Usein kysytyt kysymykset

Voinko lisätä lisää käyttäjätyyppejä milloin tahansa? Vai onko minun päätettävä asiasta nyt?

ArcGIS Online -tilaukset kasvavat joustavasti tarpeidesi mukaan. Voit lisätä lisää käyttäjätyyppejä milloin tahansa.

Mitkä ovat kunkin käyttäjätyypin tyypilliset työnimikkeet?

Creator-käyttäjät ovat yleensä: GIS-asiantuntijoita, omaisuudenhoitajia tai datajournalisteja

Viewer-käyttäjät ovat yleensä: johtajia, päälliköitä tai myynti-/aluepäälliköitä

Editor-käyttäjät ovat yleensä: aineiston tallentajia, GIS-teknikkoja tai aineiston laadunvalvojia

Field Worker -käyttäjät ovat yleensä: kenttätyöntekijöitä, huollon työnjohtajia tai vapaaehtoistyöntekijöitä

GIS Professional -käyttäjät ovat yleensä: GIS-analysoijia tai -päälliköitä, paikkatietojärjestelmien kehittäjiä tai kartoittajia

Voinko lisätä sovelluksia käyttäjätyyppeihin?

Kyllä, sovelluspaketteja ja premium-sovelluksia voi lisätä tiettyihin käyttäjätyyppeihin. Voit tutkia lisäsovellusten tarjontaa ArcGIS Marketplacessa.

Miksi Creator-käyttäjä on käyttäjätyyppien perusta?

Creator-käyttäjä on käyttäjätyyppien perusta, koska se voi hallinnoida tilausta. Kukin tilaus edellyttää vähintään yhtä pääkäyttäjää, joka aktivoi tilauksen, mukauttaa ArcGIS Online -sivuston ulkoasua, lisää jäseniä organisaatioon, määrittää ryhmiä, varaa sovelluksia ja valvoo toimintaa. Lisätietoja

Minkälainen on esimerkkitilaus?

Kaupallisessa organisaatiossa on 5 Creator-käyttäjää, jotka visualisoivat ja analysoivat aineistoa toimipaikkojen sijaintien tunnistamiseksi, määrittävät myyntialueet ja arvioivat varaston suorituskykyä. 50 Editor-käyttäjää lisää kilpailuun liittyviä hintatietoja, päivittää myyntikarttoja ja kerää asiakastietoja. 200 Viewer-käyttäjää tutkii näitä tietoja kartoilla ja sovelluksissa, myös myyntitiimi ja johto.

Kunnalla on 6 Creator-käyttäjää, jotka tekevät karttoja ja sovelluksia sisäisiä projekteja varten, kuten tarkastuksia varten, ja yhteisön tietoisuuden lisäämistä varten eri tilanteissa, kuten liikenne- ja säätietojen osalta. 30 Field Worker -käyttäjää, kuten huoltohenkilöstö, käyttää Creator-käyttäjien luomia sovelluksia tarkastusten toteuttamiseen, teiden kuntotietojen päivittämiseen ja projektitietojen käyttämiseen. 5 Viewer-käyttäjää käyttää koontinäyttöjä kunnan tietojen ja projektien tilan esittelyyn.

Oletko valmis kuulemaan lisää?

Pyydä yhteydenottoa