Aurinkoenergia

ArcGIS-tuoteperhe aurinkoenergiapuistojen suunnitteluun, toteutukseen ja hallintaan.

Miespuolinen työntekijä tarkastelee aurinkoenergiapuistoon liittyviä tietoja tabletilta.

Aurinkoenergiapuistojen parhaiden sijoituspaikkojen tunnistaminen onnistuu ArcGIS-tuoteperheen tehokkailla tiedonhallinnan ja analytiikan työkaluilla. Alustan kyvykkyydet tukevat myös ympäristövaikutusten arviointia, joka mahdollistavat projektin kestävyyden varmistamisen. Aurinkopaneelien optimaalinen sijoittelu tehostaa energiatehokkuutta. Tietomallinnuksen avulla ArcGIS tallentaa ja hallinnoi aurinkoenergiaprojektin tietoja, mikä helpottaa projektin seurantaa ja ylläpitoa. Yhteinen alusta edistää lisäksi projektin läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä sidosryhmien välillä. Alusta mahdollistaa myös kuljetusreittien suunnittelun ja tehokkaan logistiikan aurinkopaneelien kuljetuksille ja huoltokäynneille. Reaaliaikainen tilannekuva tukee päätöksentekoa ja mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Luotettava ja yhtenäinen tiedonhallinta aurinkovoimahankkeiden menestystekijänä

Sopivien sijaintien määrittäminen

ArcGIS-alusta tarjoaa kyvykkyydet käsitellä aurinkovoimahankkeeseen kuuluvia valtavia tietomassoja, kuten auringon säteily, sää, maankäyttö, topografia, väestö, tie, suojelualue ja sähköverkon liityntäpisteiden tietoja. Kattavat analyysimenetelmät osoittavat optimaaliset maa-alueet aurinkovoimalalle. Se tarjoaa myös välineet aurinkovoimapuistohankealueen suunnitteluun ja maanomistus- ja vuokrasopimusten hallintaan.

Kaksi työntekijää suunnittelemassa tulevaa aurinkoenergiapuistoa.

Suunnittelu ja lupaprosessi

ArcGIS-alusta tukee aurinkovoimahakkeiden lupa- ja hallintomenettelyä, olipa kyse toimenpideluvan, suunnittelutarveratkaisun tai yleis- ja asemakaavoituksen perusteella toteutettavasta kohteesta. Suunnittelussa huomioidaan monia tekijöitä aina arkeologisesta kulttuuriperinnöstä mahdollisiin häikäisyvaikutuksiin lentoliikenteeseen, sähköverkkoon liittymistä ja aurinkopuiston perustamistapaa. Teollisen mittakaavan aurinkovoimala voi olla YVA-velvollinen. Aurinkoenergiahankkeen tietoja voidaan tarkastella älykkään digitaalisen kaksosen avulla ympäröivä kokonaisuus huomioiden. Visuaaliset näkymät hankkeeseen helpottavat niiden viestintää sidosryhmille.

Työntekijä suunnittelemassa tulevaa aurinkoenergiapuistoa.

Rakentaminen

ArcGIS-ohjelmistot tarjoavat monipuoliset työvälineet kerätä, käsitellä, ylläpitää ja jakaa sekä pienten että teollisen mittakaavan aurinkopuiston infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavia tietoja. Yhteinen alusta tukee projektinhallinnan, sähkösuunnittelun ja urakoinnin toteuttamista sovituissa aikatauluissa. Sähköinfrastruktuurikomponenttien, aurinkopaneelien ja niiden telineiden logistiikan suunnittelu ja hallinta onnistuvat alustan sovelluksilla. Yhtenäinen, ajantasainen tieto hankkeen etenemisestä sujuvoittaa yhteistyötä ja tukee riskienhallintaa. Sijaintitietoja hyödyntävä dokumentointi nopeuttaa raportointia ja käyttöönottoa.

Aurinkoenergiapuiston rakennustyöt käynnissä

Aurinkoenergian tuotanto

ArcGIS-tuoteperhe tukee aurinkoenergian kaupallista tuotantoa, suorituskyvyn seurantaa ja optimointia. Erilaisten sensoreiden tuottamia tietoja aurinkopuiston tilasta voidaan seurata ajantasaisina tilannekuvanäkyminä, jotka mahdollistavat tehokkaan operoinnin. Tarkat tiedot tuotantoympäristöstä ja siihen liittyvistä komponenteista auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla hallitaan tuotannon vaihteluja. Alusta tarjoaa välineet myös aurinkopaneelien ja järjestelmän muiden osien oikea-aikaisten huolto- ja tarkastustoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Aurinkoenergiapuisto tuotannossa

Toiminnan päättäminen ja alueen palauttaminen alkuperäiseen tilaan

ArcGIS-alustalla olevia aurinkoenergiapuistoa ja sen ympäristöä koskevia tietoja hyödyntäen, voidaan aurinkoenergiapuisto tarvittaessa ajaa alas vastuullisesti ja määräysten mukaisesti. Kun käytettävissä on jo hankkeen alussa laaditut suunnitelmat ja operoinnin aikana kertyneet tiedot toiminnan ympäristövaikutuksista, auttavat ne toteuttamaan hankkeen päättämisen kestävällä tavalla. Tarkat tiedot aurinkopuistosta ja sen eri komponenteista mahdollistavat mm. purkutöiden suunnittelun, jätteiden luokittelun ja vaarallisten aineiden käsittelyn asianmukaisesti. Alueen palauttamiseen liittyviä vaikutuksia ympäristölle ja ekosysteemille voidaan arvioida vaihtoehtoisina suunnitelmina, jotka ovat jaettavissa myös sidosryhmille.

Työntekijä tarkistaa alasajetun aurinkoenergiapuiston alueen ennallistamista.

Aurinkoenergiapuiston digitaalinen kaksonen

 

Aurinkoenergiapuistosta ArcGIS-paikkatietoalustalla luotu virtuaalinen digitaalinen kaksonen (digital twin) on tehokas työkalu aurinkoenergiapuiston suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja kehittämisessä. Tarkasti fyysistä ympäristöä heijastavan mallin tiedot voivat kattaa laajan maantieteellisen alueen, sekä infrastruktuuriin kuuluvat aurinkopaneelit, invertterit, sähköjärjestelmät ja muut komponentit. Digitaalinen kaksosen tarjoaa joustavuutta suunnitella ja testata toimia ennen niiden fyysistä toteuttamista.  Suunnittelijat voivat  simuloida eri skenaarioita ja arvioida aurinkoenergian tuottoa eri paikoissa eri aikoina ja näin tunnistaa optimaalinen sijainti ja rakenne aurinkopuistolle. Digitaalisen kaksosen avulla luotu aurinkopuiston reaaliaikainen seuranta ja hallinta mahdollistavat toiminnan optimoinnin, häiröiden minimoinnin, riskien hallinnan sekä nopean reagoinnin muutoksiin. Virtuaalinen malli auttaa myös ylläpidon suunnittelussa ja huollossa sekä niihin valmistautumisessa. 

Digitaalisesta kaksosesta reaali maailmaan - Aurinkopaneeleja pellolla

Käyttötapausesimerkkejä

Previous
Next

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten paikkatiedon ja analytiikan avulla voit kehittää toimintaasi.
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!

Voit myös soittaa meille:

Anna Montell, Account Manager
p. 040 146 1463

arcmap-blog-48

Lähetä sähköpostia

Haluan kuulla lisää turvallisuus- ja puolustusalan ratkaisuista

Kirjoita viesti

Soita meille

Olemme käytettävissäsi, ota yhteyttä

040 085 2100
Katso muut yhteystietomme