Skip to Content

Kunnan elinvoiman perustana toimiva infra


Kunnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kunnan yhteistä infraa keräämällä verotuloja sekä kontrolloimalla kuluja. Kuntiin vaikuttavat samat trendit kuin koko yhteiskuntaan: kaupungistuminen, tietotekniikan kuluttajistuminen, digitalisaatio sekä asioiden internet (IoT). Nämä luovat tehtävän hoitamiseen uusia haasteita, mutta samalla mahdollisuuksia säästää aikaa ja rahaa.

Yksi yhteinen älykäs tietovarasto


Hyödyntämällä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kunnat pystyvät tuottamaan palvelut lyhyemmillä käsittelyajoilla esimerkiksi asemakaava- ja rakennuslupaprosesseissa. Kulujen ja resurssien hallinta tarkoittaa kustannustehokasta työskentelyä tehokkaiden työnkulkujen avulla: parempaa ja varmempaa katujen, puistojen sekä vesi- ja viemäriverkoston ylläpitoa.

Kaikki kunnan eri toimintoihin liittyvät tietovarastot voidaan yhdistää yhdeksi älykkääksi tietovarastoksi, jossa tietojen yhteisenä nimittäjänä on sijainti (paikkatieto). Kun kaikki tieto on kerätty ja varastoitu yhdenmukaisesti yhteen tietovarastoon, johon kaikilla työntekijöillä on aina pääsy, mahdollisuudet kunnan eri toimialojen ja osastojen väliseen yhteistyöhön parantuvat merkittävästi.