Skip to Content

Johdetaanko kuntaasi tiedolla vai tunteella?


Tiedolla johtaminen on kunnan johdon arkipäivää, ja sen menestyksellinen hoitaminen perustuu siihen, että johdolla on käytössään riittävä informaatio ja selkeä tilannekuva. Koko kunnan yhteisen paikkatietoalustan avulla organisaatiosi pystyy tuottamaan johdolle keskitetyn informaation ja tilannekuvan kuntasi toiminnasta, toimintaympäristöstä ja sen muutoksista. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen johtamisen, jossa johtamiseen liittyy myös tiedon jakaminen.

Älykäs digialusta kunnan johtamisen tueksi


Johtamisen tärkeys tulee monesti esille kuntaan kohdistuvien häiriötilanteiden aikana. Silloin on tärkeää, että johdolla on heti käytettävissään kaikki se tieto, mitä päätöksenteko tilanteen ratkaisemiseksi vaatii.

Riittävä informaatio ja tilannekuvan luominen edellyttävät tietoja kunnan omasta toiminnasta sekä kunnan toimintaympäristöstä ja sen muutoksista. Lisäksi tiedon luominen tulee toteuttaa saumattomasti yhdessä eri toimijoiden kesken, jotka kokoavat ja jalostavat tietoa päätöksentekoprosessia varten.

Varmista Esrin digitaalisesti älykkäällä paikkatietojärjestelmällä, että prosessit keskustelevat keskenään ja kaikilla asianosaisilla on pääsy tarvitsemaansa reaaliaikaiseen tietoon.