Aineistot

Kuvituskuva, missä kaksi arkkitehtia suunnittelevat uutta rakennusta

Maksimoi paikkatiedosta saatavat hyödyt aineiston avulla

Sijainnilla yksinään ei ole juurikaan merkitystä ellei siihen ole liitetty ominaisuustietoja – asiat tapahtuvat jossakin ja niihin vaikuttavat niiden ympärillä olevat asiat. Ominaisuustietojen lähteenä voivat olla esimerkiksi organisaation oman toiminnan kautta syntyvät tiedot, erilaiset avoimet aineistot tai kaupallisista lähteistä hankittu data.

Parempia päätöksiä ja tehostettua toimintaa

Kiinteistö- ja rakennusalan toiminnassa pääsy oikeaan ja ajantasaiseen tietoon auttaa tekemään parempia päätöksiä ja tehostaa toimintaa monin eri tavoin:

 • Tietoon perustuvat päätökset
 • Tehokas hankeseuranta
 • Sujuva tiedonjako
 • Edistynyt raportointi ja analysointi
 • Tehostunut operatiivinen toiminta
 • Ympäristövaikutusten minimointi
 • Tehokas omaisuudenhallinta
 • Uudet markkinamahdollisuudet

Aineistot tarpeidesi mukaan

Aineistot hankitaan yhä useammin palveluna, koska tietolähteitä on valtava määrä ja luotettavan tiedon löytäminen on haastavaa. Aineistopalvelun käyttö mahdollistaa täyden keskittymisen liiketoimintahaasteiden ratkaisemiseen, kun oikeat ja viimeisimmät tiedot ovat käytettävissä.

Aineistoja voidaan hyödyntää kiinteistön koko elinkaaren ajan. Kun tieto on kerran luotu, sitä ei tarvitse luoda enää uudelleen, vaan tietoa jalostetaan tarpeen mukaan. Tietoa voidaan hyödyntää erilaisiin tarkoituksiin ja luoda erilaisia näkymiä riippuen käyttötarkoituksesta sekä käyttäjäkunnasta.

Alla esimerkkejä, miten paikkatieto tukee kiinteistön elinkaaren eri vaiheita ja millaisilla aineistoilla varmistetaan tehokas päätöksenteko.

Kaavoitus

Tee objektiivisia päätöksiä tietoon perustuen. Tee simulaatioita eri kaavoitusskenaarioista ja kaavasuunnitelmista havainnollisia 3D-malleja. Hyödy kattavasta aineistosta tarkastelemalla muun muassa näitä:

 • Demografia ja väestöennusteet
 • Suunnitelmissa olevat aluemuutokset
 • Kaavatieto 3D:nä

Hankekehitys

Löydä oikeat tontit ja rakenna niille kysyntää vastaavia tuotteita oikeaan tulevaisuuden näkymää hyödyntäen. Hyödy kattavasta aineistosta analysoimalla esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Etäisyydet eri kohteisiin: palveluverkosto, ulkoilumahdollisuudet jne.
 • Liikenteellinen saavutettavuus
 • Kilpailijan hankkeet
 • Demografiatieto ja väestöennusteet
 • Tulevaisuuden hankkeet, esim. tulevat palvelut ja liikennemuutokset

Suunnittelu

Hallinnoi hankkeen tietoja yhdessä paikassa. Pääse kiinni hankkeen kaikkiin yksityiskohtaisimpiinkin tietoihin helposti:

 • Kaikki omiin hankkeisiin liittyvät tiedot
 • Rakennustietomallit (BIM)
 • Tiedon tehokas kulku eri toimijoiden välillä

Rakentaminen

Seuraa kaikkia projekteja 5D-mallien avulla yhdessä näkymässä. Elinkaaren edellisissä vaiheissa kertyneet aineistot ja tiedot ovat helposti hyödynnettävissä myös rakennusvaiheessa. Hyödy kattavasta aineistosta visualisoimalla seuraavat asiat:

 • Seuraa hankkeen etenemistä reaaliajassa 5D-BIM-mallin avulla.
 • Tehosta dokumentointia sijaintiin ja aikaan sidottujen valokuvien ja dokumenttien avulla.
 • Hyödynnä teknologian mahdollisuudet mm. lisätyn todellisuuden (AR) käytön avulla.

Ylläpito

Suunnittele ja optimoi resurssien käyttö. Hyödynnä reaaliaikaista tietoa kentältä ja kentälle.

 • Oma kiinteistöportfolio
 • Asiakkaiden sijainnit
 • Reittien optimointi
 • Kiinteistörajat
 • IoT

Omistus ja sijoitus

Hallitse portfoliosi tehokkaasti yhdellä näkymällä. Valitse oikeat osto- ja myyntikohteet oikeaan aikaan.

 • Oma kiinteistöportfolio
 • Kiinteistörajat
 • Tulevaisuuden näkymät väestön, väylähankkeiden ym. osalta

Käyttötarkoituksen muutos

Löydä oikeat kohteet. Vaikuta kaavapäätöksiin tehokkaasti.

 • Etäisyydet eri kohteisiin: palveluverkosto, ulkoilumahdollisuudet jne.
 • Liikenteellinen saavutettavuus
 • Melualueet
 • Kilpailijan hankkeet
 • Demografiatieto ja väestöennusteet
 • Tulevaisuuden hankkeet, esim. tulevat palvelut ja liikennemuutokset
Lue lisää aineistoista »

Kiinnostuitko?

Haluatko kuulla lisää, miten paikkatiedon avulla voimme tukea rakennetun ympäristön suunnittelua ja rakentamista?
Jätä yhteystietosi alle, niin olemme sinuun yhteydessä!

Voit myös soittaa meille:
 Anna Montell, Account Manager
p. 040 146 1463