Vantaan kaupunki teki historiaa

MATTI-järjestelmää käyttää jo 200

Vantaan kaupungin maankäytön prosessit uudelle aikakaudelle


21. maaliskuuta 2019

Kohisten kasvavalla Vantaalla rakennetaan ennätysmäisen paljon. Rakennushankkeiden yhteensovittamisen ja läpiviennin tehostamiseksi kaupungilla on otettu käyttöön maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen MAankäytön Toimintamalli ja TIetojärjestelmä MATTI. Järjestelmäkokonaisuuden myötä Vantaan maankäytön koko prosessin tiedot aina kaavoituksesta ja suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon muodostavat digitaalisesti hallittavan, paikkatietoon perustuvan kokonaisuuden.

Kaupungininsinööri Henry Westlinin mukaan MATTI-järjestelmäkokonaisuus hyödyttää kuntalaisia, virkamiehiä, yrityksiä ja muita sidosryhmiä.  MATTI-järjestelmän  ansioista tiedon saatavuus ja vuorovaikutusmahdollisuudet paranevat, avoimuus lisääntyy ja hakemusten käsittely nopeutuu. Manuaalinen työ vähenee, kun tiedot kirjataan vain yhteen kertaan ja paikkaan, josta ne ovat suoraan muiden prosessien hyödynnettävissä. Samalla asiantuntijoiden työaikaa vapautuu rutiinitarkistuksista vaativampiin tehtäviin. 

"Uuden järjestelmän suurimmat rahalliset hyödyt arvioidaan tulevan tietomallipohjaisesta maarakentamisesta. Toiminta tehostuu läpi koko organisaation, kun johdolla ja henkilöstöllä on käytössään reaaliaikainen tilannekuva esim. infran suunnittelusta ja rakentamisesta", Westlin hehkuttaa.

Kuten useimmissa muissakin kunnissa, Vantaan maankäytön keskeiset ICT-järjestelmät oli hankittu pääosin 1980-luvulla, järjestelmätoimittajia oli useita, eivätkä järjestelmät olleet kaikilta osin yhteensopivia. Ne ohjasivat siilomaiseen toimintaan, tietojen siirto järjestelmästä toiseen vaati manuaalisia työvaiheita, eivätkä ne tukeneet tietomallitekniikan hyödyntämistä.

"Uusi tietojärjestelmä ei tietenkään yksinään takaa digiloikan onnistumista, vaan kaikki keskeiset prosessimme pitää käydä läpi ja uudistaa 2020 -luvun vaatimustasolle. Vanhoista tutuista toimintavoista pois oppiminen sekä uusien digitaalisten toimintamallien oivaltaminen ja kuvaaminen vaatii runsaasti muutosjohtamista ja koordinointia", Westlin lisää.

MATTI-järjestelmän käyttöönotto eteen portaittain. Ensimmäisenä MATTIin siirtyi viime joulukuussa kiinteistönmuodostus ja siihen liittyvät maastomittaukset. Nyt MATTI-järjestelmässä hoidetaan myös yleis- ja asemakaavoitus, rakennusvalvonnan lupaprosessit, kaupunkisuunnittelun poikkeamispäätökset integroituna Lupapisteen kanssa, sekä kaupunkimallin hallinta. Seuraavassa käyttöönottovaiheessa tämän vuoden lopulla MATTIin siirtyvät vielä julkisen kaupunkitilan eli katujen ja puistojen suunnittelu ja kunnossapito. 

Nyt vajaa 200 Vantaan kaupungin maankäytön toimialan työntekijää käyttää MATTI-järjestelmää operatiivisen työnsä pääjärjestelmänä. MATTI-hankkeessa on kyse pitkäkestoisesta prosessista, joka on vaatinut kaupungin asiantuntijoilta huomattavan paljon työpanosta ja sitkeyttä. Hankinnan valmistelu aloitettiin vuonna 2015 ja kehitystyö jatkuu vielä pitkään. Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella on lähes 12 miljoonaa euroa. MATTI-järjestelmän kumppanina on toimittajaryhmittymä, johon kuuluvat Esri Finland Oy:n lisäksi M-Files Oy sekä alihankkijoina Civilpoint Oy ja Telia Inmics-Nebula Oy.  

"Meistä on todella hienoa olla mukana Vantaan kaupungin digiloikassa. Dynaamisen ja älykkään tiedonhallinnan avulla tieto on aina ajan tasalla ja tehokkuus nousee", toteaa M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.

"Vantaan kaupungin MATTI-järjestelmäkokonaisuus on erinomainen esimerkki siitä, miten osaavat ja ammattitaitoiset ihmiset saavat modernin teknologian avulla aikaiseksi. Tiiviissä yhteistyössä rakennettu MATTI tuo valtavia parannuksia toimintaan ja mahdollistaa Vantaan kaupungille merkittävät kustannussäästöt", kiteyttää Esri Finland Oy:n toimitusjohtaja Laura Valojärvi.  

Lisätietoja: 
Vantaan kaupunki, kaupungininsinööri Henry Westlin, p. 040 041 7436, henry.westlin@vantaa.fi
Esri Finland Oy, toimitusjohtaja Laura Valojärvi, p. 050 357 4675, laura.valojarvi@esri.fi
M-Files Oy, toimitusjohtaja Miika Mäkitalo, p. 045 205 3253, miika.makitalo@m-files.com

Huom! Alkuperäinen tiedote on julkaistu 14.3. Vantaan kaupungin verkkosivuilla: https://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/144096