Mikkelin kaupungille sähköinen tonttien esittely- ja varauspalvelu

31. maaliskuuta 2015

Mikkelin kaupunki on toteuttanut uudenlaisen sähköisen tonttien esittely- ja varauspalvelun. Sovellus toteutettiin Mikkelin kaupungin ja Esri Finlandin yhteistyönä. Mikkeli määritteli ne tietosisällöt ja toiminnot, jotka se halusi sovellukseen. Esri Finland suunnitteli ja toteutti palvelun Mikkelin tekemien määrittelyjen pohjalta.

Tonttipalvelu hyödyntää ArcGIS Online -pilvipalvelua karttasisällön tuottamiseen sekä Esrin tarinakartta (story map) -konseptia visuaalisen käyttöliittymän tuottamiseen. Tarinakarttakonseptissa hyödynnetään Esrin valmiita sovellustemplaatteja kartan, kuvien ja muun sisällön yhdistelyyn. Tonttiesittelysovellus toteutettiin Story map series -templaatin avulla.

”Kun aloimme jalkauttaa kyseisen kaltaisen palvelun toteuttamista viime vuoden loppupuolella, kävimme läpi myös olemassa olevat valmiit kaupalliset tuotteet. Uskaltaisin sanoa, että tämä meidän toteutus on niitä parempi ja myös halvempi”, kertoo kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa Mikkelin kaupungilta.

Mikkelin kaupunki aikoo jatkossa siirtää kaikkien haettavissa olevien tonttien esittelyn ja varaamisen kyseisen palvelun kautta tapahtuvaksi. Tämä tukee myös kaupungin strategiaa, jonka mukaisesti kaupungin palveluja tulee toteuttaa yhä enemmän sähköisessä muodossa kaikkien saataville - ajasta ja paikasta riippumatta.

Tutustu palveluun: Saimaa avautuu asujille 

Mikkelin tonttipalvelu

Mikkelin kaupunki ja Suomen Asuntomessut järjestävät asuntomessut Mikkelissä Kirkonvarkauden alueella kesällä 2017. Asuntomessualueen tontit ovat nyt haettavissa. Tontit on jaettu neljään kokonaisuuteen: Suomi, Aamu, Valo ja Onni. Jokaisen aluekokonaisuuden tontit on esitelty omilla välilehdillään, ja tonttikohtaisen lisätiedon saat klikkaamalla kartassa näkyviä tonttialueita.