Skip to main content

Valmiit sovellukset kunnille

Asiakaskohtaisesti räätälöitäviä valmiita ratkaisuja ArcGIS-alustalla

Kuvituskuva, missä on tyytyväisiä kuntalaisia

Saat meiltä valmiit, asiakaskohtaisesti räätälöitävät sovellukset vastaamaan kuntasi tarpeita. Tutustu alla muutamiin valmiisiin ratkaisusovelluksiin. Kysy lisää!

Karttapalvelu

Karttapalvelun avulla kuntasi voi vaivattomasti jakaa paikkatietoaineistonsa kuntalaisten tarkasteltavaksi. Sovellus pohjautuu ArcGIS Online -pilvipalveluun, josta halutut aineistot voidaan visualisoida ja jakaa karttapalveluun nähtäväksi. Sovellus on erikoistunut käsittelemään huomattavaa määrää vaihtoehtoisia karttatasoja, eikä sisältömuutoksiin tarvita koodaustaitoja. Karttapalvelun käyttöliittymä on suunniteltu saavutettavuusnäkökulmasta, ja sen käyttö on vaivatonta suurten, selkeiden painikkeiden ansiosta. Käyttöliittymä mukautuu myös mobiililaitteiden näyttökokoon.

Tutustu esimerkkiin: Mikkelin karttapalvelu

Mikkelin karttapalvelu kannettavan tietokoneen näytöllä.

Palautekanavasovellus

Palautekanavasovelluksella asukkaat voivat antaa kunnallesi sijaintiin sidottua palautetta liittyen rakennetun ympäristön suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Palautteen saatuaan kunta indikoi palautteen käsittelyä värikoodein sekä voi tarvittaessa vastata palautteeseen esim. pdf-dokumentilla suoraan karttanäkymälle.  Ratkaisu perustuu ArcGIS Online -pilvipalveluun.

Tutustu esimerkkiin: Nokian kaupungin palautekanava

Tabletin ja kännykän näytöllä karttapohjainen palautekanavasovellus.

Vuokraus- ja varausjärjestelmä

Vuokrausjärjestelmällä kuntasi voi tarjota asukkailleen selainpohjaisen ratkaisun, jolla käyttäjät voivat vuokrata esimerkiksi vene- tai viljelypaikkoja. Järjestelmä voidaan integroida suoraan Suomi.fi-palveluun ja kunnan maksupalveluihin, jolloin kuntalainen voi tunnistauduttuaan maksaa vuokraamansa kohteet suoraan järjestelmässä. Vuokrausjärjestelmään sisältyy ArcGIS Online -pohjainen karttasovellus, jolla kuntalainen voi tarkastella ja valita haluamiaan kohteita kartalta. Kohteen valinnan jälkeen järjestelmä ohjaa käyttäjän maksujärjestelmään. Lopuksi muuttunut varaustilanne päivittyy karttanäkymälle ja seuraavien käyttäjien tarkasteltavaksi. 

Tutustu esimerkkiin: Järvenpään laituripaikkojen varausjärjestelmä

Varausjärjestelmäsovelluksen näkymä kannettavan tietokoneen näytöllä.

Ajoneuvoseuranta

Ajoneuvoseurannan ratkaisulla kuntasi voi seurata huoltoajoneuvojensa toimintaa reaaliaikaisesti. Ajoneuvot varustetaan GPS-paikantimilla, minkä jälkeen tietoa niiden liikkeistä siirretään reaaliaikaisesti ArcGIS Online-pilvipalveluun. Tietoa voidaan jakaa kuntalaisille nähtäväksi tai käyttää sisäisesti toiminnanohjauksen tukena. ​Sovelluskohteita ovat esimerkiksi lumien auraus, hiekkojen poisto, teiden suolaus ja koneellinen harjaus. Kustakin työlajista voidaan luoda oma kohdeluokkansa ArcGIS-järjestelmään ja tallentaa kaikki työ jälkikäteen analysoitavaksi. ​ Ratkaisu perustuu ArcGIS Online -pilvipalveluun sekä kunnalla käytettävissä olevaan, standardimuotoisen rajapinnan omaavaan GPS-järjestelmään. 

