Skip to main content

Puolustus ja tiedustelu

Yhteiset tiedot ja tilannekuvat oikeiden päätösten perustana

Kuvassa ruutu, jossa sotilas lennättää dronea, toinen tarkkailee tietoja koneelta..

Kattava tilannekuva päätöksenteon tukena

Useat länsimaiden puolustus- ja turvasektorin toimijat ovat pitkään käyttäneet ArcGIS-alustaa toimintansa keskiössä. Pohjois-Atlantin puolustusliitto Nato on Esrin pitkäaikainen kumppani ja sen CoreGIS -alusta perustuu ArcGIS-teknologiaan. Yhteistyön tuloksena syntyneet puolustus- ja turvallisuussektorin ratkaisut ovat yhteensopivia jäsenvaltioiden ratkaisujen kanssa. Tilannekuvaa maailman tapahtumista ja yhteisen toimintaympäristön seurantaa toteutetaan sotilastiedusteluyhteistyönä, jossa korostuvat analytiikka- ja tiedonyhteiskäytön kyvykkyydet.  GIS-järjestelmä mahdollistaa tiedon saumattoman kulun johdon ja yksittäisten käyttäjien kesken. 

ArcGIS®

Moderni ja alati kehittyvä ArcGIS-alusta voidaan integroida tuhansiin muihin järjestelmiin. ArcGIS-paikkatietojärjestelmään lukeutuvien ratkaisujen avulla puolustus- ja tiedusteluorganisaatiot voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja toimia nopeasti.

Previous
Next

ArcGIS-ohjelmistoperhe toiminnan ytimessä

ArcGIS-ohjelmistoperhe muodostaa laajan kokonaisuuden ja sen voi hankkia palveluna (Software as a Service), asennettuna omaan ympäristöön, asennettuna julkiseen pilvipalveluun (esim. AWS ja Azure) tai hybridiratkaisuna. Käyttöönotto ei edellytä ohjelmistokehitysprojektia, vaan ArcGIS-paikkatietoalustaa voi käyttää joko sellaisenaan tai konfiguroida käyttötarkoituksen mukaisesti. ArcGIS-paikkatietoalusta sisältää valmiita sovelluksia eri käyttötarkoituksiin ja eri ympäristöihin. Alusta sisältää myös käyttövalmiita paikkatietoaineistoja ja -aineistopalveluita eri käyttötilanteisiin. Esrin tarjoama kokonaisuus sisältää puolustus- ja turvallisuusviranomaisten vaatimusten mukaiset paikka-, sää- ja olosuhdetietopalvelut eri johtamisympäristöissä, paikka- ja olosuhdetietopaketit, karttatuotteet sekä asiantuntijapalvelut. ArcGIS-tuotteet mahdollistavat kansainvälisen yhteensopivuuden, jota kehitetään FMN-mallin (Federated Mission Networking) mukaisesti eri maissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. ArcGIS-alustalla puolustusviranomaiset voivat vastaanottaa ja luovuttaa kansainvälisen yhteistyön edellyttämiä tietoja siten, että niiden yhdenmukaisuus ja käyttöönotto on turvattu.

Tilannetietoisuus

ArcGIS kokoaa eri tietolähteet yhteen ja luo ymmärrystä muuttuvasta toimintaympäristöstä. Reaaliaikainen tilannetietoisuus auttaa toimintaympäristön hallinnassa, hätätilanteiden ennakoinnissa ja hoitamisessa. Kattavat ja ajantasaiset tiedot ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla ja tietojen ylläpitäminen on nopeaa ja sujuvaa. Eri toimijoiden toisistaan poikkeavista lähtökohdista ja tarpeista huolimatta toimintojen yhteensovittaminen on vaivatonta. ArcGIS tarjoaa vahvan tuen myös silloin, jos pahin tapahtuu ja kriisi ilmaantuu. Yhteiset tilannekuvat auttavat viestimään ja toimimaan tehokkaasti.

