Skip to main content

Esri Finlandin ilmoituskanava ja ilmoittamisohjeet

Meille on tärkeää varmistaa, että toimimme juridisten normien mukaisesti, vastuullisesti ja eettisesti. Ylläpidämme työntekijöiden, asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta liiketoimintaamme monin eri keinoin, niistä yksi on First Whistle.

1. Mikä on First Whistle ilmoituskanava?

First Whistle on Esri Finland Oy:n luottamuksellinen ilmoituskanava, jonka kautta työntekijät, asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä muihin sidosryhmiin kuuluvat henkilöt voivat ilmoittaa Esri Finlandia koskevia havaintojaan mahdollisista väärinkäytös- ja rikosepäilyistä tai Esri Finlandin ohjeiden vastaisesta toiminnasta. 

Työntekijöiden ja konsulttien tulee ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä ensisijaisesti omalle esihenkilölle tai Esri Finlandin yhteyshenkilölle. Jos ilmoitusta ei jostain syystä voi tai halua tehdä vastuuhenkilöille, voi käyttää First Whistle-ilmoituskanavaa, jossa kaikki ilmoitukset käsitellään täysin luottamuksellisesti. Kanava mahdollistaa myös täysin anonyymin ilmoittamisen.

2. Mistä asioista First Whistle ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa?

Esri Finlandin First Whistle ilmoituskanavan kautta voi jättää ilmoituksen mistä tahansa Esri Finlandiin liittyvästä väärinkäytösepäilystä. Kanavaa ei kuitenkaan ole tarkoitettu käytettävän kiireellisten, kuten turvallisuutta uhkaavia tilanteita koskevien, ilmoitusten tekemiseen.

First Whistle-kanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen. Asiakaspalautetta voi antaa verkkosivuillamme olevan asiakaspalaute-lomakkeen kautta.

Ilmoituskanavan väärinkäyttö eli väärän tiedon tahallinen ilmoittaminen on vakava rikkomus, joka voi johtaa jatkotoimenpiteisiin, kuten ilmoittajansuojelulain mukaiseen sakkoon tai rikoslain mukaiseen rangaistusvastuuseen.

3. Kuka hallinnoi ilmoituskanavaa ja käsittelee ilmoitukset?

First Whistle -palvelua ylläpitää ulkoinen palveluntarjoaja Juuriharja Consulting Group Oy. First Whistle on käytössä lukuisissa tunnetuissa yrityksissä. Esri Finland tai Juuriharja Consulting Group ei pysty tunnistamaan ilmoituksen jättäjää, paitsi jos ilmoittaja itse on kertonut yhteystietonsa ilmoituksessa. First Whistle ei tallenna ilmoituksiin liittyvää metadataa.

First Whistle -palvelua ylläpitävä henkilöstö vastaanottaa kaikki palveluun saapuneet viestit. Esri Finlandin tutkittavaksi tulevia Ilmoituksia käsittelevät vain tähän tehtävään nimetyt Esri Finlandin edustajat. Ilmoitusten tutkintaan voidaan yksittäisissä tapauksissa käyttää tarvittavia asiantuntijoita ja viranomaisia. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja puolueettomasti. Käsittelijöitä sitoo ilmoittajansuojelulain 32 §:n mukaista salassapitovelvoite. Ilmoitukset raportoidaan kootusti Esri Finlandin ylimmälle johdolle.

4. Minne ilmoituksen voi jättää?

Esri Finlandia koskevia ilmoitus voi jättää ilmoituskanavaan osoitteessa: https://www.firstwhistle.fi/esrifinland

Ilmoitusta jätettäessä on suositeltavaa pyrkiä ilmoittamaan kaikki tapauksen tutkimisen kannalta olennaiset tiedot. Ilmoituksen jättäjä saa ilmoitukselle tapausnumeron, joka on tärkeää tallentaa itselle. Tapausnumeron perusteella ilmoittaja voi myöhemmin lukea viestin, jonka Esri Finland lähettää vastauksena ilmoitukseen. 

5. Milloin ilmoitukseen saa vastauksen?

Esri Finland vahvistaa ilmoituksen vastaanottamisen seitsemän vuorokauden kuluessa. Tapauksen tutkinnan päätyttyä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta Esri Finlandin vastaa ilmoitukseen. Ilmoittaja saa vastauksen kirjautumalla uudelleen First Whistle-palveluun ja antamalla tapausnumeron.

6. Ulkoinen ilmoituskanava

Ilmoituksen koskiessa ilmoittajansuojelua koskevassa kansallisessa lainsäädännössä tai direktiivissä listattuja aiheita, voi ilmoituksen tehdä Suomessa myös oikeuskanslerin keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan ilmoittajansuojelulain mukaisten edellytysten täyttyessä.

Tietosuojaan liittyviä kysymyksiä?

Voit lähettää meille viestiä osoitteeseen tietosuoja@esri.fi

Lähetä viesti