Skip to main content

Vuoden 2023 GIS-palkinto KSS Energia Oy:lle

KSS Energian jakeluverkkoyhtiö KSS Verkko panostaa säävarman verkon rakentamiseen – ArcGIS auttaa tavoitteen saavuttamisessa


22. maaliskuuta 2023

Esri Finland myöntää vuoden 2023 GIS-palkinnon KSS Energia Oy:lle. Palkinto myönnetään vuosittain organisaatiolle tai henkilölle, joka hyödyntää ja soveltaa toiminnassaan innovatiivisesti ja merkittävällä tavalla paikkatietoa tai tukee teoillaan muutoin paikkatiedon tunnettuutta ja hyödyntämistä Suomessa.

Yhteiskunta, väestö, yritykset ja organisaatiot ovat Suomessa tottuneet luotettavaan energiansaantiin sekä toimiviin tietoliikenneyhteyksiin. Monialaisen energiayhtiö KSS Energia Oy:n toiminnan kulmakiviä ja vahvuuksia ovat toimitusvarmuus sekä vastuullisuus. KSS Energia panostaa toimintavarmojen verkkojen rakentamiseen ja on jo pitkään tehnyt työtä, joilla se sekä lisää toimialueensa houkuttelevuutta asukkaiden ja yritysten parissa että turvaa yhteiskunnan toimintoja mahdollisissa kriisitilanteissa. 

KSS Energia tarjoaa luotettavaa sähkön, kaukolämmön ja kaasun jakelua kaikissa olosuhteissa vuoden jokaisena päivänä. Korkean toimitusvarmuuden saavuttaminen ja ylläpito edellyttävät jatkuvaa kunnossapitoa, kehittämistä ja investointeja. Sähkönjakeluverkon osalta investointeja jatketaan ja tavoitteena on, että vuoteen 2036 mennessä sähkönjakeluverkko on sellaisessa kunnossa, että myrskyt tai lumikuormat eivät aiheuta taajamiin yli kuuden tunnin eikä haja-asutusalueilla yli 36 tunnin keskeytyksiä. Sää- ja käyttövarma verkko, riittävä kapasiteetti, ennakoiva kunnossapito ja nopea viankorjaus ovat avainasemassa jakeluverkkojen luotettavuuden ja toimitusvarmuuden takaamisessa. 

KSS Energia on vahvistanut toimintaansa ottamalla rohkeasti käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja. Uudet teknologia ratkaisut antavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa sähkön verkko- ja käyttötiedoista ja parantavat tietojen käsittelyä sekä niiden analyyttistä hyödyntämistä. Laadukas oikea-aikainen tieto on tärkeää energian yhtiöiden toiminnassa, asiakkuuksien hoidossa ja viestinnässä. On ollut hienoa olla auttamassa KSS Energiaa sen liiketoimintojen ja tiedonhallinnan kehittämisessä. Yhteistyötä on tehty ketterästi muun muassa verkon kunnossapidon digitalisoinnin, tehtävien hallinnan ja asiakasviestinnän parissa. Uskon, että pystymme edesauttamaan KSS Energiaa sen eri liiketoiminnoissa ja konsernia sille tärkeiden ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet teemojen edistämisessä”, sanoo Esri Finlandin verkkoliiketoimintayksikön johtaja Ilkka Suojanen.

GIS-palkinnon myöntäminen KSS Energialle perustuu heidän edistykselliseen, innovatiiviseen ja aktiiviseen otteeseen hyödyntää ArcGIS-teknologiaa konsernin sähkönjakelun ja kaukolämmön toiminnoissa. KSS Energia vastaanotti Esri Finlandin myöntämän GIS-palkinnon Esri-käyttäjäpäivien yhteydessä 22.3.2023 Helsingissä.  

Lisätietoja:

Esri Finland Oy, verkkoliiketoimintayksikön johtaja Ilkka Suojanen, puh. 040 703 2009, ilkka.suojanen@esri.fi

KSS Energia Oy 
KSS Energia on energia-alan konserni, joka kehittää palveluja asiakkaille yhdessä kumppaniensa kanssa ja myy sähköä, lämpöä ja kaasua sekä energiaosaamista ja -ratkaisuja. Lisäksi konsernin palveluihin kuuluu energia- ja tietoliikenneverkkojen rakentamista sekä suunnittelua. KSS Energia palvelee yksityis- ja yritysasiakkaita ympäri Suomea ja sillä on toimipisteitä Kouvolassa, Lahdessa ja Helsingissä. 

KSS Energia konsernin muodostavat emoyhtiö KSS Energia Oy sekä tytäryhtiöt KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy ja Suomen Energia-Urakointi Oy. Lisätietoja: www.kssenergia.fi

Esri Finland Oy 
Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS-paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Edistyneen analytiikan lisäksi ratkaisut mahdollistavat nopean tiedon jakamisen ja sujuvan yhteistyön eri sidosryhmien kesken. Esrin mittava tuotekehitys sekä maailmanlaajuisen verkoston asiantuntemus ja kokemus auttavat suomalaisia organisaatioita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta.

Lisätietoja: www.esri.fi