Skip to Content

Päätöksenteko

Oikeaa tietoa ja syvällisempää ymmärrystä paikkatiedolla

Moderni teknologia ja visuaaliset näkymät parempien päätöksien tueksi

Paikkatieto ymmärretään usein liian kapeasti vain kartaksi jostakin alueesta, ja sekin yleensä esimerkiksi painetuksi maastokartaksi. Tosiassa paikkatieto ja kartta ovat huomattavasti enemmän. Koska lähes kaikkeen liiketoimintatietoon sisältyy jo itsessään tieto sijainnista, voidaan asioita ja ilmiöitä tarkastella sekä analysoida sijainnin näkökulmasta, ja muuttaa mikä tahansa liiketoimintatieto paikkatiedoksi. Sen hyödyntäminen liiketoiminnassa antaa uutta ratkaisevaa tietoa menestykseen vaikuttavista asioista ja niiden riippuvuussuhteista. Paikkatiedon avulla voit tehdä entistä parempia päätöksiä.

Ajantasainen tilannekuva on päätöksenteon kulmakivi

Ajantasainen tilannekuva on yksi tiedolla johtamisen tärkeimmistä kulmakivistä. Helpoiten reaaliaikainen tilannekuva on muodostettavissa dashboardien eli visuaalisten mittaristojen avulla. Näkemällä liiketoimintakriittiset datat ja työnkulut visuaalisten raportointinäkymien avulla on isostakin datamäärästä helposti poimittavissa trendit, nähtävissä vertailut ja havaittavissa poikkeamat. Kun reaaliaikainen tilannekuva on muodostettavissa nopeasti ja tarkasti ratkaisevat tekijät huomioiden, pystymme tekemään entistä fiksumpia ratkaisuja tässä hetkessä.

Näe ja johda kentällä tapahtuvaa toimintaa

Paikkatieto tarkasteltuna erilaisilta teemakartoilta ja dashboardeilta on tehokas viestinnän ja päätöksenteon väline. Niiden avulla voidaan reaaliaikaisesti tarkastella, analysoida ja esittää havainnollisesti, mitä moninaisimpia asioita ja ilmiöitä esimerkiksi ajoaikavyöhykkeistä, metsänhoitosuunnitelmista ja tautien alueellisista esiintymistodennäköisyyksistä aina vakuutusyhtiön riskikeskittymiin asti. Ajantasainen tilannekuva mahdollistaa paitsi rutiiniprosesseihin liittyvät paremmat päätökset, mutta myös nopeamman reagoinnin muuttuviin tilanteisiin sekä tehokkaan ennakoinnin.

Karttakuvat mobiililaitteessa ja läppärillä

Optimoi reittejä ja prosesseja

Esrin paikkatietoteknologia auttaa yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita suunnittelemaan ja hallitsemaan kokonaisvaltaisesti kuljetuksiin, logistiikkaan ja liikkuviin palveluihin liittyviä tehtäviä. Logistiikkatoimintojen tietokonepohjaisella optimoinnilla voidaan säästää kustannuksia, vähentää ympäristökuormitusta ja parantaa asiakaspalvelua. Paikkatietoratkaisuja voidaan hyödyntää logistiikassa strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Strategisella tasolla kyse voi olla esimerkiksi asiakkaiden palvelutason määrittelemisestä tai toimipaikkojen
sijainnin optimoinnista kun taas taktisella tasolla kyse voi olla erilaisten toiminnallisten aluejakojen, runkolinjojen tai kaluston määrän suunnittelusta. Operatiivisella tasolla paikkatieto auttaa mm. tekemään hienosäädöt toimitusten tehostamiseksi ja viiveiden vähentämiseksi ajasta ja paikasta riippumatta.

Tunne asiakkaasi, löydä kasvunlähteet

Paikkatiedon ja tekoälyä hyödyntävän analytiikan avulla voimme tehdä tietoon pohjautuvia ennusteita ja päätöksiä. Voimme mm. nähdä kartalla, missä on potentiaalisin sijainti kivijalkaliikkeelle ja miten olemassa olevat toimipisteet ovat menestyneet, missä asuvat verkkokaupan kautta ostavat asiakkaat ja mitä he useimmiten ostavat sekä millaisia muutoksia ostokäyttäytymisessä on tapahtunut. Ajantasainen tieto ja informatiiviset raportointi näkymät auttavat tunnistamaan kysynnän trendit ja ennakoimaan asiakkaiden tulevat tarpeet. Kaikki tämä auttaa paitsi keskittämään asiakkaisiin kohdistuvat toimenpiteet oikein ja säästämään merkittävästi kustannuksissa, mutta myös kehittämään asiakaskokemusta haluttuun suuntaan ja menestymään.

Ylläpidä ja hallinnoi hajautunutta omaisuutta

Käyttämällä ajantasaisia näkymiä voit seurata ja analysoida omaisuuden tilaa sekä suorituskykyä reaaliajassa koko sen elinkaaren ajan. Ajantasainen tilannekuva liikkuvan ja kiinteän omaisuuden tilasta auttavat vähentämään virheitä, säästämään aikaa ja resursseja sekä tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä. Omaisuuden monitorointi auttaa myös tekemään oikea-aikaisesti huolto- ja korjaustoimenpiteitä.

Näkymä liikkuvasta omaisuudesta

Ota täysi hyöty irti datasta

ArcGIS-tuoteperheestä löydät tehokkaat ratkaisut tiedonhallintaan ja datan käsittelyyn, joiden avulla siirryt kohti dataohjattua liiketoimintaa.

 • ArcGIS Enterprise

  Joustava paikkatietoalusta asiakkaan ympäristöön
 • ArcGIS Online

  Kokonaisvaltainen pilvipohjainen paikkatietoalusta
 • ArcGIS apps

  Sovellukset eri käyttötapauksiin
 • ArcGIS Pro

  Uuden sukupolven paikkatieto-ohjelmisto työasemalle
Previous
Next

Oletko valmis kuulemaan lisää?

Katsotaan yhdessä, miten paikkatiedon ja analytiikan avulla voit kehittää toimintaasi.
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!

Voit myös soittaa meille:

Anna Montell
Puh. 040 146 1463