GEOSECMA
for ArcGIS

Koko kunnan kattava toiminnanohjausjärjestelmä

GEOSECMA for ArcGIS on kuntien tarpeisiin suunniteltu helppokäyttöinen ohjelmistoratkaisu, jonka avulla voit käsitellä kunnan eri järjestelmistä tulevia tietoja yhden selkeän käyttöliittymän kautta. GEOSECMA helpottaa arkeasi kunnan eri tehtävissä - toimitpa sitten sosiaalihuollon, terveydenhuollon, opetus- ja kulttuuripalveluiden tai kunnan teknisten palveluiden parissa. Voit löytää ja yhdistää tarvitsemasi tiedot helposti interaktiivisen kartan avulla, ja pystyt tekemään luotettavia, tietoon pohjautuvia päätöksiä niin pienissä kuin suurissa kuntaasi koskevissa kysymyksissä. 


Ratkaisut kunnan eri tehtäviin

ArcGIS-paikkatietoalustalla toimiva GEOSECMA koostuu kunnan eri tehtäviä tukevista moduuleista. Voit valita haluamasi moduulit kuntasi tarpeen mukaan ja laajentaa järjestelmää tarpeitten kasvaessa. GEOSECMAsta löytyvät ratkaisut muun muassa väestö- ja kiinteistörekisterin sekä rakennustietojen käsittelyyn, kartantuotantoon, kaavoitukseen sekä vesi- ja viemäriverkoston ylläpitoon.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!


GEOSECMA Kiinteistö

Tarkastele kiinteistö- ja rakennustietoja helposti kartalla

Selaile, analysoi ja esitä Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistörekisterin sekä Väestörekisterikeskuksen rakennustietoja kartalla ja tuota niistä tarvitsemiasi raportteja GEOSECMA Kiinteistö -moduulin avulla. 


GEOSECMA Väestö

Nopea näkymä kuntasi asukastietoihin

Tarkastele ja analysoi kuntasi asukastietoja esimerkiksi ikäjakauman pohjalta GEOSECMA Väestö -moduulin avulla. Väestötiedot linkittyvät automaattisesti kiinteistö- ja rakennustietoihin, ja tuotat näistä helposti erilaisia raportteja suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.


GEOSECMA Kartta

Uuden sukupolven kartantuotantovälineet käytettävissäsi

Tehosta kuntasi kartantuotantoa moderneilla työkaluilla, jotka tukevat digitaalista kartantuotantoprosessia aina kenttämittauksista valmiisiin karttoihin asti. Voit tuottaa karttoja - sekä digitaalisia että paperisia - organisaatiosi eri tarpeisiin ja jakaa ne helposti eri sidosryhmille paikkatietoalustan kautta. Työskentele missä, milloin ja millä laitteella tahansa, ja pääset aina käsiksi tuoreimpaan tietoon. GEOSECMA Kartta tekee työsi helpommaksi huolehtien samalla, että voimassa olevia kartantuotantoon liittyviä määräyksiä noudatetaan.

Katso video: GEOSECMA Kartta -webinaari 


GEOSECMA Vesi & Viemäri

Kestävä ratkaisu vesi- ja viemäriverkoston ylläpitoon ja työnohjaukseen

Ylläpidä kuntasi vesi- ja viemäriverkostoa karttapohjaisessa ratkaisussa ja tarkastele verkoston tilaa ja uudistustarvetta edistyneitten paikkatietoanalyysien kautta. Dokumentoit ja hallitset verkostosi laatutietoa sekä ohjaat verkoston ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä ja työnkulkuja - missä, milloin ja millä laitteella tahansa. Analyyseilla tuotat arvokasta tietoa verkoston uudistus- ja laajennussuunnitelmia sekä päätöksentekoa varten. 

GEOSECMA Vesi & Viemäri tarjoaa kokonaisratkaisun vesilaitosorganisaation eri tehtäviin ja tukee yhteistyötä niin organisaation sisällä kuin kunnan eri osastojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Ratkaisu tukee päätöksentekoa tuomalla yhteisen tilannekuvan sekä toiminnan avainluvut helposti päättäjien ja muiden sidosryhmien nähtäville. Yhteisen tilannekuvan avulla parannat yhteistyötä ja asiakaspalvelua, lisäät tehokkuutta sekä aikaansaat säästöjä.

Katso video: GEOSECMA Vesi ja viemäri -webinaari


GEOSECMA Kaavoitus

Kaavoituksesta tiedon jakamiseen

Nyt voit tuottaa asema- ja yleiskaavat paikkatietopohjaisella järjestelmällä, mikä mahdollistaa kaavaan liittyvien määräysten hyödyntämisen ja visualisoimisen monella eri tapaa. Järjestelmä valvoo, että laadit kaavaa geometrisesti oikein huomioiden myös viranomaisten määräykset, ja tarjoaa valmiin symboliikan sekä helppotajuiset kaavamerkinnät. Voit esittää esimerkiksi rakennusoikeuksien määrät 3D:nä tai visualisoida kaava-aineistoa muilla tavoin ja jakaa tiedot kuntalaisille helposti ymmärrettävässä visuaalisessa muodossa - yhdellä ja samalla paikkatietoalustalla.  

Kuten kaikki muutkin moduulit, GEOSECMA  Kaavoitus toimii ArcGIS-paikkatietoalustalla ja toimii saumattomasti yhteen muiden moduulien sekä ArcGIS-sovellusten kanssa tarjoten kunnalle erinomaiset mahdollisuudet yhteisen toiminnan tehostamiseen ja kuntalaispalvelun parantamiseen.

Katso GEOSECMA Kaavoitus -webinaarin kalvot 


GEOSECMA Tieaineisto

Reititys- ja saavutettavuusanalyysit suunnittelun tueksi

Reititä kohteita tieverkkoa pitkin ja käytä saavutettavuusanalyysejä suunnittelutyösi tukena - olipa kyse palveluverkoista tai kouluverkkosuunnittelusta. GEOSECMA Tieaineisto tuo käyttöösi Digiroad-aineiston, jota voit hyödyntää esimerkiksi reititys- ja saavutettavuusanalyyseissä, jotka puolestaan suoritat helposti GEOSECMA Reittianalyysit -moduulin avulla.Uudenlaista tehokkuutta sinunkin kuntasi toimintaan!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!