Skip to Content

Vesihuolto

Paikkatietoalustalla puhtaasti parempaa verkosto-omaisuuden hallintaa

Illustration of a water plant

Resurssisäästöjä paikkatietoratkaisulla

Katso, miten Tennesseessä toimiva White House Utility Distric hallinnoi paikkatietoalustan avulla ikääntyvää vesiverkostoa, reagoi nopeammin katkoksiin ja eristää maanalaiset vuodot sekä priorisoi pääomaan liittyvät investoinnit.

Älykäs verkko-omaisuuden hallinta alkaa tästä – ota edistynyt paikkatietoteknologia käyttöösi


Yhtenäinen paikkatietoalusta toimii koko vesihuolto-organisaation yhteistyöalustana. Sitä voidaan hyödyntää kaikissa vesihuoltoon liittyvissä toiminnoissa aina vesi- ja viemäriverkoston kustannustehokkaasta ylläpidosta häiriötilanteiden mallikkaaseen hallintaan ja saneerausvelan hoitamisesta verkoston uudistamis- ja laajentamissuunnitelmiin. Ratkaisumme avulla vastaat vesihuollon  elinkaaren haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Tehoa verkoston valvontaan ja kenttätyön ohjaukseen

ArcGIS-paikkatietoalustan avulla ennakoit monet ongelmat ja minimoit häiriöt. Häiriön tapahtuessa saat järjestelmästä tarvitsemasi tiedot reaaliajassa, jolloin tilanteen arviointi helpottuu, kenttähenkilöstön työ nopeutuu, kustannukset pienenevät ja asiakkaille aiheutuva haitta minimoituu.

3D data overlaid a map

Luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi

ArcGIS-paikkatietoalusta kokoaa kunnan vesi- ja viemäriverkoston dokumentoinnin ja ylläpidon digitaalisesti älykkääseen karttapohjaiseen tietojärjestelmään. Yhdistetyn tiedon avulla tunnistat verkostoon liittyvät ongelmat jo ennalta ja saat validia tietoa päätöksenteon tueksi.

Street map showing driving routes

Parempaa yhteistyötä ja asiakaspalvelua

Paikkatietoalustan avullla verkko-omaisuuteen liittyvät tiedot ovat reaaliaikaisesti käytettävissä ja jaettavissa niin toimistolla, asiakaspalvelussa kuin kentällä. Asiakasviestintä tehostuu, kun esimerkiksi tieto vedenjakelun häiriöstä on helposti saatavilla ja visuaalisesti nähtävissä kartalla.

map with dashboard analytics