Vuoden 2021 GIS-palkinto HSY:lle

HSY:n verkko-osasto toteuttaa visiotaan paikkatiedolla


24. maaliskuuta 2021

Esri Finland on myöntänyt vuoden 2021 GIS-palkinnon Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:lle. Palkinto myönnetään vuosittain organisaatiolle tai henkilölle, joka hyödyntää ja soveltaa toiminnassaan innovatiivisesti ja merkittävällä tavalla paikkatietoa tai teoillaan muutoin tukee paikkatiedon tunnettuutta ja hyödyntämistä Suomessa. 

"HSY:n operatiivinen paikkatietoalusta on malliesimerkki ajantasaisen tiedon tuomisesta kaikkien sitä tarvitsevien käyttöön. ArcGIS-paikkatietoalusta yhdistää toimistolla ja maastossa tapahtuvan työn saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka tukee päivittäistä toimintaa vesihuollon parissa. Ajantasaisen tiedon saatavuus esimerkiksi maastossa auttaa tekemään päätöksiä parhaasta tavasta toimia, ja kun muutoksia verkon tietoihin tehdään, ovat tiedot heti saatavilla myös toimistolla. HSY on toiminnallaan osoittanut, miten paikkatietojen monimuotoinen käyttäminen luo uudenlaista tekemisen kulttuuria, jossa ajantasainen tieto on saatavilla paikasta ja ajasta riippumatta", kiteyttää Esri Finlandin toimitusjohtaja Laura Valojärvi.

”Kiitos tästä tunnustuksesta koko HSY:n verkko-osaston puolesta. Meillä on selkeä visio siitä, miten paikkatietoa voidaan uudella modernilla tavalla koostaa ja hyödyntää siten, että se palvelee kriittisen infrastruktuurin hallintaa innovatiivisesti ja kattavasti. Tämä kokonaisuus käsittää niin elinkaarenhallinnan kuin häiriötilannehallinnan ja pohjautuu niitä yhdistävään strategiseen tiekarttaan. Meille oleellista on, että kaikki tieto saadaan koostettua ja visualisoitua loppukäyttäjää palvelevaan muotoon, olipa se sitten staattista tai dynaamista verkostotietoa, ympäristötietoa, maankäytön kehittymistä kuvaavaa tietoa tai muuta infrastruktuuritietoa. Yhtä oleellista meille on ominaisuus-, kunto-, tila- ja mittaustietojen ajantasaisuus niin maastossa kuin työpöydän ääressäkin. Vision tavoittelussa riittää vielä työtä. Työtä, jota on hienoa olla mukana toteuttamassa osana tätä upeaa porukkaa. Kiitos paljon Esrille, tästä on tosi hyvä jatkaa eteenpäin”, kertoo HSY:n verkko-osaston johtaja Kia Aksela.

Esri Finlandin myöntämä GIS-palkinto jaetaan yleensä vuosittain Esri-käyttäjäpäivien yhteydessä. Vuonna 2020 GIS-palkintoa ei jaettu Esri-käyttäjäpäivien peruuntuessa koronapandemian vuoksi. Tänä vuonna GIS-palkinto jaettiin maaliskuussa Esri-käyttäjäpäivien sijaan järjestetyn Esri Finland Live Stream -virtuaalitapahtuman yhteydessä.  

Lisätietoja:

Esri Finland Oy, toimitusjohtaja Laura Valojärvi, puh. 050 357 4675, laura.valojarvi@esri.fi
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, verkko-osaston johtaja Kia Aksela, puh. 040 051 4219, kia.aksela@hsy.fi