Ota edistynyt paikkatietoalusta käyttöösi


Yhtenäinen paikkatietoalusta toimii koko vesihuolto-organisaation yhteistyöalustana. Sitä voidaan hyödyntää kaikissa vesihuoltoon liittyvissä toiminnoissa aina vesi- ja viemäriverkoston kustannustehokkaasta ylläpidosta häiriötilanteiden mallikkaaseen hallintaan ja saneerausvelan hoitamisesta verkoston uudistamis- ja laajentamissuunnitelmiin. Ratkaisumme avulla vastaat vesihuollon  elinkaaren haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Näin ArcGIS toimii

Tiedonhallinta

Verkkoon ja elementteihin liittyvän tiedon hallinta, eri järjestelmien ja datan yhdistely & tiedon jakaminen ajantasaisesti käytettävässä muodossa.

Kartat ja visualisointi

Verkko-omaisuuden mallinnus, tilannekuva, riskikohtien tunnistaminen, häiriötilanteiden vaikutusten ymmärtäminen & saneeraustoimien kohdentaminen.

Analytiikka

Analytiikka operatiivisen toiminnan ja päätöksenteon tueksi, syy-seuraussuhteiden tunnistamiseksi, riski- ja vikatilanteiden arvioimiseksi.

Jakaminen ja yhteistyö

Toiminnan läpinäkyväksi tekeminen, vuorovaikutus organisaation sisällä ja ulkopuolella, yhteiset järjestelmät ja tiedonkulku infratoimijoiden kesken.

Päätöksenteko

Paikkatiedosta hyötyä päätöksentekoon: vesihuoltopalvelujen toiminnan tilannekuva, kokonaisuuksien hahmottaminen ja piilossa olevien asioiden näkyväksi tekeminen.

Informatiiviset visualisoinnit ja karttanäkymä näytöllä ja kännykässä päätöksenteon tueksi

Suunnittelu

Strategisen, taktisen ja operatiivisen suunnittelun tuki, investointien suunnittelu, kehittyneempi työnhallinta sekä ennakoivat huolto- ja korjaustoimet alueellisesti.

Maastokuva kannettavalla tietokoneella

Kenttätyö

Reaaliaikainen tieto kentältä: tiedon kerääminen, katselu ja hyödyntäminen. Reaaliaikainen operatiivisen toiminnan seuranta, hallinta ja ohjaaminen sekä vesijohtoverkon häiriötilanteiden tehokas operatiivinen johtaminen.

Maastokuva kannettavalla tietokoneella

Monitorointi

Operatiivisen toiminnan toteutuminen ja laatu sekä vesihuoltolaitoksen toimintaympäristön monitorointi. Toiminnan ohjaaminen turvallisuusnäkökohdat  huomioiden ajantasaisen tiedon perusteella.

Verkoston kuva kannettavalla tietokoneella ja toimeksiannon karttakuva kännykällä

Sidosryhmäyhteistyö

Vuorovaikutteisuus ja ajantasaisen tiedon tuottaminen sekä jakaminen organisaatiossa, viranomaisille, urakoitsijoille, alihankkijoille, asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Nainen näyttää kollegalle, miten vesihuolto toimii