Kansallinen turvallisuus

ArcGIS-ohjelmisto tarjoaa välineet viranomaisorganisaatioiden sisäiseen ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Alusta sisältää ratkaisut yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvien tietojen keräämiseen, integrointiin, hallintaan, analysointiin ja jakamiseen eri viranomaisten kesken. Yhdistämällä tietoja sijaintitiedon avulla ja hyödyntämällä analytiikan kyvykkyyksiä, saadaan tiedosta näkyväksi asioiden välisiä syy-seuraussuhteita, jotka muuten jäävät piiloon. ArcGIS tukee kansallisen turvallisuuden toimijoita lisäämällä tietoisuutta, jota tarvitaan uhkien torjuntaa sekä turvallisuuden ja taloudellisen vakauden turvaamisessa.

Käyttötapauksia

 • Kuvan taustalla mies katsoo kannettavan tietokoneen näytöltä 3D-karttaa ja näkymän päällä on Naton logo.

  NATO luottaa Esriin

  NCIA:n ja Esrin välinen sopimus tarjoaa NATO-allianssille mahdollisuuden käyttää ArcGIS-teknologiaa, Esri-datatuotteita ja muita palveluita.

 • Ruotsin puolustusvoimien edustaja käyttää maastossa ArcGIS Field Maps -sovellusta mobiililaitteella.

  Ruotsin puolustusvoimat hyödyntää kenttäsovelluksia

  Ruotsin puolustusvoimat hyödyntää kenttäsovellusta tiedon keräämiseen ja tiedonhallintaa. Sotaharjoituksissa käytettäviä maa-alueita on inventoitu ArcGIS Collector -sovelluksella, jonka toiminnot sisältyvät nykyisin kattavaan ArcGIS Field Maps -sovellukseen.

 • Maavoimien sotilas tutkii mobiililaitteella maaastossa karttatietoja.

  Bundeswehr ja Rheinmetall AG:n yhteistyö parantaa turvallisuutta

  Saksan maavoimat (Bundeswehr) on työskennellyt ahkerasti yhdessä ajoneuvovalmistajan ja järjestelmäintegraattori Rheinmetall AG kanssa modernisoidessaan sotilaiden taisteluun omaksumaa tekniikkaa. Uusi teknologia parantaa tilannetietoisuutta ja tehostaa yhteistyötä.

 • Avaruudesta kuvattu kuva maapallosta, jonka päällä National Geospatial Intelligence Agencyn logo.

  National Geospatial-Intelligence Agency tukee humanitaarisia operaatioita

  Maailman suurin GEOINT-viranomainen National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) tukee maailmanlaajuisia humanitaarisia operaatioita julkisella paikkatietoportaalillaan.

Previous
Next

Älykkäitä ja turvallisia ArcGIS-ratkaisuja

ArcGIS-paikkatietoalusta sisältää valmiita sovelluksia eri käyttötarkoituksiin ja eri ympäristöihin.

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise

Paikkatietoratkaisujen johtava ArcGIS Enterprise -alusta tarjoaa tehokkaat ja edistyneet ratkaisut asennettuna joko omaan IT-ympäristöön tai pilvipalveluun.

Tutustu ArcGIS Enterprise -alustaan
ArcGIS AllSource

ArcGIS AllSource

ArcGIS AllSource -ohjelmistolla voi analysoida erityyppisiä, useista eri lähteistä saatavia tietoja. Sen avulla asioista, tapahtumista ja ilmiöistä paljastuu kuvioita, trendejä ja suhteita, jotka muuten jäävät näkymättömiin.

Tutustu ArcGIS AllSource-ohjelmistoon
ArcGIS Mission

ArcGIS Mission

Reaaliaikaista tietoa puolustus- ja turvallisuusorganisaatioiden kriittisiin tehtäviin liittyviin tietotarpeisiin.

Tutustu ArcGIS Mission-ohjelmistoon
ArcGIS Video Server

ArcGIS Video Server

Indeksoi, etsi, julkaise ja toista sijaintitiedon ja ajallisen kontekstin sisältämää videodataa ArcGIS Video Server -ratkaisulla.

Tutustu ArcGIS Video Server

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten paikkatiedon ja analytiikan avulla voit kehittää toimintaasi.
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!

Voit myös soittaa meille:

Niina Yli-Mutka, Account Executive
p. 050 410 3723