Skip to main content

Puolustus- ja turvasektori

Ajantasaista tietoa ja tilannekuvia ─ Tilannetietoisuus päätöksenteon tukena.

Suomalaisista viranomaisista koostuva kuvakollaasi.

Turvallisuusympäristö on muuttunut aiempaa epävarmemmaksi. Tiedolla johtamisen, tiedon analysoinnin ja tietojenkäsittelyn merkitys on kasvanut sekä kansallisessa turvallisuudessa että kansainvälisessä turvallisuusyhteistyössä. Sijaintipohjaisella tiedolla on keskeinen rooli turvallisuuteen ja sen ylläpitämiseen tähtäävässä toiminnassa. Tapahtumilla, ilmiöillä, tiedoilla ja asioilla on aina joku sijainti. Yhdistämällä eri lähteistä peräisin olevia tietoja sijaintitiedon avulla, saadaan näkyviin asioita ja syy-seuraussuhteita, joita ilman sijaintipohjaista tarkastelua ei pystytä näkemään. 

Tietoa reaalimaailman asioista ja ilmiöistä, jolle on määriteltävissä sijainti, kutsutaan paikkatiedoksi. 80 %:iin kaikesta tiedosta liittyy tieto sijainnista, joko suoraan tai välillisesti. Sijaintitiedon omaavaa tietoa voidaan käsitellä paikkatietojärjestelmällä.

Suomessa kuntien, maakuntien sekä valtion eri organisaatioiden toiminnoissa ja prosesseissa tuotetaan, hallitaan sekä jaellaan paikkatietoja. Yhteiskunnan kokonaistuvallisuus ja varautuminen edellyttävät, että kaikki julkishallinnon toimijat huolehtivat tietoturvallisesta paikkatietojen yhteiskäyttöisyydestä ja saatavuudesta. Laadukkaiden paikkatietotuotteiden avulla eri lähteistä saatavista tiedoista pystytään luomaan ajantasaista tilannekuvaa, joka palvelee viranomaisten tilannetietoisuutta.

Keskustellaanko lisää?

Näytämme mielellämme, miten ratkaisumme toimii käytännössä ja kerromme, mitä se kustantaa organisaatiollesi.

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa tai kysy lisätietoja.

Älykkäät ja turvalliset ArcGIS®-ratkaisut

Esrin ArcGIS-paikkatietojärjestelmä on useista eri ohjelmistotuotteista koostuva alusta, joka tarjoaa turvallisuus- ja puolustusviranonomaisille monipuoliset ratkaisut tiedon keräämiseen, käsittelyyn, hallintaan, analysointiin ja jakamiseen.

Previous
Next

Luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi

Valtavista datamääristä voidaan sijaintianalytiikan (location intelligence) avulla tuottaa luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Visuaaliset näkymät analysoituun tietoon auttavat hyvän tilannetietoisuuden ja tilannekuvan saavuttamisessa myös silloin, kun tilanteet etenevät nopeasti ja toimijoita on paljon. Luotettavat, yhtenäiset ja ajantasaiset tiedot voidaan jakaa sujuvasti eri viranomaisten kesken ja niitä voidaan ylläpitää sekä toimistolla että kentällä. Teknologian avulla varmistetaan, että henkilöillä on pääsy aineistoihin, joihin heillä on käyttöoikeus. ArcGIS-paikkatietoalusta auttaa ennakoinnissa, varautumisessa, toimintavalmiudessa ja toipumisessa.

Mies katsoo monitoreilta paikkatietoja.

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten paikkatiedon ja analytiikan avulla voit kehittää toimintaasi.
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!

Voit myös soittaa meille:

Niina Yli-Mutka, Account Executive
p. 050 410 3723