ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise - paikkatietoalusta asiakkaan käytössä olevaan ympäristöön

ArcGIS Enterprise (entinen ArcGIS for Server) on pitkän kehityksen tulos, joka vastaa yhä moninaisempiin vaatimuksiin, kun haetaan ratkaisuja organisaatioiden toimintaan liittyviin kysymyksiin. Kehityksessä on otettu huomioon tiedonhallinnan, tiedon jakamisen, yhteisen tekemisen, käytettävyyden ja analytiikan kasvaneet tarpeet. ArcGIS Enterprise -ratkaisun avulla paikkatietoalusta on otettavissa käyttöön asiakkaan omassa ympäristössä tai pilvipalvelussa.


Tiedonhallinta

ArcGIS Enterprise ratkaisulla voidaan hallita organisaation sijaintitietoa sisältävät aineistot yhdellä integroidulla kokonaisratkaisulla. Ratkaisu on sovitettavissa asiakkaan IT-ympäristöön ja se tarjoaa hyvän suorituskyvyn sekä käytettävyyden. Tiedon jakaminen on helppoa ja pääsyä tietoon voidaan hallinnoida käyttäjän identiteetin avulla. 

Case Lyse

Case Lyse: Tehokasta verkosto-omaisuuden hallintaa ja tiedon jakamista

Norjalainen monitoimialainen teollisuuskonserni Lyse toimii vesivoiman, sähkönjakelun, kaukolämmön, kaasunjakelun sekä internet ja tv-palveluiden jakelijana. Lyse käyttää ArcGIS Enterprise ratkaisua omaisuuden hallintaan. Yli puolet Lysen tuhannesta työntekijästä käyttää paikkatietoalustaa aktiivisesti työssään. Lisäksi yli 100 teknistä henkilöä käyttää järjestelmään liitettyä sovellusta päivittäin. Sijainnilla on merkittävä rooli Lysen liiketoiminnassa. ArcGIS Enterprise varmistaa vuorovaikutuksen toimisto- ja kenttätyöntekijöiden välillä. Lisäksi se helpottaa tiedonkulkua liiketoimintayksiköiden ja eri toimintojen välillä oli kyse sitten projektikehityksestä, ylläpidosta tai vaikkapa asiakaspalvelusta. ArcGIS Enterprise on integroitu Lysen käyttäjienhallintaan. Tämä mahdollistaa käyttäjien ja käyttäjäryhmien käyttöoikeuksien hallinnan helposti ja luotettavasti. Lue lisää


Analytiikkaa tehokkaammin, helpommin ja monipuolisemmin

ArcGIS GeoAnalytics Server tehostaa laajojen aineistomassojen (Big Data) käsittelyä. Aiemmin tunteja kestäneet analytiikkaprosessit ovat nyt mahdollisia minuuteissa. Paikkatietoanalytiikan suorittaminen laajoihin tietomassoihin tapahtuu tuttujen työvälineiden avulla. Tulosten jakaminen muille käyttäjille on yhtä helppoa kuin aikaisemminkin.
Insights for ArcGIS sovellus avaa ArcGIS Enterprise ratkaisun käyttäjille mahdollisuuden helppoon visuaaliseen analytiikkaan. Tietoa voi havainnollistaa yhdistelemällä paikkatietoa, taulukoita ja kaavioita uuden intuitiivisen käyttökokemuksen avulla. Insights for ArcGIS myös tallentaa käyttäjän työnkulun, jolloin prosessiin voidaan aina palata uudelleen tai se voidaan jakaa muille käyttäjille.


Tiedon jakaminen ja yhdessä tekeminen

Pääsy tarvittavaan tietoon silloin kun sitä tarvitaan keskeinen ArcGIS-paikkatietoalustan ominaisuus. ArcGIS Enterprise ratkaisun sovellusten avulla käyttäjät voivat luoda ja jakaa paikkatietosisältöjä sekä oman organisaation että ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tiedon jakaminen on edellytys yhdessä tekemiselle ja yhteistyölle.

Case If

Case If: Aja hiljaa -navigaattorin tiedonkeruu

Lasten liikenneturvallisuus on ollut tärkeä teema Vahinkovakuutusyhtiö Ifille jo vuosia. Yhtiö on edistänyt lasten turvallisuutta liikenteessä esimerkiksi jakamalla syksyisin ekaluokkalaisille ”Keltanokka liikenteessä -lippalakkeja” sekä viestimällä asian tärkeydestä eri medioissa. If halusi kuitenkin tehdä vielä enemmän konkreettisia tekoja asian eteen ja näin syntyi Aja hiljaa -navigaattori. Kyseessä on matkapuhelimeen ladattava navigaattorisovellus, jossa ohjeääni muuttuu lapsen ääneksi, kun autoilija ajaa alueella, jolla liikkuu paljon lapsia. 

If osallistaa navigaattorin vaaranpaikkojen ylläpitoon mukaan kaikki asian tärkeäksi kokevat henkilöt. Tätä varten yhtiö on julkaissut verkkosivuillaan kartan, jossa kuka tahansa voi käydä ehdottamassa navigaattoriin lisättäviä vaaranpaikkoja. Tällä innovatiivisella ratkaisulla yhtiö on osoittanut yhdessä tekemisen tärkeyden. Sovellus on otettu vastaan hyvin ja se on huomioitu laajalti myös mediassa. Lue lisää

Lue lisää ArcGIS Enterprise -ratkaisusta Esrin englanninkielisiltä sivuilta.Uudenlaista tehokkuutta sinunkin organisaatiosi toimintaan!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!