Skip to main content

Vantaan kaupunki palkittiin San Diegossa

Vantaan kaupunki palkittiin San Diegossa – paikkatiedolla merkittävä rooli digiloikassa

10. syyskuuta 2018

Esri, maailman johtava paikkatietoanalytiikan ja -ratkaisujen toimittaja, luovutti Vantaan kaupungille vuoden 2018 Special Achievement in GIS (SAG) -palkinnon 11. heinäkuuta Esrin kansainvälisen käyttäjäkonferenssin yhteydessä San Diegossa. Esrin SAG-palkinto antaa tunnustusta organisaatioille, jotka esimerkillisellä tavalla hyödyntävät paikkatietoteknologiaa yhteiskunnan hyväksi. Palkinto myönnettiin tänä vuonna noin 180 organisaatiolle maailmanlaajuisesti yli 300.000 ehdokkaan joukosta.

Vantaan kaupunki on toteuttamassa Suomessa ennennäkemätöntä digiloikkaa. Vuonna 2016 käynnistetyssä MATTI (MAankäytön Toimintamalli ja TIetojärjestelmä) -hankkeessa kaupunki uudistaa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön suunnittelua siirtymällä prosessiperusteiseen tiedon- ja toiminnanohjaukseen, joka ohjaa käyttäjien toimintaa sekä tarjoaa samalla ajantasaista ja oikeaa tietoa. Paikkatietoon pohjautuvan kokonaisratkaisun avulla pyritään pääsemään eroon tiedon pirstaloitumisesta eri järjestelmiin sekä tehostamaan toimintaa ja aikaansaamaan kustannussäästöjä.

Digitaalinen kokonaisratkaisu maankäytön, kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kuntateknisen infran elinkaaren hallintaan sisältää myös projektienhallinnan, yhteistoiminnan eri sidosryhmien kanssa sekä etäkäytön mobiililaitteilla. Vantaan visiossa kansalaiset ja muut toimijat osallistuvat tulevaisuudessa yhdessä kaupungin viranomaisten kanssa kaupungin suunnitteluun ja tiedon tuottamiseen avoimen virtuaalisen kaupunkimallin kautta.

”Vantaan kaupunki käynnisti 2016 merkittävän muutoshankkeen, jossa teknologiset ratkaisut toimivat digitalisaation välineenä tarjoten mahdollisuuksia asioiden tekemiseen uudella, innovatiivisella tavalla. Uudessa tieto- ja toimintamallissa paikkatieto toimii ratkaisun ytimenä, mutta itse hankkeessa keskiössä ovat ehdottomasti Vantaan kaupunki, vantaalaiset, sidosryhmät ja yritykset. Työt hankkeen parissa jatkuvat, mutta jo nyt Vantaan kaupungin saama SAG-palkinto viestii, kuinka Vantaan kaupunki osoittaa vahvaa muutoskyvykkyyttä ja näkemystä tulevaisuudesta”, kertoo Esri Finlandin toimitusjohtaja Laura Valojärvi.

”Olemme iloisia tästä Vantaan saamasta tunnustuksesta. Yhteistyö Esrin ja muiden hankkeen kumppaneiden kanssa on ollut sujuvaa, kiitos siitä. Edelläkävijän osa ei aina ole helppo. Henkilöstömme on tässä ennennäkemättömän monipuolisessa MATTI-hankkeessa rohkeasti hypännyt kohti tuntematonta ja antanut merkittävän panoksen toimintamallin ja tietojärjestelmien kehittämiseksi. Haluan näin omistaa palkinnon jokaiselle meidän testaajallemme ja kehittäjällemme”, sanoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, kaupungininsinööri Henry Westlin Vantaan kaupungilta. 

Vantaan edustajat San Diegossa

SAG-palkinnon vastaanottivat paikkatietoasiantuntija Antti Kairus (vas.), kaupungingeodeetti Kimmo Junttila ja kaupunkimittausinsinööri Arsi Juote Vantaan kaupungilta Esrin kansainvälisen käyttäjäkonferenssin yhteydessä heinäkuussa San Diegossa.

Palkinnon luovutti Esrin pääjohtaja Jack Dangermond (toinen oik.).

Lisätietoja Vantaan MATTI-hankkeesta:

Vantaan kaupunki, kaupungininsinööri Henry Westlin, p. 0400 417 436, henry.westlin@vantaa.fi ja hankepäällikkö Sirkka Juvani, p. 040 575 8716, sirkka.juvani@vantaa.fi

Esri Finland, toimitusjohtaja Laura Valojärvi, puh. 050 357 4675, laura.valojarvi@esri.fi ja kuntamyynnistä Jyrki Ahvonen, puh. 040 501 9120, jyrki.ahvonen@esri.fi

Vantaan kaupunki
Vantaan kaupunki on noin 224 400 asukkaan väkiluvullaan Suomen neljänneksi suurin kaupunki. Vantaalla sijaitsee Suomen suurin lentoasema, ja muita Vantaan vahvuuksia ovat mm. uudenlainen asuminen, vetovoimaiset yritysalueet sekä kehittyvät joukkoliikenneratkaisut, kuten Kehärata. Lisätietoja: www.vantaa.fi

Esri
Esri on vuonna 1969 perustettu maailman johtava paikkatietoteknologian toimittaja, jonka pääkonttori sijaitsee Redlandsissa Yhdysvalloissa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa liittyvät maantieteelliset vaikutukset ja tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin tuotteita käyttää yli 75 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä julkishallinto laajalti ympäri maailman. Lisätietoja: www.esri.com

Esri Finland
Esri Finland Oy tarjoaa Esrin paikkatietoratkaisuja sekä paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntijapalveluja Suomessa. Kanssamme menestymässä ovat muun muassa Puolustusvoimat, Fingrid, Maanmittauslaitos, Metsähallitus, Liikennevirasto ja Vantaan kaupunki. Lisätietoja: www.esri.fi