Visualisointi

Tyylikkäät visualisoinnit

Käytä uusimman teknologian tarjoamia työkaluja ja luo näyttäviä karttoja, joilla esität viestisi vakuuttavasti.  

2D- ja 3D-kartat

ArcGIS Pro-ohjelmiston työnkulut on sujuvat ja tehtäviä voidaan tehdä samanaikaisesti sekä 2D- että 3D-näkymässä.

Tarinaan sopivat asettelut

Luo näkymiä projekteihisi eri toimialoille luoduiluilla mukautettavilla ratkaisumalleilla ja niiden monipuolisilla ominaisuuksilla. 

Reaaliaikaiset tilannekuvat

Muodosta tilannekuva kokoamalla yhteen dynaamisia ja informatiivisia karttoja, kaavioita ja taulukoita.  

Karttojen julkaisu

ArcGIS Pro sisältää monipuolisia työkaluja karttojen julkaisuun interaktiivisina verkkokarttoina, ArcGIS -sovelluksiin optimoituina,  räätälöityinä sovelluksina tai tulosteina. 

Analytiikka

Ymmärrä sijainti - Missä?

Esitä datasi visuaalisesti viemällä se kartalle - Kartalla hahmotat datasi uudella tavalla ja saat ahaa-elämyksiä.  

Selvitä alueelliset yhteydet

Vastausten löytäminen moniin kysymyksiin vaatii usein sijaintiin perustuvien riippuvuussuhteiden ymmärtämistä. Näitä ovat esimerkiksi läheisyys, leikkaus, päällekkäisyys, näkyvyys ja saavutettavuus. 

Löydä paikat ja reitit

Hyödynnä ArcGIS Pro -ohjelmistoa ja kokemusperäistä dataa sopivimman paikan (site-selection) valintaan. Optimoi reitit tieverkostodataa hyödyntämällä ja huomioimalla esimerkiksi paino-, nopeus-, lasti- tai kääntymisrajoitukset. 

Tunnista mallit

Löydä datastasi keskittymiä, poikkeamia tai luonnollisa klustereita käyttämällä työkaluja, joilla voit havaita, mitata ja analysoida muutoksia ajan kuluminen huomioiden. 

Ennusta tulevaa

Käytä paikkatietoanalysien tehokkaita mallinnustekniikoita ennusteiden tekemiseen ja toimintaympäristösi ymmärtämiseen.  

Automaatio


Paranna tehtävien, työnkulkujen ja analyysien tehokkuutta ja tarkkuutta automaatiotyökaluilla.

Show More

Tietojen muokkaus ja hallinta


Varmista tietojen eheys ja tarkkuus kattavalla työkaluvalikoimalla, joilla tallennat, muokkaat, arvioit ja hallitset sijaintitiedon sisältämää dataa.

Kuva-aineistot


Hyödynnätkö drone-, satelliitti-, ilma-, video-, lidar- tai muita vastaavia kuvia? ArcGIS Pro tarjoaa tehokkaat työkalut kuva-aineistojen hallintaan ja analysointiin.

Tekoäly (AI)


Yhdistä IoT-dataa, paikkatietoa ja tekoälyn (AI) algoritmejä sekä oppimismalleja, niin tunnistat tiedoista muodostuvia malleja ja oivallat asioiden välisiä suhteita - teet älykkäitä päätöksiä.

Ohjelmiston muokkaus


Muokkaa ja mukauta ArcGIS Pro -ohjelmistoa lisäosin tai konfiguroi sitä ohjelmistokehitystyökaluilla (SDK for .NET).

Show More

Oletko valmis kuulemaan lisää?