Sivistystoimi

Paikkatiedolla tehokkuutta operatiivisiin tehtäviin ja viestintään

Kuvituskuva, missä on tyytyväisiä kuntalaisia

Tehokkaampaa suunnittelua ja viestintää paikkatiedon avulla

Sivistystoimen tehtävänä on tuottaa laadukkaat kasvatus- ja opetuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut kaikenikäisille kuntalaisille. Kunnan yhteinen ArcGIS-paikkatietoalusta helpottaa ja tehostaa monia näiden palvelujen tuottamiseen liittyviä operatiivisia tehtäviä, joissa sijainti on keskeinen tekijä. Monipuoliset paikkatietoanalyysit tukevat päätöksentekoa, ja tietoa on helppo jakaa niin kuntaorganisaation sisällä kuin asukkaille ja muille sidosryhmille helposti ymmärrettävässä muodossa. Alusta tarjoaa myös työkalut niin viestintään kuin asukasvuorovaikutuksen lisäämiseen.

Tehokkaat työkalut helpottavat suunnittelua

Paikkatieto on keskeisesti mukana monissa sivistystoimen tehtävissä ja päätöksenteossa – esimerkiksi suunniteltaessa koulupiirijakoa ja -kuljetuksia tai vaikkapa sijaintia uudelle päiväkodille tai harrastuspaikalle. Hyödyntämällä paikkatietoanalyysejä näitä koskevassa suunnittelussa kunta paitsi säästää suunnitteluun kuluvaa työaikaa sekä vähentää turhista ajokilometreistä syntyviä päästöjä ja kustannuksia, myös parantaa asukastyytyväisyyttä palvelujen paremman saavutettavuuden myötä.

Esrin ArcGIS-alusta tarjoaa edistyneet ja helppokäyttöiset analyysityökalut sijainti- ja palvelualuesuunnitteluun sekä reittisuunnitteluun ja -optimointiin. Lisäksi koulupiirien suunnitteluun ja koulukuljetusten reititykseen on saatavilla valmiit selainpohjaiset ratkaisut, jotka on rakennettu varta vasten palvelemaan suomalaisia kuntia.

Kaksi miestä ja nainen kannettavan tietokoneen ääressä, etualalla näyttökuvat koulutoimen sovelluksista.

Helposti ymmärrettävää viestintää ja vuorovaikutusta

Jotta kuntalaiset olisivat tietoisia kunnan sivistystoimen palvelutarjonnasta, on niistä pystyttävä myös viestimään tehokkaasti ja ymmärrettävästi. ArcGIS-alusta tarjoaa helpon ja visuaalisen tavan kertoa asukkaille kunnan eri palveluista karttapalvelun muodossa - olipa kyse koulupiireistä, harrastuspaikoista tai kulttuuritapahtumista. ArcGIS-pilvipalvelun tai -palvelinohjelmiston avulla voit upottaa interaktiivisen karttapalvelun kunnan omille nettisivuille helposti löydettäviksi, tai voit hyödyntää visuaalisesti näyttäviä StoryMaps-multimediaesityksiä, joita voit jakaa haluamissasi kanavissa.

Jos haluat sisällyttää viestintään vuorovaikutusta kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa, onnistuu tämä kätevästi ArcGIS Hub -yhteisöpalvelun avulla. Hub toimii eri sidosryhmiä yhdistävänä viestinnällisenä alustana ja tarjoaa käyttöösi paitsi monipuoliset verkkosivutoiminnallisuudet, myös osallistamiseen tarvittavat vuorovaikutustyökalut.

Ryhmä iloisia ihmisiä pöydän ääressä katsoo mobiililaitetta, etualalla tarinakarttasovellus laitteen näytöllä.

Asiakkaittemme suosimat tuotteet

Previous
Next

TIESITKÖ? Paikkatieto-osaamista suomalaisiin kouluihin

Paikkatiedon merkityksen ymmärtäminen ja sen hyödyntämisen oppiminen on yksi niistä osaamisalueista, joilla varmistetaan kestävän kehityksen toteutuminen tulevaisuudessa. Esri Finland tukee paikkatieto-opetusta suomalaisissa kouluissa GIS for Schools -ohjelman kautta.

 

Tutustu: GIS for Schools
Neljä lasta pulpetin ympärillä katsomassa, kun yksi heistä osoittaa pulpetilla olevaa tablettia.

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten voit kehittää ja tehostaa kuntasi toimintaa paikkatiedon ja Esrin ArcGIS-alustan avulla.
Jätä yhteystietosi alle, niin olemme sinuun yhteydessä!