Esri Young Scholars Award 2021 -haku on käynnissä!

Esri Young Scholars Award on Esrin vuonna 2012 käynnistämä ohjelma, joka antaa vuosittain tunnustusta paikkatietoa opiskeleville yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille esimerkillisen paikkatietoa hyödyntävän päättö- tai muun laajan harjoitustyön tekemisestä. Ohjelma on kansainvälinen, ja kustakin maasta voidaan palkita joka vuosi yksi opiskelija. Suomesta palkittavan opiskelijan valitsee hakijoiden joukosta Esri Finlandin raati.

Esri Finland toivoo oppilaitosten opettajilta yhteistyötä Esri Young Scholars Award -ohjelman toteuttamiseksi Suomessa. Toivomme, että opettajat jakavat tietoa ohjelmasta sekä tarkastavat ohjelmahakuun lähetettävät harjoitustyöt. 

Palkinnon saaja saa maksuttoman osallistumisen virtuaaliseen Esrin globaaliin käyttäjäkonferenssiin (Esri UC) 12. - 15. heinäkuuta 2021 sekä rinnakkaiseen oppilaitospuolelle suunnattuun virtuaaliseen Education UC -konferenssiin. Lisäksi opiskelija saa kilpailutyönsä maailmanlaajuisesti esille käyttäjäkonferenssin virtuaaliseen Map Gallery -näyttelyyn, akryylisen palkintoesineen kaiverruksineen kotiin postitettuna sekä ArcGIS Personal Use -lisenssin vuodeksi käyttöönsä maksutta. Voittaja pääsee myös mukaan Esri Young Scholars Facebook-ryhmään sekä tapaamaan muita tämän globaalin ohjelman voittajia virtuaalisesti erikseen järjestettävässä tilaisuudessa. 

Olisitko sinä Suomen Esri Young Scholar 2021?

Hakuvaatimukset


Esri Young Scholars Award -ohjelmaan voivat osallistua opiskelijat yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, joissa hyödynnetään Esrin ArcGIS-oppilaitoslisenssejä opetuksessa. Osallistuminen edellyttää, että:

  • opiskelija on tehnyt vähintään hyvätasoisen harjoitustyön tai tutkielman hyödyntäen Esrin ArcGIS-ohjelmistoa (harjoitustyön/tutkielman kielellä ei ole väliä)
  • opiskelijan tulee olla kirjoilla oppilaitoksessaan tai valmistunut lukuvuonna 2020 - 2021
  • opiskelija toimittaa Esrille yhteenvetona harjoitustyöstään englanninkielisen posterin, joka tulee olla julkistettavissa
  • harjoitustyön/tutkielman sisältö ei saa olla USA:n lakien vastainen.

Kilpailutyön vaatimukset


Opiskelijan tekemä harjoitustyö voi olla esimerkiksi kartta, ArcGIS-ohjelmistosovellus tai tutkielma. Aiheena voi olla esimerkiksi luonnonsuojelu, kaupunkisuunnittelu, liiketoiminta, sosiaalitieteet jne. Löydät lisää esimerkkiaiheita viime vuoden voittajatöistä alla olevasta linkistä. 

Harjoitustyöstä/tutkielmasta tulee tehdä posteri, joka kuvaa työn tuloksia tai vaiheita. Posterin tekstien tulee olla englanninkielisiä. Vähintään A2-kokoinen posteri tulee toimittaa korkearesoluutioisena pdf- tai png-tiedostona (min. 300 dpi). 

Esri Young Scholars Award 2020 -voittajien kilpailutöitä esittelevä karttagalleria

Mitä palkinto sisältää?


  • Opiskelijan kilpailuposterin esittely Esrin kansainvälisen käyttäjäkonferenssin virtuaalisessa Map Gallery -näyttelyssä.
  • Maksuton osallistuminen virtuaaliseen käyttäjäkonferenssiin 12. - 15.7.2021 sekä rinnakkaiseen Education UC -konferenssiin.
  • ArcGIS for Personal Use -lisenssi vuodeksi käyttöön maksutta.
  • Palkintoesine kaiverruksineen (toimitetaan postitse).
  • Pääsy Esri Young Scholars Facebook-ryhmään sekä virtuaalinen tapaaminen muiden voittajien kanssa ympäri maailman.
Esrin pääjohtaja Jack Dangermond puhumassa Esrin käyttäjäkonferenssissa.

Hakuohjeet opiskelijoille


Harjoitustöiden tulee olla opettajien tarkastamia ja hyväksymiä. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee kertoa lyhyesti harjoitustyön aihe ja työssä käytetyt ArcGIS-ohjelmistot sekä hakijan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sp-osoite), syntymävuosi, oppilaitos sekä harjoitustyön tarkastajan nimi ja sp-osoite. 

Hakemukseen tulee liittää posteri, joka vastaa ylempänä annettuja ohjeita. Hakemukset ja posterit tulee toimittaa 2.5.2021 mennessä Esri Finlandille osoitteeseen info@esri.fi otsikolla "Esri Young Scholars Award 2021". Teet tämän helposti klikkaamalla alempana olevaa hakupainiketta.

Jäikö sinulle kysymyksiä?

Kysy meiltä lisätietoja