Skip to Content

Oikea sijainti varmistaa menestyksen


Uusien toimipaikkojen valitsemisessa on usein kyse merkittävistä investoinneista, joten päätös toimipisteen sijainnista on olennainen. Verkostosuunnittelun tukemiseksi voidaan kartalla esittää mm. omat olemassa olevat myymälät sekä tulevat myymälähankkeet, tarjolla olevat toimitilat, kilpailijoiden kohteet sekä ostovoima ja kotitaloudet tilastoruuduittain.  

Sijaintitietojen avulla laaditut analyysit toimivat tärkeänä tukena päätöksenteossa, ja aluetiedon tarjoamien ennusteiden sekä analysointimahdollisuuksien avulla tarjoat johdolle faktapohjaista tukea investointipäätösten tekemiseen.

Esrin ArcGIS-paikkatietoalustan avulla saat relevanttia tietoa tulevien investointiesi tueksi ja pystyt tunnistamaan parhaat sijainnit toimipaikoillesi.