Skip to main content

IoT-ratkaisut sähkönjakeluun

Koko Suomen kattava IoT-verkko ja maailman johtava paikkatietoalusta

Kuvituskuva, missä kaksi insinööriä tarkastelee dronen tarkastuslentoa

Kattavaa tiedonkeruuta ja analysointia

Välineet ja teknologia sähkönjakelun optimointiin

Digitan ja Esrin toisiaan täydentävä IoT-ratkaisut mahdollistavat entistä ketterämmän tiedon keräämisen ja analysoimisen. Kustannustehokas tiedonkeruu täydennettynä paikkatietoalustalla muuntaa IoT:n massiivisen datavirran liiketoimintatiedoksi ja antaa aivan uuden pohjan päätöksenteolle. Reaaliaikaiset näkymät verkko-omaisuuden tilasta mahdollistavat resurssiviisaan toiminnan ja riskien sekä kustannusten minimoinnin.​ Oletko sinä valmis ottamaan tulevaisuuden mahdollisuudet käyttöösi jo tänään?

Älykästä infrastruktuurin hallintaa

Suomen vaihtuvat sääolosuhteet ja verkkoyhtiöiden maantieteellisesti hajautunut omaisuuspohja asettavat sähköverkkoyhtiöille haasteita. Tehokkaan ratkaisun haasteiden hallintaan tarjoavat uudensukupolven ArcGIS-paikkatietoalusta ja LoRaWAN-teknologiaan pohjautuva IoT-verkko.

Previous
Next

Riskien ja vahinkojen minimointia

Myrsky aiheuttaa vuosittain merkittäviä katkoksia sähkönjakeluun. Pahimmillaan sähkökatkokset voivat hankaloittaa sähköyhtiön asiakkaiden arkea jopa useamman vuorokauden ja aiheuttaa jopa hengenvaaran. IoT-sensoreiden käyttö ilmajohtoverkoissa ja niiden tuottaman datan tarkastelu ajantasaisten tilannekuvien avulla, analysointi sekä erilaisten skenaarioiden mallintaminen auttavat varautumaan luonnonilmiöiden aiheuttamiin vahinkoihin, kartoittamaan mahdollisia turvallisuusriskejä ja eliminoimaan mahdollisia vahinkoja jo etukäteen.

Riskien ja vahinkojen minimointi Esri Finlandin ja Digitan paikkatieto- ja IoT-ratkaisuja hyödyntäen

Ketterää toimintaa ilman hukkaresursseja

Ajantasainen tieto verkko-omaisuuden tilasta ja kunnossapitotöistä on katkottoman sähkönjakelun perusedellytys. IoT-verkon tuottaman datan tarkasteleminen älykkäistä dashboardeista varmistaa sähköyhtiön resurssien entistä viisaamman hyödyntämisen. Analytiikan avulla muodostettu näkemys tuo toimintaan tehokkuutta ja auttaa tekemään oikea-aikaisia päätöksiä. Esimerkiksi haja-asutusalueella olevan erottimen kytkinkahvan asennon tarkistaminen etäyhteydellä minimoi kenttätyöntekijöiden turhat ajot ja lyhentää reagointiaikoja.

Parempaa ennakointia ja saumatonta työskentelyä

Säännöllisistä huoltokierroksista ja huonokuntoisten sähkötolppien vaihtamisesta huolimatta joskus saattaa käydä niin, että voimakas myrsky saa sähkötolpan kallistumaan. Tällöin pylvääseen asennettu anturi tunnistaa kaltevuuden muutoksen ja lähettää ennakkovaroituksen mahdollisesta ongelmatilanteesta. Paikkatietopohjaisten mobiilisovelluksien avulla sähköyhtiö voi ohjata tolppaa lähinnä olevan kenttätiimin korjaamaan vahingot viiveettä ja varmistaa, että kaikilla osapuolilla on samat ajantasaiset tilannetiedot käytettävissä.

Parempaa ennakointia paikkatietoa ja IoT-ratkaisuja hyödyntäen

Parempia päätöksiä ja oikea-aikaista toimintaa

IoT-verkon sensorien tuottaman reaaliaikaisen datan ja paikkatietoalustan avulla voidaan seurata sähköjakelun, sähköverkon ja resurssien suorituskykyä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sähkömuuntamon olosuhdestatuksen kuten lämpötilan, kosteuden ja kulunvalvonnan etänä. Seuraamalla ajantasaista tietoa ja hyödyntämällä analytiikkaa pystytään toiminnasta muodostamaan tietoon pohjautuvia näkymiä ja kohdistamaan sekä investoinnit että operatiivisen toiminnan aktiviteetit entistä tehokkaammin.​

Parempia päätöksiä oikea-aikaisesti paikkatietoa höydyntäen

Kiinnostuitko?

Haluatko kuulla lisää kokonaisuudesta ja siitä, miten sen avulla sähköyhtiösi hallinnoi verkko-omaisuutta?
Jätä yhteystietosi alle, niin olemme sinuun yhteydessä!

Voit myös soittaa meille:
 Saku Streng, Senior Account Manager
p. 044 566 5003