Skip to Content

Riskienhallinta

Hallittuja riskejä ja parempaa asiakaskokemusta

Kuvituskuva, missä on kaksi vakuutusalan työntekijää

Ymmärrä riskien kokonaiskuva, varaudu vahinkoihin

Ensimmäiset askeleet paikkatiedon hyödyntämiseen vakuutusyhtiössä otetaan yleensä riskienhallinnassa, koska paikkatiedosta saatavat hyödyt ovat riskienhallintatyössä saavutettavissa tehokkaimmin.  Vakuutetuista ja tulevista vakuutettavista kohteista saa paikkatiedon avulla irti sellaista tietoa, jota  pelkkiä taulukoita tai postiosoitteita tarkastelemalla ei pystytä näkemään.

Paikkatietoanalytiikan avulla pystyy  havainnollistamaan elintärkeitä malleja ja trendejä, kuten esimerkiksi vakuutettavan kohteen sijaintiin liittyvät riskit sekä tietyn maantieteellisen alueen mahdolliset riskikertymät. Paikkatiedon avulla voidaan myös hallinnoida ja analysoida riskejä niin, että vakuutusta myönnettäessä se annetaan vain halutuille/valituille riskeille, oikealla hinnalla ja ehdoilla.

Sijaintianalytiikka apunasi

Paikkatieto mahdollistaa tarkat alueelliset riskianalyysit sekä erilaisten vaihtoehtoisten skenaarioiden mallintamisen, joiden avulla on helpompi varautua mahdollisesti toteutuviin uhkiin ja ennakoida niistä aiheutuvia kustannuksia. Tämä auttaa parantamaan ennustetarkkuutta ja vähentämään liiketoimintariskiä.

Edistyneen sijaintiin perustuvan analytiikan avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa vakuutettavan kohteen sijaintiin liittyvät uhkatekijät – tulvat, kemialliset aineet, rikollisuus tai maan vajoaminen – sekä arvioida riskin todennäköisyys ja vaikutukset.

Riskin todennäköisyys vaikuttaa vakuutuksen hinnoitteluun, jolloin riskiin vaikuttavien tekijöiden tarkastelu yhdessä näkymässä mahdollistaa entistä tarkemman päätöksenteon. Samalla tavoin vakuutusyhtiö pystyy seuraamaan aina ajantasaista näkymää riskikertymästä eri alueilla.

Edistyksellistä riskienhallintaa nyt ja tulevaisuudessa

Ammattitaitoinen riskienhallinta voi olla vakuutusyhtiölle merkittävä kilpailuetu vakuutusta myytäessä ja realisoituvia riskejä pienentävänä tekijänä. Sijaintitieto tuo uutta näkökulmaa vakuutettavien vahinkoriskien, kuten henkilö-, omaisuus-, keskeytys-, ympäristö-, vastuu- ja sopimusriskien tarkasteluun.

Yhdistämällä eri lähteistä saatavaa dataa vakuutusyhtiön omaan liiketoimintadataan sekä korvaushistoriaan ja tutkimalla näitä edistyksellisen sijaintianalytiikan keinoin voidaan saada selville paljon uutta tietoa esimerkiksi syy-seuraus-yhteyksistä, jota olisi vaikeaa tai jopa mahdotonta selvittää muulla tavalla. Tätä tietoa voidaan hyödyntää, mitä moninaisemmilla tavoilla kehitettäessä esimerkiksi uusia palveluja, joiden avulla vakuutusyhtiön asiakkaat voivat parantaa omaa riskinhallintaansa ja turvallisuuttaan, mikä vähentää vakuutusyhtiön ottamaa riskiä ja korvauskuluja.

Paikkatiedon hyötyjä riskienhallintaan

GIF, mikä näyttää kartalla alueellisia tapahtumia ja eroja

Step 1—Tunnista riskit

Paikkatiedon avulla pystyt havaitsemaan vakuutuskohteen sijaintiin liittyvät riskitekijät sekä arvioimaan riskin todennäköisyyden ja vaikutukset.

Step 2—Hinnoittele oikein

Sijaintitiedon avulla laaditun riskiarvion perusteella voit määrittää vakuutukselle hinnan entistä tarkemmin perustein.

Step 3—Hallitse riskikertymää

Seuraamalla ajantasaista alueellista riskikertymää sekä valitsemalla ja hinnoittelemalla kohteet oikein vältyt ottamasta ylisuuria riskejä.

Step 4—Ennakoi kustannukset

Mallintamalla erilaisia skenaarioita paikkatiedon avulla pystyt varautumaan mahdollisiin uhkiin sekä näistä aiheutuviin korvauskustannuksiin.

Step 5—Kasvata kilpailuetua

Hyödyntämällä paikkatietoa voit kehittää uusia palveluja, kasvattaa riskitietoisuutta, ennaltaehkäisemään vahinkoja & vähentämään korvauskustannuksia.

Ideoita paikkatiedon hyödyntämiseen

  • Estimated Maximum Lost – Riskikertymä

  • Insurance Risk Management

Previous
Next

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten paikkatiedon ja analytiikan avulla voit kehittää toimintaasi.
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!