Skip to Content

dmCity-alusta kestävän kunta- ja kaupunkiympäristön luomiseen.

Ammattilainen ansaitsee oikeat työvälineet.


Suunnittelimme maankäytön ja kaupunkiympäristön toimialalle johtavan paikkatietoalustan ja älykkään tiedonhallinnan yhdistävän dmCity-alustan. Kokonaisratkaisullamme digitalisoit toimialan prosessit, ohjaat työnkulkuja ja yhdistät tiedot yhteiseen tietovarastoon. Investointi-, suunnittelu-, rakennus- ja kaavoitushankkeisiin liittyvät tehtävien hallinta, ohjaus ja seuranta hoituvat sinulta yhdellä pilvipohjaisella ratkaisulla. 

Uusi, älykäs toimintamalli tarjoaa hyötyjä kaikille

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden asioiden tekemiseen uudella tavalla. Uusi toimintamallimme helpottaa elämää, synnyttää säästöjä ja innovatiivisia palveluita.

Kunta- ja kaupunki

Kunta- ja kaupunki

Ratkaisu huomioi ympäristön kokonaisuutena ja tarjoaa välineet vetovoimaisten ja kestävien alueiden suunnitteluun ja ylläpitoon. Älykäs tiedonhallinta mahdollistaa resurssien oikea-aikaisen kohdentamisen ja tuo säästöjä poistamalla tietosiiloja, käytettäviä tietojärjestelmiä ja turhaa työtä.

Ammattilaiset ja asiantuntijat

Ammattilaiset ja asiantuntijat

Älykäs tiedonhallinta ja toiminnanohjaus helpottavat työtä ohjaamalla työnkulkuja. Työn mielekkyys paranee, kun manuaalinen työ poistuu ja käytettävissä on reaaliaikainen ja tarvittava informaatio. Siilojen sijaan työtä tehdään yhdessä, moderneilla työntekoa palvelevilla työvälineillä.

Päättäjät

Päättäjät

Alustan avulla strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden ja niistä jalostuvien alueiden suunnittelua ja rakentamista ohjaavien ohjelmien reaaliaikainen tilanne on tiedossa. Seuraa ja hallitse käyttömenoja, investointeja, osoitettuja määrärahoja ja rahoitustarvetta.

Kunta- ja kaupunkilaiset

Kunta- ja kaupunkilaiset

Fiksun ja asukkaiden elämänlaatua parantavan kaupunkisuunnittelun lisäksi dmCity-alusta nopeuttaa hakemusten käsittelyä sekä parantaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta. Avoimet rajapinnat omaava ratkaisu tarjoaa monipuoliset välineet monimuotoiseen ja monikanavaiseen osallistumiseen.

Yritykset ja yhdistykset

Yritykset ja yhdistykset

Alusta digitalisoi kaavoituksen, joka mahdollistaa rakennushankkeiden nopean etenemisen. Se tarjoaa myös välineet avoimen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen lisäämiselle yritysten, yhdistysten ja viranomaisten kesken ja toimii pohjana yhteistyölle ja älykkäiden palveluiden innovoinnille.

Ota innovatiivinen teknologia ja uusi toimintamalli käyttöön - pääset nopeasti digitalisaation konkretiaan ja hyötyihin!

Tehokkaat toimintamallit heti käytössäsi.


Perusprosessit ja työnkulut ovat dmCity-alustassa valmiina. Tarvittaessa voit helposti muuttaa valmiita dynaamisia prosesseja ja tietomalleja.

Kunta- ja kaupunkiympäristön kokonaisuus hallussasi.
Kunta- ja kaupunkiympäristön eri osa-alueta hallitaan samassa ratkaisuissa ja yhtenäisessä tietovarastossa. Älykäs tiedonhallinta varmistaa, että prosessit keskustelevat keskenään ja kaikilla asianosaisilla on pääsy tarvitsemaansa tietoon.
Reaaliaikainen tilannekuva sekä tavoite- ja historiatiedot aina saatavillasi.
Näkymät investointien ja hankkeiden koko elinkaaren tietoihin digitalisoi valmistelun, päätösenteon ja päätösten toimeenpanon.

Haluatko kuulla lisää?


Täyttämällä lomakkeen voit pyytää yhteydenottoa.
Tutkimme mielellämme kanssasi, kuinka dmCity-alustalla kehität toimintaasi.

Voit myös soittaa suoraan asiantuntijallemme:


Marko Saastamoinen
Tuotevastaava, Esri Finland Oy
+358 44 518 6070
marko.saastamoinen@esri.fi  

Powered by Esri Finland & M-Files