Verkostosuunnittelun
työpöytä

Verkostosuunnittelun työpöytä – kehitä verkostosuunnittelusi strategiaa ja löydä toimipisteillesi alueellinen tasapaino

Verkostosuunnittelun työpöytä on verkostokehittäjän työkalu tehokkaan toimipaikkaverkoston rakentamiseen. Ratkaisun avulla rakennat tehokkaan myymäläverkoston ja sijoitat toimipisteesi keskeisille liikepaikoille. Ratkaisu tarjoaa sinulle kokonaiskäsityksen houkuttelevista sijainneista ja antaa avaimet merkittävien liiketoimintapäätösten tekemiseen, kuten uuden toimipisteen sijoittamisen tai vanhan liikepaikan sulkemisen suhteen. Ratkaisua hyödyntämällä rikastutat omaa liiketoimintadataasi kaupallisilla ja julkisilla tietolähteillä ja kartoitat potentiaalisia kohteita myös Suomen rajojen ulkopuolelta. 

Verkostosuunnittelun työpöydän hyödyt

Verkostosuunnittelun työpöydän avulla hahmotat, millä alueilla sinun tulee olla läsnä ja missä potentiaaliset asiakkaasi sijaitsevat.

Omat kohteet: Tarkastelemalla omien kohteidesi sijaintia kartalla havaitset, millä alueilla palveluverkostosi on tarpeeksi kattava, ja millä alueilla sinun kannattaa kehittää toimintaasi. Kun visualisoit omat kohteesi kartalle, voit arvioida niiden menestystä ja tehdä päätöksiä omien toimipisteidesi sulkemiseksi hiljentyviltä alueilta. Verkostosuunnittelun työpöydän avulla tunnistat myös tilanteet, joissa uuden toimipisteen perustaminen kannibalisoi olemassa olevien toimipisteidesi myyntiä.

Kilpailijoiden kohteet: Sijaintipäätöstä tehtäessä tärkeää on tieto alueella vallitsevasta kilpailutilanteesta. Verkostosuunnittelun työpöydän avulla voit tarkastella kilpailijatietoa. Kartalle on mahdollista paikantaa esimerkiksi kilpailijoiden toimipisteet, myyntipinta-ala sekä tulevat hankkeet omia investointipäätöksiä tukemaan.

Saavutettavuus: Kohteen saavutettavuus vaikuttaa merkittävästi kuluttajien asiointitodennäköisyyteen. Jotta asiointitiheys saadaan maksimoitua, tulee kohteen olla helposti saavutettavissa tieverkkoa pitkin sekä julkisen liikenteen keinoin. Verkostosuunnittelun työpöydän avulla voit tarkastella julkisen liikenteen vuoromääriä ja liikennemääriä tieosuuksilla sekä reaaliajassa että historiallista dataa hyödyntäen. Kartalle voidaan paikantaa nykyiset toimipisteet ja suunnitellut uudet toimipaikat sekä laskea saavutettavuusanalyysi osoittamaan, miltä sijainneilta kohde on saavutettavissa esimerkiksi 15 tai 5 minuutissa eri kulkumuotoja käyttäen.

Palveluverkko ja suunnitelmatiedot: Verkostosuunnittelun työpöydän avulla voit tarkastella palvelukeskittymiä, kaupan suurmyymälöitä sekä muita palveluita, kuten esimerkiksi oppilaitoksia halutulla alueella. Tuomalla kartalle tiedon vapaana olevista kiinteistöistä voit selvittää, missä sijaitsevat oman toimintasi kannalta sopivat, vapaat toimitilat. Analyysityökalun avulla voidaan myös tarkastella, millaisia palveluita sijaitsee esimerkiksi 5 minuutin säteellä kiinnostavasta kohteesta.

Tulevaisuuden näkymät: Kaupan alalla tulevaisuuden ennustaminen on kilpailuetu. Verkostosuunnittelun työpöytä tarjoaa mahdollisuuden väestöennusteiden sekä alueellisten väestönmuutosten tarkasteluun. Kyseisen tiedon avulla tunnistat kasvualueet sekä panostat verkostokehitykseen oikeilla sijainneilla. Ratkaisun avulla hahmotat helposti myös liikenteen tulevat kehityshankkeet, sekä arvioit niiden vaikutusta verkostosi kannalta.

Demografia: Korkealaatuinen väestötieto yhdistettynä sijaintiin tukee investointipäätöksiä. Kuluttajatieto, kuten tieto väestön ostovoimasta, tulotasosta, elämänvaiheesta, ikäjakaumasta sekä työttömyysasteesta, auttaa mallintamaan alueellisen kysynnän palveluillesi. Verkostosuunnittelun työpöydän avulla tunnistat parhaat asiakassegmentit ja heidän sijaintinsa sekä hahmotat potentiaalisimmat kohdemarkkinat. Tarkastelemalla väestörakenteen muuttujia suhteessa sijaintiin, voit löytää alueellisia trendejä.

Rakenna tehokas toimipaikkaverkosto!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!