ArcGIS-paikkatietoalusta

ArcGIS-paikkatietoalusta tiedon hallintaan, jakamiseen, yhteistyöhön ja analytiikkaan

Päätöksenteon tukena käytettävä tieto sisältää lähes aina tiedon sijainnista. Sijaintitietoa hyödyntämällä voidaan eri lähteistä olevaa tietoa yhdistellä ja saada aikaan uutta merkityksellistä tietoa. ArcGIS-paikkatietoalustan avulla ihmiset, prosessit, asiat sekä niihin liittyvä tieto toimivat yhdessä.


ArcGIS Platform

System of record – ArcGIS-paikkatietoalusta toimii tiedonhallinnan välineenä, jonka avulla paikkatietoaineistoja voidaan tuottaa, ylläpitää ja jakaa käyttäjien kesken. 

System of engagement – ArcGIS-paikkatietoalusta on ympäristö käyttäjien väliseen yhteistyöhön. Paikkatietoalustan avulla tarpeellinen tieto on saatavilla helppokäyttöisesti, kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja oikein hyödyntäjälleen kohdistettuna. Tieto liikkuu organisaation työntekijöiden, asiakkaiden ja eri sidosryhmien välillä sujuvasti. 

System of insights – ArcGIS-paikkatietoalustalla eri lähteistä tulevaa tietoa voidaan yhdistellä sekä tutkia analytiikan avulla. Analytiikka löytää olemassa olevasta tiedosta uusia merkityksellisiä havaintoja, joita voidaan käyttää apuna päätöksenteossa. Analytiikan keinoin voidaan myös ennakoida tulevia tilanteita ja varautua niihin ennalta.


Joustava käyttöönotto

ArcGIS-paikkatietoalusta on otettavissa käyttöön palveluna (ArcGIS Online), asennettuna asiakkaan valitsemaan ympäristöön (ArcGIS Enterprise) tai molempia edellisiä yhdistelevänä hybridi-ratkaisuna.


Keskeiset hyödyntämisalueet

Tiedon- ja omaisuudenhallinta

ArcGIS-paikkatietoalusta toimii tiedonhallinnan välineenä, jonka avulla paikkatietoaineistoja voidaan tuottaa, ylläpitää ja jakaa käyttäjien kesken. Paikkatietoalusta yhdistää liiketoimintatiedot ja paikkatiedot avaten mahdollisuuden omaisuudenhallinnan sekä toiminnan ohjauksen tehostamiseen.


Suunnittelu ja analytiikka

Toiminnan suunnittelu ja analytiikka ovat keskeinen paikkatiedon hyödyntämisen alue. Paikkatietoalustalla eri lähteistä tulevaa tietoa voidaan yhdistellä sekä tutkia analytiikan avulla. Analytiikka löytää olemassa olevasta tiedosta uusia merkityksellisiä havaintoja, joita voidaan käyttää apuna päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa. Analytiikan avulla voidaan myös ennakoida tulevia tilanteita ja varautua niihin ennalta.


Tiedot aina käytettävissä

ArcGIS-paikkatietoalusta avulla paikkatiedot ovat aina käytettävissä. Eri sovelluksien avulla pääset tietoihin käytettävästä laitteesta ja sijainnista riippumatta, tarvittaessa myös ilman verkkoyhteyttä. Tiedon tuottaminen ja ylläpito kulkevat aina mukana esimerkiksi mobiililaitteissa.


Kokonaiskuvan hahmottaminen

Paikkatietoalustan kyky yhdistellä, analysoida ja jakaa eri lähteistä tulevia tietoja luo pohjan kokonaiskuvan hahmottamiselle. Yhdistettynä monipuoliseen visualisointiin voidaan paremmin hahmottaa kokonaiskuva ja tehdä päätöksiä etenemisestä.


Viestintä

Kartat ovat voimakas viestinnän väline. ArcGIS-paikkatietoalustaa voidaan käyttää viestinnän tarinoiden kertomiseen ja tiedon jakamiseen sidosryhmille. Samalla voidaan osallistaa eri toimijat mukaan rakentamaan tarinaa ja tuottamaan tietoa tarinan tueksi.


ArcGIS-paikkatietoalustan osat

Tiedonhallinta, tiedon jakaminen, yhteinen tekeminen, helppo käyttö ja analytiikka ovat ArcGIS-paikkatietoalustan keskeiset teemat. Niiden avulla paikkatiedon hyödyt ovat aiempaa helpommin saavutettavissa.

ArcGIS-paikkatietoalustan keskeiset osat ovat ArcGIS Pro -työasemasovellus, ArcGIS Online -pilvipalvelu, ArcGIS Enterprise (entinen ArcGIS Server) sekä Insights for ArcGIS -sovellus, joka vie paikkatietoanalytiikan käyttökokemuksen aivan uudelle tasolle - unohtamatta muita käyttövalmiita ArcGIS Apps -sovelluksia eri laitteille ja käyttötarkoituksiin.

Lue lisää ArcGIS-paikkatietoalustan mahdollisuuksista ja toiminnallisuuksista englanninkielisiltä sivuiltamme.

Uudenlaista tehokkuutta sinunkin organisaatiosi toimintaan!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!