Skip to main content

dmCity & Lupapiste

Saumaton rakennetun ympäristön lupa-ja hankehallintakokonaisuus

Haluatko kuulla lisää?

dmCity & Lupapiste -kokonaisratkaisu

Välineet sujuvaan rakennetun ympäristön lupaprosessiin: asiointi, lupakäsittely, valvonta ja arkistointi

Moderni dmCity & Lupapiste -kokonaisratkaisu tarjoaa välineet saumattomaan rakennetun ympäristön lupa-, päätös-, asiointi- ja hankeprosessien hoitoon.  Ratkaisu kattaa rakennus-, ympäristö- ja yleisten alueiden luvat. Integroidulla kokonaisuudella luvanhakijan, viranomaisten ja rakennushankkeen eri sidosryhmien asiointi on sujuvaa ja nopeaa. Ajantasaiset näkymät hankkeen etenemisestä säästävät kaikilta aikaa ja vaivaa. Oletko sinä valmis ottamaan tulevaisuuden mahdollisuudet käyttöösi jo nyt?

Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu

Previous
Next

Neuvonta ja asiointi

Asiointi kuntalaisten ja muiden rakennetun ympäristön hankkeiden osapuolten kanssa hoituu verkossa Lupapiste-palvelussa aina ennakkokyselystä koko hankkeen elinkaaren loppuun asti. Rakennus-, osoite- ja toimenpidetiedot välittyvät reaaliaikaisesti kaupunkimalliin, mikä poistaa tarpeen tietojen uudelleen näpyttelylle. Ajantasaiset tiedot ja näkymät ovat täten käytettävissä kaikille kaupungin maankäytön toiminnoille ja sujuvoittavat asiointia.

Rakennetun ympäristön luvat ja päätökset

Rakennetun ympäristön sähköinen lupien haku, käsittely ja luvan myöntäminen tapahtuvat Lupapisteessä, joka toimii hankkeen kaikkien osapuolten yhteisenä digitaalisena työtilana. Palvelussa on nyt myös uusi päätöksenteon toiminnallisuus. Tiedot luvasta ja päätöksestä välittyvät kaupunkimalliin reaaliaikaisesti.

dmCity välittää lupaprosessille pysyvän rakennus- ja huoneistotunnuksen. Lupaan liittyvä rakennuspaikan laskenta ja merkintä hoituu samalla lupaan liittyvänä rinnakkaisprosessina.

Rakennustyön aikainen valvonta

Rakentamisen aikainen asiointi tapahtuu Lupapisteessä, jossa rakennusluvan edellyttämät ilmoitukset, kokoukset, katselmukset, henkilöiden nimeämiset ja asiakirjojen tallentamiset sekä tarkistukset hoidetaan. Avoin ja nopea REST-rajapinta välittää tiedot reaaliaikaisesti dmCityn kaupunkimalliin.

Rakennuksen käyttöönotto ja loppukatselmus

Käyttöönottokatselmus tilataan Lupapisteestä rakennustöiden valmistuttua, ennen kuin rakennus tai sen osa otetaan käyttöön.  Rakennustarkastaja tarkastaa toteutuksen vastaavuuden lupaan liittyvien suunnitelmiin ja tekee prosessin mukaiset tehtävät Lupapisteessä. Tiedot välittyvät reaaliaikaisena dmCityn kaupunkimalliin.

Lupa-aineiston arkistointi

Kun lupahakemukselle on annettu päätös ja hanke valmistuu, arkistoidaan hankkeen asiakaskirjat sähköisesti pilvipalveluun. Tiedonohjaus tuottaa aineiston käsittelyssä ja säilytyksessä tarvittavat metatiedot automaattisesti. Aineiston arkistokelpoisuus tarkistetaan ja tarvittaessa tehdään muunnos, mikäli käytössä on Lupapisteen tiedonhallintakokonaisuus. 

Rakennus- ja huoneistotietojen hallinta

dmCityn rakennus- ja huoneistotiedot päivittyvät automattisesti lupa- hankeprosessin aikana syntyneistä tiedoista. Muuttuneet tiedot välitetään DVV:n valtakunnalliseen rekisteriin.