Ajoneuvoseurantasovelluksen näkymät mobiililaitteiden näytöillä.

Katu- ja viheraluerekisteri sekä inventointi

Katu- ja viheraluerekisteröinnin ratkaisu auttaa kuntaasi ylläpitämään tietoa kunnan teistä ja viheralueista. Ratkaisu käsittää kunnan katu- ja viheraluetietojen mallintamisen ArcGIS Online -pilvipalveluun, minkä jälkeen tietojen tarkastelu, päivittäminen, seuranta ja muokkaaminen sekä tietojen pohjalta tehtävä toiminnanohjaus (päällystykset, leikkuut, huollot) onnistuvat tehokkaasti. Ratkaisuun voidaan sisällyttää myös mobiilikäyttöinen kenttätiedonkeruumahdollisuus. 

Näkymät katu- ja viheraluerekisteristä sekä tiedonkeruusovelluksesta mobiililaitteiden näytöillä.

Ulkovalaistuksen palaute-/huoltoratkaisu

Ulkovalaistusratkaisu yhdistää ArcGIS-alustan mahdollistaman kuntalaisen palautteenantokyvyn huoltotoimenpiteiden toiminnanohjaukseen: kuntasi asukkaat voivat ilmoittaa vioittuneista katuvaloista ja lyhtypylväistä, joista merkintä siirtyy suoraan ulkovalaistuksesta vastaavalle urakoitsijalle. Ratkaisussa tiedot kaikista pylväistä on syötetty ArcGIS-alustalle, jolloin urakoitsija näkee, mikä tekniikka on kyseessä ja osaa varautua huoltotoimenpiteeseen oikealla tavalla. Urakoitsija ohjaa tiketin kenttätyöntekijälle, joka suorittaa korjauksen ja kuittaa mobiilisovelluksella laitteen toimivaksi. ​Ratkaisu voidaan toteuttaa sekä ArcGIS-valmissovelluksilla että kustomoiduin mobiilisovelluksin. 

Kannettavan tietokoneen näytöllä öinen kuva raitiotiepysäkiltä katuvalojen loisteessa, etualalla kännykän näytöllä työnohjaussovellus.

Reitityssovellus

Reitityssovelluksen avulla kuntasi voi ylläpitää, muokata ja optimoida kuljetusreittejä, kuten esimerkiksi koulukuljetuksia. Sovellus on helppokäyttöinen selainpohjainen työkalu kuljetusten reititysten suunnitteluun ja kokonaiskuvan hallintaan. Sovellus perustuu ArcGIS Online -pilvipalveluun ja ArcGIS JavaScript API -ohjelmointirajapintaan. Ratkaisuun annetaan syötteenä lähtö- ja kohdetiedot (esimerkiksi koululaiset ja koulut) määrämuotoisena excel-tiedostona. Ratkaisu laskee optimaalisen reitin ja julkaisee sen ArcGIS-ympäristöön kartalle.

Koulukuljetusten reitityssovellus kannettavan tietokoneen näytöllä.

Piirihahmottelija

Piirihahmottelijasovelluksen avulla voidaan suunnitella kaupungin väestötietoihin perustuen koulupiirejä sekä mille tahansa muille eri ikäryhmille suunniteltavia palvelupiirejä. Piirihahmottelijasovellus tukee vuosittaista koulupiirialueiden päivityssykliä. Modernissa selainpohjaisessa sovelluksessa on toiminnallisuudet mm. hahmotelmien luomiseen ja muokkaamiseen, suodatettujen väestö- ja etäisyystietojen tarkastelemiseen sekä datan ulosviemiseen.

Piirihahmottelijasovellus kannettavan tietokoneen näytöllä.

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten voit kehittää ja tehostaa kuntasi toimintaa paikkatiedon ja Esrin ArcGIS-alustan avulla.
Jätä yhteystietosi alle, niin olemme sinuun yhteydessä!