Vakuutus

Vakuutuskohteilla ja -tapahtumilla on aina sijainti

Kuvituskuva, missä on kaksi vakuutusalan työntekijää

Paikkatieto vakuutustoiminnan ytimessä

Vakuutusalalla paikkatieto ja sen hyödyntäminen ovat liiketoiminnan ytimessä, sillä lähes kaikella ihmisten ja yritysten toiminnalla on sijaintiin liittyvä ulottuvuus. Paikkatieto auttaa vakuutusyhtiöitä hallitsemaan ja vähentämään riskejä, säästämään kustannuksissa, optimoimaan pääomien allokointia, lisäämään myyntiä ja parantamaan kannattavuutta. Paikkatiedon yhdistäminen vakuutusyhtiön liiketoiminnan ydinprosesseihin ja olemassa oleviin järjestelmiin tuo vakuutusliiketoiminnan kehittämiseen aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja synnyttää täysin uusia palveluja yritysten ja ihmisten tuleviin tarpeisiin.

Paikkatieto vakuutusalalla

Vakuutusyhtiön keskeisenä tehtävänä on auttaa henkilöitä ja yrityksiä suojaamaan heille tärkeitä asioita siirtämällä huolenkantoa henkilöiltä tai yrityksiltä itselleen. Vakuutusyhtiön tavoitteena on valita vakuutettavat  riskit huolella ja hinnoitella valitsemansa riskit siten, että vakuutusyhtiön omat riskit ovat oikeassa suhteessa vakuutettuihin kohteisiin nähden.

Riskienhallinnan lisäksi vakuutusyhtiöt pyrkivät ehkäisemään vahinkoja   sekä tarjoamaan asiakkailleen parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.  

Yhdistävä tekijä näille kaikille on sijainti; sillä kaikki vakuutettavat kohteet sijaitsevat jossain, kaikki korvaukset liittyvät johonkin sijaintiin ja kaikki asiakkaat ovat aina jossakin.

Turvattu perhe ja omaisuus

Täsmätietoa vakuutustoiminnan tueksi

Paikkatiedon  avulla vakuutusyhtiö voi visualisoida ja nähdä liiketoiminnan keskeisiä lukuja kartalla. Analysoimalla liiketoiminnalle keskeisiä syy-seuraus-suhteita, yhtiö pystyy tekemään entistä tehokkaammin tarkempia ennusteita ja arvioita tulevasta.

Tämä tarjoaa merkittävää hyötyä esimerkiksi riskienhallinnalle, kun aktuaarit pystyvät huomioimaan analyyseissään kohteiden väliset maantieteelliset suhteet. Näin esimerkiksi riskikeskittymien laskenta ei perustu pelkästään postinumero-tai kuntarajoihin, vaan kohteiden todellisiin sijainteihin.

Underwriterit voivat hyödyntää tätä tietoa myöntäessään vakuutuksia; underwriter pystyy valitsemaan oikeat riskit ja hinnoittelemaan ne oikein, kun hän näkee samalla kartalla aiemmin vakuutetut riskit sekä mahdolliset uudet riskit.

Nainen etsii ja tarkastelee tietoa

Sijaintianalytiikka paljastaa riskit

Paikkatieto mahdollistaa tarkat alueelliset riskianalyysit sekä erilaisten vaihtoehtoisten skenaarioiden mallintamisen, joiden avulla on helpompi varautua mahdollisesti toteutuviin uhkiin ja ennakoida niistä aiheutuvia kustannuksia. Tämä auttaa parantamaan ennustetarkkuutta ja vähentämään liiketoimintariskiä.

Edistyneen sijaintiin perustuvan analytiikan avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa vakuutettavan kohteen sijaintiin liittyvät uhkatekijät – tulvat, kemialliset aineet, rikollisuus tai maan vajoaminen – sekä arvioida riskin todennäköisyys ja vaikutukset.

Riskin todennäköisyys vaikuttaa vakuutuksen hinnoitteluun, jolloin riskiin vaikuttavien tekijöiden tarkastelu yhdessä näkymässä mahdollistaa entistä tarkemman päätöksenteon. Samalla tavoin vakuutusyhtiö pystyy seuraamaan aina ajantasaista näkymää riskikertymästä eri alueilla.

Mies ihmettelee näkemäänsä dataa

Keskustellaanko lisää?

Näytämme mielellämme, miten ratkaisumme toimii käytännössä ja kerromme, mitä se kustantaa organisaatiollesi.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa tai kysy lisätietoja.

Esimerkkejä paikkatiedon käyttökohteista vakuutusalalla

Previous
Next

Ideoita paikkatiedon hyödyntämiseen

Previous
Next

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten paikkatiedon ja analytiikan avulla voit kehittää toimintaasi.
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!