Vantaan kaupungille vuoden 2017 GIS-palkinto

Vantaan kaupungille vuoden 2017 GIS-palkinto


3. helmikuuta 2017

Esri Finland on myöntänyt vuoden 2017 GIS-palkinnon Vantaan kaupungille. Palkinto myönnetään vuosittain Suomen Esri-käyttäjäpäivien yhteydessä organisaatiolle tai henkilölle, joka on toiminnassaan innovatiivisesti ja merkittävällä tavalla hyödyntänyt ja soveltanut paikkatietoa tai teoillaan muutoin tukenut paikkatiedon tunnettuutta ja hyödyntämistä Suomessa. 

Vantaan kaupunki on MATTI (MAankäytön Toimintamalli ja TIetojärjestelmä) -hankkeellaan lähtenyt ennakkoluulottomasti toteuttamaan digiloikkaa, jollaista Suomessa ei ole vielä kunta-alalla nähty. Kaupunki uudistaa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön suunnittelua siirtymällä prosessiperusteiseen tiedon- ja toiminnanohjaukseen, joka ohjaa käyttäjien toimintaa sekä tarjoaa samalla ajantasaista ja oikeaa tietoa. Kokonaisratkaisun avulla pyritään vähentämään käytettävien järjestelmien määrää, jotta päästään eroon tiedon kopioinnista ja pirstaloitumisesta eri järjestelmiin. Paikkatiedon tuominen samaan kokonaisratkaisuun mahdollistaa dokumenttien ja muun ajankohtaisen tiedon kytkemisen karttatietoon, mikä tehostaa toimintaa ja tuottaa kustannussäästöjä. 

 Digitaalinen kokonaisratkaisu maankäytön, kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kuntateknisen infran elinkaaren hallintaan sisältää myös projektienhallinnan, yhteistoiminnan eri sidosryhmien kanssa sekä etäkäytön mobiililaitteilla. Vantaan visiossa kansalaiset ja muut toimijat osallistuvat tulevaisuudessa yhdessä kaupungin viranomaisten kanssa kaupungin suunnitteluun ja tiedon tuottamiseen avoimen virtuaalisen kaupunkimallin kautta. 

”Vantaan kaupunki on oivaltanut, että merkittävässä muutoshankkeessa kyse on uuden teknologian täysimittaisen hyödyntämisen lisäksi aina itse muutoksen ja ihmisten johtamisesta. He lähtivät omaan digiloikkaansa ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti – tuoden paikkatiedon kaiken toiminnan keskiöön ja asettaen koko toimialan ratkaisuille uudet standardit”, perustelee Esri Finlandin toimitusjohtaja Janne Honkonen

 "Vantaan kaupunki arvostaa saamaamme palkintoa suuresti. Yhteistyö Esri-ryhmittymän kanssa on alkanut hyvin. Juuri valmistuneessa määrittelyvaiheessa on luotu askelmerkit toimialamme lähivuosien digiloikalle", toteaa Vantaan kaupungin kaupungininsinööri Henry Westlin.  

Vantaan kaupungin GIS-palkinnon vastaanottivat kaupungininsinööri Henry Westlin ja paikkatietokoordinaattori Sami Rapo Helsingissä 1. - 2. helmikuuta 2017 järjestettyjen Esri-käyttäjäpäivien yhteydessä. Palkinnon luovutti Esri Finlandin toimitusjohtaja Janne Honkonen. 

Vantaan kaupungille vuoden 2017 GIS-palkinto