Vuoden 2022 GIS-palkinto Kurikan kaupungille

Kurikan kaupungin saama GIS-palkinto 2002, lasinen maapallo.

Kurikan kaupunki uudistaa maankäytön elinkaaren toimintoja ja prosesseja  


7. huhtikuuta 2022

Esri Finland on myöntänyt vuoden 2022 GIS-palkinnon Kurikan kaupungille. Palkinto myönnetään vuosittain organisaatiolle tai henkilölle, joka hyödyntää ja soveltaa toiminnassaan innovatiivisesti ja merkittävällä tavalla paikkatietoa tai teoillaan muutoin tukee paikkatiedon tunnettuutta ja hyödyntämistä Suomessa.

Kuntien ja kaupunkien maankäytön toimialalla eletään murroksessa, jossa perinteisistä kartta- ja rekisterijärjestelmistä siirrytään uuteen mallipohjaiseen tiedon ylläpitoon. Kurikan kaupunki on edennyt rohkeasti kohti uutta ja näyttänyt suuntaa ottamalla käyttöön Esri Finlandin kehittämän tietomallipohjaisen prosessiohjatun maankäytön kokonaisratkaisun dmCityn. 

Esrin ArcGIS-paikkatietoteknologian sekä M-Filesin älykkään tiedonhallinnan ja toiminnanohjauksen yhdistävä dmCity-ratkaisu mahdollistaa siirtymisen lukuisista irrallisista prosesseista uuteen, yhtenäiseen tapaan toimia sekä maankäytön kokonaisvaltaisen hallinnan aina suunnittelusta rakennetun ympäristön ylläpitoon. Ratkaisussa digitaaliset prosessit ohjaavat toimintaa ja tiedonhallinnan keskiössä on älykäs 3D-kaupunkimalli.

Kurikan kaupunki lähti liikkeelle kohti mallipohjaista tiedon ylläpitoa ottamalla käyttöön asemakaavoitukseen suunnatun moduulin vuonna 2020. Nykyisin asemakaavoitusta tehdään yhdellä ratkaisulla, jolloin kaava-asiakirjojen hallinta on aiempaa helpompaa. Kurikan kaupunki on sittemmin laajentanut dmCity-ratkaisuaan ottamalla käyttöön rakennusvalvontaan ja kiinteistöjen hallintaan suunnattuja toiminnallisuuksia. Kiinteistötoimitukset, kiinteistötietojen ylläpito, tonttijaot ja tontinjakomuutokset hoituvat käyttöönotetulla kokonaisuudella, samoin kuin rakennusvalvonnan toimenpiteet ja lupaprosessit. Ratkaisu integroituu Lupapiste-palveluun sekä Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteriin.

Kurikan kaupunki toimii erinomaisena esimerkkinä organisaatiosta, jossa toimintaa ja palveluita kehitetään innovatiivisesti ja asukaslähtöisesti. dmCity-ratkaisua ja uusia toimintamalleja on lähdetty ottamaan käyttöön ennakkoluulottomasti ja määrätietoisesti edeten kohti tulevaisuuden tavoitetilaa. Kurikka kertoo verkkosivuillaan tavoitteestaan olla Suomen paras ja rohkein maaseutukaupunki vuonna 2025 ja tekevänsä töitä tämän tavoitteen eteen. Juuri tämä asenne on heijastunut Kurikan maankäytön toimialatiimin kanssa tekemässämme yhteistyössä. Mielestäni Kurikka on osoittanut rohkeutta ihan käytännössä ja kyvykkyyttä ratkaista tämän päivän tarpeita tulevaisuus huomioiden”, sanoo Esri Finlandin kuntatoimialayksikön johtaja Antti Myllynen.

Esri Finlandin myöntämä GIS-palkinto jaetaan perinteisesti vuosittain Esri-käyttäjäpäivien yhteydessä. Tänä vuonna GIS-palkinto jaettiin huhtikuussa Esri-käyttäjäpäivien sijaan järjestetyn Esri Finland Live Stream -virtuaalitapahtuman yhteydessä.

 

Lisätietoja:

Esri Finland Oy, kuntaliiketoimintayksikön johtaja Antti Myllynen, puh. 040 085 2100, antti.myllynen@esri.fi

 

Kurikan kaupunki Oy

20 000 asukkaan Kurikka on Etelä-Pohjanmaan toiseksi suurin kaupunki. Kehittyvä maaseutukaupunki ammentaa elämisen eväät maaseudun voimasta, luonnosta, yhdessä tekemisestä ja pohjalaisesta yrittäjyydestä. Kurikalla on pitkät juuret ja vahva historia – ja katse jo kaukana tulevaisuudessa. Kurikka tahtoo olla Suomen paras ja rohkein maaseutukaupunki 2025 ja tekee töitä tämän tavoitteen eteen.
Lisätietoja: www.kurikka.fi

 

Esri Finland Oy

Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS-paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin asiantuntijoita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla. Kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden rakentaminen on Esri Finlandille sydämen asia. Yrityksen tavoitteena on auttaa suomalaisia kuntia ja kaupunkeja kehittymään älykkäämmiksi, aidosti osallistaviksi sekä entistä paremmiksi paikoiksi asua ja yrittää.

Lisätietoja: www.esri.fi