Korvauskäsittely

Kuvituskuva, missä on kaksi vakuutusalan työntekijää

Toimivampaa korvauskäsittelyä, parempaa asiakaskokemusta

Korvauskulut ovat vahinkovakuutusyhtiöiden suurin menoerä ja korvauskäsittely asiakassuhteen kannalta kriittinen asiakkaan mielikuvaan vaikuttava tekijä. Toimiva ja ammattimainen korvauskäsittely lisää asiakkaan arjen turvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Korvausprosessin sujuvoittamiseen liittyvillä innovaatioilla on myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Automatisoimalla korvauskäsittelyä pyritään nopeuttamaan vahingonkäsittelyä ja pienentämään manuaalisesta käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

Sijaintitiedolla parempaa ennakkointia ja reagointikykyä

Hyödyntämällä sijaintianalytiikkaa vakuutusyhtiö saa paremman näkyvyyden siihen, missä riskit voivat realisoitua ja millaisia vaikutuksia näillä olisi vakuutusyhtiön asiakkaisiin, ja voi varautua näihin jo ennalta.

Paikkatiedon avulla onnettomuusaineistosta voidaan löytää myös syy-yhteyksiä ja muuta tärkeää tietoa, joka muuten jäisi havaitsematta. Vahingon tapahduttua sen laajuuden ja korvausten laskeminen helpottuu, mikä nopeuttaa korvauskäsittelyä ja parantaa asiakaspalvelua. Esimerkiksi myrskyn tai tulvan sattuessa voidaan nopeasti paikantaa vahinkoalueella sijaitsevat asiakkaat ja ryhtyä toimenpiteisiin asiakkaiden auttamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Tietoa asiakkaiden sijainnista voidaan hyödyntää myös asiakkaan ohjeistamiseen vahinkotapahtuman sattuessa – esimerkiksi kääntymään lähimmän palvelutarjoajan puoleen.  

Previous
Next

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten paikkatiedon ja analytiikan avulla voit kehittää toimintaasi.
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!