Skip to Content

Paikkatieto vakuutustoiminnan ytimessä


Vakuutusalalla paikkatieto ja sen hyödyntäminen ovat liiketoiminnan ytimessä, sillä lähes kaikella ihmisten ja yritysten toiminnalla on sijaintiin liittyvä ulottuvuus. Paikkatieto auttaa vakuutusyhtiöitä hallitsemaan ja vähentämään riskejä, säästämään kustannuksissa, optimoimaan pääomien allokointia, lisäämään myyntiä ja parantamaan kannattavuutta. Paikkatiedon yhdistäminen vakuutusyhtiön liiketoiminnan ydinprosesseihin ja olemassa oleviin järjestelmiin tuo vakuutusliiketoiminnan kehittämiseen aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja synnyttää täysin uusia palveluja yritysten ja ihmisten tuleviin tarpeisiin.

Show More

Sijaintianalytiikka apunasi


Paikkatieto mahdollistaa tarkat alueelliset riskianalyysit sekä erilaisten vaihtoehtoisten skenaarioiden mallintamisen, joiden avulla on helpompi varautua mahdollisesti toteutuviin uhkiin ja ennakoida niistä aiheutuvia kustannuksia. Tämä auttaa parantamaan ennustetarkkuutta ja vähentämään liiketoimintariskiä.

Edistyneen sijaintiin perustuvan analytiikan avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa vakuutettavan kohteen sijaintiin liittyvät uhkatekijät – tulvat, kemialliset aineet, rikollisuus tai maan vajoaminen – sekä arvioida riskin todennäköisyys ja vaikutukset.

Riskin todennäköisyys vaikuttaa vakuutuksen hinnoitteluun, jolloin riskiin vaikuttavien tekijöiden tarkastelu yhdessä näkymässä mahdollistaa entistä tarkemman päätöksenteon. Samalla tavoin vakuutusyhtiö pystyy seuraamaan aina ajantasaista näkymää riskikertymästä eri alueilla.

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten paikkatiedon ja analytiikan avulla voit kehittää toimintaasi.
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!