IoT-ratkaisut vesihuoltoon

Koko Suomen kattava IoT-verkko ja maailman johtava paikkatietoalusta

Näe verkosto-omaisuus ja muuttuvat tilanteet

Ratkaisut ja teknologia toiminnan optimointiin

Digitan ja Esrin toisiaan täydentävillä teknologioilla ja IoT-ratkaisuilla mahdollistat resussitehokkaan tiedonkeruun ja entistä tehokkaamman verkko-omaisuuden hallinnan. Kustannustehokas tiedonkeruu täydennettynä paikkatietoalustalla muuntaa IoT:n massiivisen datavirran liiketoimintatiedoksi ja antaa aivan uuden pohjan päätöksenteolle. Reaaliaikaiset näkymät verkko-omaisuuden tilasta mahdollistavat resurssiviisaan toiminnan ja riskien sekä kustannusten minimoinnin.​ Oletko sinä valmis ottamaan tulevaisuuden mahdollisuudet käyttöösi jo tänään?

Älykästä verkko-omaisuuden hallintaa

Vesiyhtiöt hallinnoivat maantieteellisesti hajautuneita valuma-alueita, monimutkaista omaisuuspohjaa maan pinnalla ja alla sekä palvelevat asiakkaita. Tehokkaan ratkaisun näiden hallintaan tarjoavat ArcGIS-paikkatietoalusta ja LoRaWAN-teknologiaan pohjautuva IoT-verkko.

Previous
Next

Toimintavarmuutta ja vahinkojen minimointia

Vesihuollossa tehdään paljon ennakoivaa kunnossapitoa ja suunnittelua toimintavarmuuden varmistamiseksi. Tästä huolimatta aina silloin tällöin pääsee kuitenkin syntymään häiriötilanteita, kuten esimerkiksi ylivuotoja. Pahimmillaan ylivuoto voi aiheuttaa ympäristölle, vesistölle ja laitoksen toiminnalle ikäviä haittoja.

Asentamalla verkkoon IoT-sensoreita voidaan verkkojärjestelmä asettaa generoimaan automaattisia hälytyksiä, kun vedenpinnan korkeus nousee tiettyyn pisteeseen. Sensorien tuottamaa dataa voidaan tarkastella paikkatietoalustan ajantasaisten tilannekuvien avulla. Tiedon analysointi ja erilaisten skenaarioiden mallintaminen sekä testaaminen digitaalisen kaksosen avulla auttavat varautumaan mm. ylivuotojen, luonnonilmiöiden ja muiden häiriötilanteiden aiheuttamiin vahinkoihin entistä tehokkaammin ja parhaimmillaan eliminoimaan ne jo etukäteen.

Riskien ja vahinkojen minimointi Esri Finlandin ja Digitan paikkatieto- ja IoT-ratkaisuja hyödyntäen

Nopeaa vuotokohtien paikallistamista ilman hukkaresursseja

Ennakoivista verkostotarkastuksista ja kunnostustoimenpiteistä huolimatta aina silloin tällöin kuitenkin voi käydä niin, että verkostoon tulee vuoto tai paineet laskevat muuten äkillisesti.

Verkoston paineiden laskettua äkillisesti verkostoon asennetut anturit generoivat automaattisesti hälytyksen ja tarjoavat tärkeää tietoa verkko-omaisuuden tilasta ajasta sekä paikasta riippumatta. IoT-verkon tuottaman ajantasaisen tiedon ja analytiikan avulla muodostettu tilannekuva varmistaa ongelman nopean paikantamisen. Paikkatietoalustan informatiiviset näkymät tuovat toimintaan tehokkuutta, auttavat minimoimaan vahinkoja ja lyhentävät häiriötilan kestoa merkittävästi. Kenttätyöntekijöiden käyttämät mobiilisovellukset mahdollistavat tilanteen edistymisen seurannan reaaliaikaisesti kentältä toimistolle mahdollistaen samalla ajantasaisen viestinnän vaikutusalueen asukkaille ja asiakkaille.

Parempia päätöksiä ja oikea-aikaista toimintaa

Verkosto-omaisuuden resurssitehokas hallinta edellyttää systemaattista ja laaja-alaista tiedon keräämistä verkosta.  

IoT-verkon sensorien tuottaman ajantasaisen tiedon ja paikkatietoalustan avulla voidaan seurata verkosto-omaisuuden suorituskykyä ja tilannekuvaa reaaliaikaisesti. Tiedon pitkäaikainen kerääminen mahdollistaa erilaisten skenaarioiden rakentamisen ja niiden testaamisen digitaalisen kaksosen avulla. Tarkastelemalla ajantasaista tietoa ja hyödyntämällä analytiikkaa pystytään tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä ja kohdistamaan saneeraustoimenpiteet sekä operatiivinen toiminta entistä tehokkaammin.​ Tiedon tallentaminen digitaalisessa muodossa varmistaa myös tiedon aukottoman ja sujuvan yhteiskäytön kaikilla tahoilla.

Parempia päätöksiä oikea-aikaisesti paikkatietoa höydyntäen

Resurssitehokasta toimintaa ja parempaa asiakaskokemusta

Veden etäluennan kehittäminen mm. etäluettavilla asuntokohtaisilla mittareilla ja kiinteistöjen päävesimittareilla mahdollistavat resurssitehokkaan toiminnan ja paremman asiakaskokemuksen.

Etäluenta ja modernit toimintamallit mahdollistavat vedenkulutustietojen siirtämisen ajantasaisesti vesilaitoksen verkkotietojärjestelmään, mistä kulutustiedot voidaan siirtää suoraan laskulle ja vaikka asukkaalle nähtäväksi OmaVesi-näkymään. Älykäs verkkotietojärjestelmä mahdollistaa sujuvan tiedonkulun infratoimijoiden ja muiden sidosryhmien kesken tehden toiminnasta ketterää ja läpinäkyvää. Myös omaisuudenhallinta ja kunnossapito tehostuvat etämittarien ja niiden tuottaman tiedon avulla.

Parempaa ennakointia paikkatietoa ja IoT-ratkaisuja hyödyntäen

Kiinnostuitko, haluatko kuulla lisää?

ArcGIS tarjoaa nopean, yksinkertaisen ja kustannustehokkaan tavan luoda digitaalisen omaisuusrekisterin ja hallinnoida verkko-omaisuutta.

Täytä alla oleva lomake tai ota suoraan yhteyttä minuun,
ja katsotaan yhdessä miten voimme auttaa teitä.

 Tomi Luukkonen, Senior Account Manager
p. 040 708 2384