Insights
for ArcGIS

Innovatiivinen käyttökokemus analytiikkaan

Insights for ArcGIS sovellus avaa ArcGIS Enterprise ratkaisun käyttäjille mahdollisuuden helppoon visuaaliseen analytiikkaan. Tietoa voi havainnollistaa yhdistelemällä karttoja, taulukoita ja kaavioita uuden intuitiivisen käyttökokemuksen avulla. Insights for ArcGIS myös tallentaa käyttäjän työnkulun, jolloin prosessiin voidaan aina palata uudelleen  tai se voidaan jakaa muille käyttäjille.

Käyttökokemus

Insights on rakennettu kokonaan uudelaisen käyttökokemuksen varaan. Sovelluksen toiminta on suunniteltu siten että kaikki on helposti löydettävissä ja sovellus ohjaa käyttäjää tekemään oikeita valintoja. Insights tunnistaa millaista aineistoa käyttäjä on parhaillaan käsittelemässä ja rajaa vaihtoehdot sen mukaisesti. Sovellus voi esittää käyttäjälle myös kysymyksiä ja rajata vastausten avulla mahdolliset toiminnot niin että käyttö on helpompaa ja nopeampaa.

Työnkulkujen mallintaminen ja jakaminen

Insights sovelluksen erityinen vahvuus on käyttäjän työnkulkujen mallintaminen. Työnkulkujen avulla voidaan aina palata takaisin ja tarkastella miten lopputulokseen päädyttiin. Tarvittaessa voidaan työnkulkua muuttaa. Toisaalta se voidaan säilyttää alkuperäisenä ja muuttaa käytettäviä tietoläheitä, jolloin aiemmin tehty työ on näin käytettävissä uudelleen.

Tallennetun työnkulun jakaminen muille käyttäjille avaa mahdollisuuden tehdyn työn hyödyntämiseen toisaalla tai työnkulun käyttämisen esimerkiksi visuaalisen näkymän pohjana laajemmalle käyttäjäryhmälle. Visuaalinen näkymä voi olla kytkettynä esimerkiksi viikoittain päivittyvään aineistoon, jolloin toiminnan mittareita on helppo seurata.

Insights for ArcGIS

Yhdistele tietoa ja löydä vastauksia kysymyksiisi, helposti. Katso esimerkkejä englanninkielisiltä sivuiltamme!


Uudenlaista innovatiivista analytiikkaa!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!