Kunnan hallinto

Koko kuntaorganisaation yhteinen paikkatietoalusta mahdollistaa reaaliaikaisen tiedolla johtamisen

Kuvituskuva, missä on tyytyväisiä kuntalaisia

Johdetaanko kuntaasi tiedolla vai tunteella?

Tiedolla johtaminen on kunnan hallinnon arkipäivää, ja sen menestyksellinen hoitaminen perustuu siihen, että johdolla on käytössään riittävä informaatio ja selkeä tilannekuva. Koko kunnan yhteisen paikkatietoalustan avulla organisaatiosi pystyy tuottamaan johdolle sen tarvitseman ajantasaisen informaation ja kokonaisnäkymän kuntasi toiminnasta, toimintaympäristöstä ja sen muutoksista. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedolla johtamisen, jossa johtamiseen liittyy myös tiedon jakaminen.

Älykäs digialusta kunnan johtamisen tueksi

Päätöksien valmistelu, viestintä sekä ajantasainen tilannekuva operatiivisista tunnusluvuista ovat tärkeä osa kunnan ja kaupungin hallinnollista johtamista. ArcGIS-paikkatietoalusta tuo kaupungin johdolle tehokkaat välineet niin tilannekuvan ylläpitämiseen ja tiedolla johtamiseen kuin tiedon jakamiseen.

Koko kuntaorganisaation yhteinen ArcGIS-alusta toimii kunnan tiedonhallinnan tukipilarina yhdistäen tietoa monista eri lähteistä. Yhtenäisen alustan ansiosta kaikilla asianosaisilla toimialasta riippumatta on pääsy tarvitsemaansa reaaliaikaiseen tietoon, ja sen avulla tiedon tuottaminen, ylläpitäminen ja jalostaminen analytiikan tarjoamin keinoin on mahdollista toteuttaa saumattomasti yhdessä eri toimijoiden kesken. Tämä mahdollistaa ajantasaisten tilannekuvien luomisen operatiivisen tiedon pohjalta päätöksenteon tueksi.

Tietopohjaista johtamista reaaliaikaisen tilannekuvan avulla

Yhteinen paikkatietoalusta tukee kunnan strategian jalkauttamista operatiiviseksi tekemiseksi ja vastaavasti operatiivisen tason tuottaman tiedon saattamista päätöksenteon tueksi. Kun esimerkiksi maankäytön investointi-, kaavoitus-, suunnittelu- ja rakentamishankkeita johdetaan ja seurataan paikkatietopohjaisen maankäytön hankeohjelmoinnin avulla hyödyntäen ArcGIS-alustaan perustuvaa dmCity-ratkaisua, on ylimmällä johdolla käytettävissään reaaliaikainen, dynaamisesti päivittyvä tilannekuva koko toimialan toiminnasta.

Johdolle rakennetut mittaristot (dashboardit) auttavat monitoroimaan esimerkiksi hankkeiden etenemistä ja niiden läpimenoaikoja, sitovien tavoitteiden ja budjetin raamien mukaisia tunnuslukuja sekä erilaisia ilmiöitä ja trendejä. Tämä helpottaa niin toiminnan ennakointia, talouden ja budjetin seurantaa kuin tavoitteiden saavuttamista.  Ja mikä parasta, tämä on toteutettavissa yhdellä ja samalla paikkatietoalustalla.

Mies työskentelee tietokoneen kanssa, näytöllä dashboard-näkymä.

Parempaa ymmärrystä ja päätöksentekoa

Paikkatietoalustalla tuotetut dynaamiset kartat ja 3D-mallit tuovat paremman ymmärryksen päätöksentekoa varten eri hankkeiden ja projektien osalta - olipa kysymys kaavan hyväksymisestä, kiinteistökaupan valmistelusta tai tulevien investointihankkeiden arvioinnista kaupungin kehittämisen kannalta.

ArcGIS-alusta tarjoaa päätöksentekoelimille myös nykyaikaiset ja interaktiiviset esitystyökalut, kuten dashboardit ja dynaamiset tarinakartat. Taustatietojen ja muiden olennaisten seikkojen tuominen esille esimerkiksi havainnollisen StoryMaps-multimediaesityksen keinoin auttaa ymmärtämään päätöksenteon alla olevaa asiaa sekä tehtävän päätöksen ja mahdollisten vaihtoehtojen vaikutuksia entistä selkeämmin.

Ryhmä johtohenkilöitä istuu pöydän ja kannettavien tietokoneiden ääressä keskustelemassa, taustalla 3D-hahmotelma kaupungista.

Havainnollista viestintää ja enemmän vuorovaikutusta

ArcGIS-alustan havainnolliset ja interaktiiviset esitysmuodot, kuten dynaamiset kartat, 3D-mallit, dashboardit ja tarinakartat, tarjoavat kunnalle tehokkaat välineet myös visuaaliseen ja helposti ymmärrettävään ulkoiseen viestintään - niin normi- kuin poikkeusoloissa.

Yksisuuntainen viestintä ei kuitenkaan tänä päivänä riitä, vaan asukkaat ja muut kunnan sidosryhmät tulee ottaa mukaan päätöksentekoon jo varhaisessa vaiheessa. Tiedon jakaminen avoimesti sekä vuorovaikutus eri sidosryhmien välillä mahdollistuu erinomaisesti ArcGIS Hub -yhteisöpalvelun avulla, joka mahdollistaa paitsi viestinnän ja mielipiteiden sekä palautteen keräämisen, myös aidon yhteistoiminnan erilaisten aloitteiden ympärillä.

Joukko ihmisiä lyö ulkona kädet yhteen yhteistyön merkiksi.

Asiakkaittemme suosimat tuotteet

Previous
Next

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten voit kehittää ja tehostaa kuntasi toimintaa paikkatiedon ja Esrin ArcGIS-alustan avulla.
Jätä yhteystietosi alle, niin olemme sinuun yhteydessä!