Malminetsinnästä kerätty tieto yhteismitalliseksi


Nykyaikaisessa malminetsinnässä kerättävän tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Ongelmaksi muodostuu helposti se, että tiedot ovat hajallaan ihmisten työasemilla, eivätkä ne ole yhteismitallisia. Samasta tiedostosta saattaa olla olemassa lukuisia eri versioita, joista työntekijöiden on haastavaa löytää viimeisin. Malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa tarkoituksena on kuitenkin etsiä malmia – ei tiedostoja. ArcGIS-alusta mahdollistaa tietojen löytämisen yhdestä paikasta - missä, milloin ja millä laitteella tahansa.

Nopeuta malminetsinnän prosesseja ja lisää ymmärrystä


Kun paikkatietoon liitetään geologista, geofysikaalista ja geokemiallista tietoa sekä visualisoidaan ja analysoidaan kerätty aineisto, voidaan ymmärtää paremmin malminetsintäkohdetta. Tämä edesauttaa sinua tekemään johdonmukaisia ja systemaattisia päätöksiä, jotka nojautuvat ajantasaiseen tietoon. Päätöksen tekeminen nopeutuu ja helpottuu, kun pystyt jakamaan tietoa tiimisi kanssa helposti hyödyntäen moderneja työkaluja.

ArcGIS-alustan työkaluja voidaan käyttää malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa jo ensimmäisen varausilmoituksen suunnittelusta ja laadinnasta alkaen aina kaivoksen jälkihoitoon saakka.

Show More