Skip to Content

Elinkeinotoimi

Kasvata kuntasi vetovoimaa paikkatiedon avulla

Kuvituskuva, missä on tyytyväisiä kuntalaisia

Paikkatieto auttaa kasvattamaan kuntasi vetovoimaa

Yritykset ovat tärkeä osa kunnan ekosysteemiä. Yksi kunnan elinkeinotoimen tärkeimmistä tehtävistä on tukea yrityksiä toteuttamalla erilaisia hankkeita, jotka parantavat alueen kilpailukykyä. Koska sijainti on keskeinen tekijä monissa tällaisissa hankkeissa, voi kuntasi saavuttaa merkittävää kilpailuetua pohjaamalla päätökset kehittyneillä paikkatietoanalyyseillä tuotettuun tietoon sekä tuomalla kilpailukykynsä tehokkaasti esille niin viestinnässä kuin erilaisten valmiiden palveluiden muodossa.

Kilpailuetua tehokkailla paikkatietoanalyyseillä

Kunnalle on tärkeää tunnistaa ja ymmärtää omat vetovoimatekijänsä, pyrkiä hyödyntämään ja vahvistamaan näitä sekä viestiä näistä päättäjille ja yrityksille. ArcGIS-alusta tarjoaa monipuoliset työkalut niin vetovoimatekijöiden selvittämiseen, erilaisten hankkeiden suunnittelussa tarvittavan tiedon tuottamiseen sekä sidosryhmille viestimiseen ja näiden osallistamiseen.

Kunnan vetovoimatekijöiden selvittämiseen ja havainnollisten raporttien tuottamiseen voit hyödyntää esimerkiksi ArcGIS Business Analyst -sovellusta, joka sisältää tarvittavat analyysityökalut ja -työnkulut sekä kattavan kokoelman tarvittavaa dataa. Vastaavasti ArcGIS Insights -analytiikkasovelluksella tuotat monipuolisia analyyseja useista eri tietolähteistä sekä jaat tulokset dashboard-näkyminä päätöksentekijöille.

Kunta voi houkutella uusia yrityksiä esimerkiksi luomalla parempaa infrastruktuuria ja logistiikkaympäristöä. Tähänkin ArcGIS-alusta tarjoaa tehokkaat työkalut, joiden avulla tuotat sijaintiin, reitityksiin ja saavutettavuuteen liittyvät paikkatietoanalyysit suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. 

Henkilö esittelee liiketoimintaraporttia toiselle, pöydällä kannettavassa koneessa karttanäkymä.

Tehokasta viestintää, avointa dataa ja osallistamista

ArcGIS-alustan nykyaikaiset, interaktiiviset ja osallistavat viestintävälineet tarjoavat kunnalle tehokkaan tavan tuoda vahvuutensa houkuttelevasti esille ja erottua näin kilpailevista kunnista yritysten silmissä. Dynaamisen karttapalvelun avulla voit tuoda kaikki kunnan palvelut ja muun oleellisen sijaintiin sidotun tiedon helposti ja havainnollisesti yrittäjien sekä investoijien saataville. Dashboard-näkymien avulla voit tarjota reaaliaikaisesti päivittyvää yrityksiä kiinnostavaa tietoa erilaisten mittarien muodossa, kun taas visuaalisesti näyttävillä paikkatietopohjaisilla tarinakartoilla voit tuoda kuntasi vetovoimaa esille interaktiivisen multimediasisällön keinoin.

Vuorovaikutus kunnan, sen asukkaiden sekä yritysten välillä on tärkeää kunnan elinvoiman ja vetovoiman kannalta, ja kunta voi myös osallistaa eri sidosryhmät vetovoimansa kasvattamiseen. ArcGIS Hub -yhteisöpalvelun avulla mahdollistat paitsi havainnollisen viestinnän ja palautteen keräämisen, myös aidon yhteistoiminnan erilaisten kunnan houkuttelevuutta kasvattavien aloitteiden ympärillä. ArcGIS Hub on myös tehokas kanava kunnan avoimen datan jakamiseen ja näin esimerkiksi startup-yrittäjyyden kannustamiseen.

Helppoja varaus- ja vuokrauspalveluja valmiilla ratkaisulla

Yritykset etsivät toiminnan laajentamiselle koko ajan uusia yritystontteja tai toimitiloja. Tuomalla esille oman kuntasi alueellisen kilpailukyvyn sekä tiedot vapaana olevista yritystonteista ja toimitiloista esimerkiksi karttapalvelun tai tarinakartan muodossa luot paremmat edellytykset uusille yrityksille löytää toimipaikka kunnastasi. Lisäksi voit helpottaa yritysten investointipäätöksiä tarjoamalla valmiita palveluja tonttien ja tilojen vuokraamiseen.

Saat yritystontit ja toimitilat esille sekä hoidat samalla niihin liittyvät varaukset helposti valmiiden selainpohjaisten ratkaisujemme - karttapalvelun ja varausjärjestelmän - avulla.

Kysy lisää!

Esimerkkejä asiakkaittemme toteutuksista

 • Kotkan kaupungin tarinakarttaesittelyn aloitusnäkymä, jossa näkyy Kotkan tori etualalla.

  Kunnan tai kohteiden esittely tarinakartalla

  Tietoa Kotkasta tarinakartalla

  Tuo kuntasi vahvuudet ja vetovoima esiin interaktiivisen tarinakartan ja sen mahdollistaman multimediasisällön keinoin.
 • Naantalin yritystonttisovelluksen aloitusnäkymä, linkki sovellukseen tekstissä

  Yritystonttien tai toimitilojen esittely

  Naantalin vapaat yritystontit

  Jaa tietoa kuntasi vapaista yritystonteista tai toimitiloista tarinakartalla visuaalisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa.
 • Järvenpään laituripaikkojen varausjärjestelmän aloitusnäkymä, linkki palveluun tekstissä.

  Vuokraus- ja varauspalvelut verkossa

  Järvenpään laituripaikkojen varausjärjestelmä

  Hyödynnä vastaavaa ratkaisua yritystonttien ja toimitilojen vuokraamiseen ja varaamiseen verkossa.
Previous
Next

Asiakkaittemme suosimat tuotteet

Previous
Next

Kiinnostuitko?

Katsotaan yhdessä, miten voit kehittää ja tehostaa kuntasi toimintaa paikkatiedon ja Esrin ArcGIS-alustan avulla.
Jätä yhteystietosi alle, niin olemme sinuun yhteydessä!