Skip to main content

Poliisi ja turvallisuus

Luotettavaa ja ajantasaista tietoa kansalaisten turvallisuuden varmistamiseen

Kaksi poliisia kävelee ympärillä drone, kartta sekä tietokone, jonka näytöllä tilannekuva

Luotettava ja nykyaikainen teknologia auttaa poliisia toimimaan jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja vahvistamaan ennakoivan työn vaikuttavuutta. Datalähtöinen lähestymistapa ja analytiikka tarjoavat uusia keinoja turvallisuuden edistämiseen, rikosten ennaltaehkäisemiseen ja selvittämiseen. 

Määrämuotoisesti kerättyä, käsiteltyä ja tuotettua analyysitietoa voidaan hyödyntää poliisitoiminnan tavoitteellisessa suunnittelussa ja johtamisessa. Esri ArcGIS-teknologia tukee poliisiyksiköitä käytettävissä olevien resurssien hallinnassa ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisessa. Analyysitiedon perusteella poliisitoiminnan ohjaus perustuu faktoihin, mikä antaa tuloksekkaalle poliisitoiminnalle tärkeät edellytykset: tehdä oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. 

ArcGIS johdon tukena

ArcGIS-paikkatietojärjestelmän avulla poliisi ja muut turvaviranomaiset tietävät mitä on tapahtunut, tai on tapahtumassa. Ratkaisulla voidaan tuottaa strategista analyysitietoa sekä pitkän että lyhyen aikavälin toiminannan suunnitteluun. Alustan kyvykkyydet tukevat ajankohtaisten ilmiöiden, toimintaympäristön muutosten sekä erilaisten syy-seuraussuhteiden tunnistamisessa. Eri tietoaineistoihin ja menetelmien yhdistelmiin perustuvat analyysit muodostavat näkymät rikostilannekuvaan, uhka-arvioon sekä resursseihin ja tarjoavat tärkeän päätöksenteon tuen.

Operatiivinen toiminta

Operatiiviset analyysit avaavat rikosten ennaltaehkäisemisessä ja selvittämisessä tarvittavia tietoja. Analyysejä käytetään mm. havaitsemaan kaavoja rikoksiin ja häiriöihin liittyvästä informaatiosta. Analysoitavat tiedot voivat olla peräisin tutkintaprosessista tai muussa yhteydessä tehdyistä havainnoista. Kaavoja voidaan havaita rikos- ja tapahtumaraporttien yksityiskohdista, kuten tapahtumapaikasta, anastetusta omaisuudesta tai tapahtumien muista olosuhteista. Analyyseissä aineistoista voidaan havaita myös yhtäläisyyksiä, eroja, puutteita ja ristiriitoja.

Tilannekuvat

Reaaliajassa kartalle visualisoitavat tiedot tapahtumasta tai kohteesta auttavat kokonaisvaltaisen tilanneymmärryksen saavuttamisessa. Helposti ymmärrettävässä muodossa tarjottavat tiedot toimivat pohjana asianmukaisten päätösten tekemisessä. Samat näkymät tietoon voidaan jakaa sekä kentällä että poliisilaitoksella olevien kesken. Tietoja voidaan myös ylläpitää kaikkien asianosaisten toimesta.

Tuloksellista yhteistyötä

ArcGIS-alustalla käistelytjä tietoja ja sillä tuotettuja analyysejä ja tilannekuvia voidaan jakaa käyttäjäryhmittäin, organisaatioittain tai eri turvallisuusviranomaisten kesken laajemmin. Olipa kyse anturidatasta tai sosiaalisen median syötteistä - ArcGIS toimittaa asiantuntijasovelluksille reaaliaikaista tietoa - turvallisuusviranomaiset paikan päällä ja päämajassa voivat vaihtaa tietoja sujuvasti keskenään.

ArcGIS®-alusta

Computer monitor showing two dark grey maps side-by-side with white scattered data points and blue lines

Integroi tietoja eri lähteistä

Kokoa eri lähteistä ja muodoissa olevat tiedot yhteen ja käytä geotietoa niiden yhditämiseen.

Visualisoi tiedot

Tarkastele tietoja karttoina, kaavioina, aikajanoina, taulukoina, graafeina ja kuvina.

Analysoi dataa

Valmiiden analyysien lisäksi voit suorittaa tila-, aika- ja relaatiotietojen analysointia. Vastaa kysymyksiin ja ennusta tapahtumia.

Tiedonjakaminen ja yhteistyö

Tietoa ja tuotettuja analyysituloksia voi jakaa esim. palveluina, tilannekuvina, verkkokarttoina ja korkealaatuisina kuvina.

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten paikkatiedon ja analytiikan avulla voit kehittää toimintaasi.
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!

Voit myös soittaa meille:

Niina Yli-Mutka, Account Executive
p. 050 410 3723