Skip to Content

Älykäs digialusta – Tervetuloa tulevaisuus!


Kunnan menestymisen kannalta on tärkeää, että taloudellinen suorituskyky, hyvinvointi, kunnan vetovoimaisuus sekä kestävä kehitys otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja arjen toiminnassa. Esri Finlandin tuotteet ja palvelut tukevat kaiken kokoisia kuntia ratkaisemaan haasteita ja saavuttamaan tavoitteensa.  Paikkatietoalustamme avaulla yhdistämme kunnan työntekijät, kuntalaiset, datan ja tietojärjestelmät. Tämä tuo kunnalle kyvyn olla tehokkaampi, järkevämpi ja ennen kaikkea parempi paikka asua, yrittää ja voida hyvin.

Mitä ArcGIS-paikkatietoalusta tarjoaa kunnille?


Ajan ilmiöt ja kuntalaisten odotukset asettavat kuntien toimintaan paineita. Elinvoimaisen kunnan luomiseen ja nykyisten sekä tulevien haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan uutta ajattelua ja uusia työkaluja. Sijaintiin sidottu tieto ja kerätyn datan älykäs hyödyntäminen tarjoavat mahdollisuuksia älykkäiden ja kestävien kuntien rakentamiseen. Koko kuntaorganisaation yhteinen ArcGIS-alusta tehostaa tiedonjakoa ja yhteistyötä, lisää asukasvuorovaikutusta sekä mahdollistaa tiedolla johtamisen.

Tehokas ja turvallinen tiedonhallinta

Kerää, järjestä ja ylläpidä kaikki kuntasi tietotietovarannot yhdenmukaisena, ajantasaisena ja turvallisesti siten, että tiedot ovat kaikkien asianosaisten saatavilla, löydettävissä ja hyödynnettävissä - missä, milloin ja millä laitteella tahansa.

laptop with mapping software

Toiminnan ja elinympäristön suunnittelu

Tehosta kuntasi toimintojen suunnittelua, prosesseja sekä työnkulkuja digitaalisen yhteistyöalustan ja sen edistyksellisten työkalujen avulla. Vertaile vaihtoehtoisia ratkaisuja ja skenaarioita sekä näiden vaikutuksia, ja tee tietoon pohjautuvia päätöksiä, jotka ohjaavat kestävää kehitystä.

Two tablets showing electric and gas utilities mapping software

Tiedolla johtaminen ja analytiikka

Tutki ja analysoi kunnan omia sekä eri lähteistä saatavia aineistoja tehokkaasti modernien paikkatietoanalyysityökalujen avulla (esim. väestö-, liikenne- ja saavutettavuusanalyysit sekä reitinoptimointi), ja tuota uutta tietoa sekä strategisen että operatiivisen päätöksenteon tueksi.

Screenshot of analytics dashboard for mapping data

Tiedon jakaminen ja yhteistyö

Paikkatiedon pohjalta luodut digitaaliset helposti käytettävät visualisoinnit ja kartat ovat mainioita työkaluja viestinnässä. Ne toimivat kaikille yhteisinä kommunikoinnin pohjina, joiden avulla on mahdollista jakaa tietoa asioita tiimien, yksiköiden, organisaatioiden ja kuntalaisten kesken.

laptop with mapping software

Ohjattu ja tehokas toiminta

Seuraa, hallitse, ja valvo ​kuntasi omaisuutta ja resursseja ​reaaliaikaisesti. Voit nähdä ajantasaisen tilannekuvan sekä tärkeimmät mittarit ja ennusteet helposti ymmärrettävinä dashboardeina ja karttavisualisointeina. Niiden avulla pystyt ohjaamaan ja tehostamaan toimintaa oikea-aikaisesti.

Two tablets showing electric and gas utilities mapping software

Asukasvuorovaikutus

Osallista kuntasi eri sidosryhmät yhteistyöhön interaktiivisten karttojen, sovellusten ja palvelujen kautta. Jaa tietoa helposti ymmärrettävässä visuaalisessa muodossa, kerää palautetta kehitettävistä kohteista ja sitouta kuntasi asukkaat, yritykset ja oppilaitokset toimimaan yhdessä kestävän ja kaikille turvallisen yhteisön rakentamiseksi.

Screenshot of analytics dashboard for mapping data

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten paikkatiedon ja analytiikan avulla voit kehittää toimintaasi.
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!