ArcGIS Online: Paikkatiedon hyödyntäminen organisaatiossa

Kesto

1 päivä

Kalenterikurssin hinta 995 €/hlö
Asiakaskohtaisen koulutuksen hinta Pyydä tarjous
Kieli Materiaali: englanti, opetus: suomi/englanti
Sisällysluettelo Linkki sisällysluetteloon (pdf)
Tiivistelmä Kurssilla opitaan, mikä on ArcGIS-paikkatietoalusta ja kuinka sitä pystyy hyödytämään parhaalla mahdollisella tavalla. Kurssi antaa käytännön taitoja mm. ArcGIS Onlinen monipuolisiin ominaisuuksiin. Kurssi toimii hyvin kaikille organisaation jäsenille, jotka etsivät paikkatiedosta hyötyä työhönsä.
Esitietovaatimukset -

Kenelle ja mitä:

Kurssi on tarkoitettu kaikille organisaation jäsenille, jotka etsivät paikkatiedosta hyötyä työhönsä ja organisaationsa toimintaan. Kurssi sopii myös uusille ArcGIS-käyttäjille, joilla ei ole merkittävää aikaisempaa kokemusta paikkatieto-ohjelmistojen käytöstä.

ArcGIS-paikkatietoalusta eri sovelluksineen käydään läpi laajasti, mikä antaa kattavan kuvan paikkatietoalustan mahdollisuuksista liiketoiminnan tukena. Kurssilla opitaan hyödyntämään karttasovelluksia visualisointiin, datan keräämiseen ja hallintaan sekä analytiikkaan ja tiedon jakamiseen. Erityisesti ArcGIS Onlinen monipuoliset toiminnot tulevat tutuksi.

Paikkatietoalusta mahdollistaa sijaintipohjaisen tiedon hyödyntämisen liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemisessa, ja sijaintipohjaista tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena. Sijaintipohjaista tietoa voidaan myös hyödyntää osana organisaation eri toimintamalleja ja kullekin käyttäjäryhmälle sopivalla tavalla esimerkiksi erilaisten selain- ja mobiilisovellusten avulla.

Kurssilla opitaan:

 • Kokonaiskuva paikkatietoalustasta ja sen hyödyt
 • Käyttämään ja analysoimaan liiketoimintatietoa kartalla
 • Luomaan ja jakamaan karttoja & karttasovelluksia
 • Hallitsemaan paikkatietoaineistoja
 • Konfiguroimaan sovelluksia ja Operations Dashboards reaaliaikaisen tiedon seuraamiseen 

Käytettävät ohjelmistot:

 • ArcGIS Online
 • Collector for ArcGIS
 • WorkForce for ArcGIS
 • Operations Dashboard for ArcGIS
 • ArcGIS Maps for Office
   

Ilmoittaudu kalenterikurssille tästä

Takaisin kurssikalenteriin

Takaisin asiakaskohtaiseen koulutustarjontaan