Skip to Content

Palvelukrediittien yleiskuvaus

Kukin ArcGIS Online -tilaus sisältää jaettuja palvelukrediittejä. Palvelukrediittien määrä määräytyy organisaation käyttäjätyyppien perusteella. Creator- ja GIS Professional -käyttäjätyypit sisältävät kukin 500 palvelukrediittiä. Mobile Worker- ja Editor-käyttäjätyypit sisältävät kukin 250 palvelukrediittiä. Lisäpalvelukrediittejä voi ostaa milloin tahansa ja ne ovat voimassa 24 kuukautta.

Mikä kuluttaa palvelukrediittejä?

Voit käyttää palvelukrediittejä tallennustilan, analytiikan sekä demografia- ja elämäntyylikarttojen hankkimiseen. Alla olevassa kaaviossa tai Dokumentaatio -sivulla on lisätietoja.

Miten paljon palvelukrediittejä tarvitset?

Alla olevassa kaaviossa on tietoja siitä, miten paljon tarvitset palvelukrediittejä käytettävien palveluiden mukaan.

Mikä ei kuluta palvelukrediittejä?

Suurin osa ArcGIS Onlineen liittyvistä toiminnoista ei kuluta palvelukrediittejä. Esimerkkejä:

  • ArcGIS Onlinessa oleviin sovelluksiin tallennettujen tietojen käyttäminen
  • ArcGIS Onlinen peruskarttojen ja -aineistojen käyttö (taustakartat, Landsat-kuvat, maisemakarttatasot, reaaliaikaiset liikennetiedot ja muut reaaliaikaiset syötteet)
  • ArcGIS Onlineen tallennetun aineiston vienti.
  • Yksittäisen osoitteen tai paikan haku
  • Oman ArcGIS Enterprisen hyödyntäminen karttapalveluiden julkaisemisessa ja isännöinnissä.

Palvelukrediitit ominaisuuden mukaan

Ominaisuus Käytetyt palvelukrediitit
Tallennustila
Kohdepalveluiden tallennustila (pois lukien kohteen liitteet) 2,4 krediittiä tallennettua 10 megatavua kohden kuukausittaisen tallennustilan tuntilaskelmien perusteella
Tiilien ja aineiston tallennus (karttatiilit, kohteen liitteet, maisemakarttatasopaketit ja tiedostot) 1,2 palvelukrediittiä 1 Gt kohti kuukaudessa
Analyysi
Geokoodaus 40 krediittiä 1 000:tta geokoodattua riviä kohti
Yksinkertaiset reitit 0,005 krediittiä yksinkertaista reittiä kohti
Optimoidut reitit 0,5 krediittiä optimoitua reittiä kohti
Ajoaika-alueet (palvelualueet) 0,5 krediittiä ajoaika-aluetta kohti
Lähimmät palvelut 0,5 krediittiä lähintä palvelureittiä kohti
Usean ajoneuvon reitit Yksi krediitti usean ajoneuvon reittiä kohti
Sijainti/Allokointi 0,1 krediittiä kysyntäpistereittiä kohti
Lähtöpiste-määränpään kustannusmatriisi 0,0005 krediittiä lähtöaineiston lähtöpisteen ja määränpään paria kohti
Paikkatietoanalyysi 1 krediitti 1 000 kohdetta kohden (kysely suoritettu Hae nykyiset sijainnit- ja Laske uudet sijainnit -analyysityökaluilla)
Korkeusanalyysi Yksi krediitti 1 000 kohdetta kohti
Demografia- ja elämäntyylikartat
Yrityshaku 10 krediittiä 1 000 tietuetta kohti
Demografiakartat ja -tasot 10 krediittiä 1 000 karttapyyntöä kohden (panorointi, zoomaus ja tunnistus)
Aineiston rikastaminen 10 krediittiä 1 000 ominaisuustietoa kohti (datamuuttujat kerrottuna kohdetietueiden kokonaismäärällä)
Infograafiset näkymät 10 krediittiä 1 000 näkymää kohti
Infografiikan viennit 10 krediittiä vientiä kohti (PDF- ja HTML-muotoon)
Raportit 10 krediittiä raporttia kohti
Muu
Tiilien luonti 1 palvelukrediitti 10,000 tiilen luomisessa
Maisemakarttatason luonti kohteista 1 krediitti 1 000 teksturoitua Multipatch-kohdetta kohti. 1 krediitti 5 000 teksturoimatonta Multipatch-kohdetta tai pistekohdetta kohti

Tarvitsetko lisää palvelukrediittejä?

Jätä yhteydenottopyyntö