Skip to main content

Vantaa digi-edelläkävijänä

Vantaa kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen digi-edelläkävijänä


13. syyskuuta 2016

Paikkatietoratkaisujen asiantuntija Esri Finland ja tiedonhallinnan ohjelmistoyhtiö M-Files toimittavat yhteistyössä Vantaan kaupungille digitaalisen kokonaisratkaisun maankäytön, kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kuntateknisen infran elinkaaren hallintaan. Ratkaisu sisältää kartta- ja paikkatiedon, prosessiperusteisen toiminnanohjauksen sekä asian- ja dokumenttienhallinnan. Hankinnan kokonaisarvo on lähes 12 miljoonaa euroa.

Vantaan kaupunki uudistaa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön suunnittelua siirtymällä prosessiperusteiseen tiedon- ja toiminnanohjaukseen, joka ohjaa käyttäjien toimintaa sekä tarjoaa samalla ajantasaista ja oikeaa tietoa. Kokonaisratkaisun avulla pyritään vähentämään käytettävien järjestelmien määrää, jotta päästään eroon tiedon kopioinnista ja pirstaloitumisesta eri järjestelmiin. Paikkatiedon tuominen samaan kokonaisratkaisuun mahdollistaa dokumenttien ja muun ajankohtaisen tiedon kytkemisen karttatietoon, mikä tehostaa toimintaa ja tuottaa kustannussäästöjä. Kokonaisratkaisuun sisältyy myös projektienhallinta, yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa sekä etäkäyttö mobiililaitteilla.

"Visiomme on, että tulevaisuudessa kansalaiset ja muut toimijat osallistuvat yhdessä kaupungin viranomaisten kanssa kaupungin suunnitteluun ja tiedon tuottamiseen avoimen virtuaalisen kaupunkimallin kautta. Tätä varten tarvitsemme kokonaisratkaisun, joka palvelee niin kansalaisia, eri sidosryhmiä kuin myös kaupungin omaa henkilöstöä", kertoo maankäytöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Vantaan kaupungilta.

"Maankäytön koko elinkaaren tiedot kaavoituksesta rakentamiseen asti muodostavat jatkossa paikkatiedon sisältävän digitaalisen kokonaisuuden. Kokonaisvaltaisen prosessienhallinnan avulla toiminta tehostuu läpi koko organisaation – turha manuaalisuus poistuu ja asiantuntijoiden käytössä on koko ajan ajantasainen tieto. Dynaaminen tiedonhallinta mahdollistaa tehokkuuden nousun jopa kolmanneksella", arvioi hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, kaupungininsinööri Henry Westlin Vantaalta.

"Olemme iloisia voidessamme vastata Vantaan tulevaisuuden visioon ja tarjota modernit välineet digitaalisen ja vuorovaikutteisen Vantaan toteuttamiseen. Ratkaisumme perustana oleva ArcGIS-paikkatietoalusta mahdollistaa ratkaisun kehittämisen ketterästi – nykyistä avoimemmin ja osallistavammin. Suunnitteluprosesseihin liittyvien tehtävien suorittamisen yhdellä älykkäällä, pilvipohjaisella paikkatietoalustalla saattaa toimintatavat ja osaamisen aivan uudelle tasolle sekä mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen eri toimijoiden välillä", kertoo Esri Finland Oy:n toimitusjohtaja Janne Honkonen.

Prosessiperusteinen toiminnanohjaus toteutetaan M-Files-tiedonhallintaratkaisulla, joka sisältää lisäksi asianhallinnan, projektienhallinnan (hankeyhteistyö), dokumenttien- ja tiedostojenhallinnan sekä arkistoinnin. Prosesseja ohjataan tiedonohjaussuunnitelmien (TOS) kautta, mikä parantaa prosessien laatua ja tehokkuutta.

"M-Files tarjoaa erityisesti etuja toiminnanohjauksen ja tiedonhallinnan yhdistämisessä, jolloin prosessit ja niissä syntyvät asiakirjat käsitellään tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti koko elinkaaren ajan. Näin kaikki tieto saadaan osaksi operatiivista toimintaa ja tietoa käsitellään ja hallitaan dynaamisesti prosessien kautta. Jotta oikeita päätöksiä voidaan tehdä sujuvasti, tulee tietojärjestelmän taata näköalapaikka kaikkeen päätöksentekoon vaikuttavaan tietoon", sanoo M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.

Esri Finland Oy:n ja M-Files Oy:n alihankkijoina projektissa toimivat Vianova Systems Finland Oy ja Nebula Oy. Vianovan ratkaisu Novapoint tarjoaa Vantaalle suunnittelusovelluksen, ja Nebula mahdollistaa myös sen käytön pilvipalveluna. 

Taustaa:
• Tilaaja: Vantaan kaupunki
• HILMA: Vantaan kaupunki: Suunnittelu ja kartantuotantojärjestelmä sekä rekisterit (jälki-ilmoitus)
• TED: Finland-Vantaa: IT services: consulting, software development, Internet and support
• Toimittajat: Esri Finland Oy ja M-Files Oy alihankkijoinaan Vianova Systems Finland Oy ja Nebula Oy. 

Lisätietoja:

Vantaan kaupunki: kaupungininsinööri Henry Westlin, p. 0400 417 436, henry.westlin@vantaa.fi ja hankepäällikkö Sirkka Juvani, p. 040 5758716, sirkka.juvani@vantaa.fi
Esri Finland Oy: toimitusjohtaja Janne Honkonen, puh. 0400 494 492, janne.honkonen@esri.fi ja kuntamyynnistä Jyrki Ahvonen, puh. 040 501 9120, jyrki.ahvonen@esri.fi 
M-Files Oy: toimitusjohtaja Miika Mäkitalo, puh. 045 205 3253, miika.makitalo@m-files.com ja julkishallinnon myyntiyksikön päällikkö Kari Ketola, puh. 050 339 1753, kari.ketola@m-files.com 

Vantaan kaupunki

Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki, jossa on yli 214 000 asukasta. Sijainti valtakunnallisesti merkittävien väylien varrella, yhä kehittyvä raideliikenne ja kansainvälinen Helsinki-Vantaan lentokenttä tekevät Vantaasta ainutlaatuisen. Lentokentän kainalossa sijaitsee myös Aviapolis – monipuolinen yritys- ja asuinalue, jonka kasvu on Suomen nopeinta.  

Vantaa on edelläkävijä uuden teknologian käyttöönotossa. Kaupungin työntekijöillä on mahdollisuus tehdä työtään paikasta riippumatta pilvipalveluita hyödyntäen, ja kaupunki tarjoaa runsaasti sähköisiä palveluita asukkailleen. Esimerkiksi rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelussa ja sähköistä palvelutarjontaa Oma Vantaa -asiointipalvelussa kehitetään koko ajan. Lisätietoja: www.vantaa.fi 

Esri Finland Oy

Esri Finland Oy tarjoaa maailman johtavia paikkatietoratkaisuja sekä paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntijapalveluja. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa liittyvät maantieteelliset vaikutukset ja tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin ArcGIS-paikkatietoalustan avulla paikkatietoa voidaan löytää, käyttää, tuottaa ja jakaa visuaalisesti kartalla helposti ymmärrettävässä muodossa – missä, milloin ja millä laitteella tahansa. 

Yli 350 000 organisaatioasiakasta maailmanlaajuisesti luottaa Esrin tuotteisiin ja tuottaa niillä arvokasta tietoa toimintansa tueksi. Esrin tuotteita käyttää yli 75 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä julkishallinto laajalti ympäri maailman. Suomessa kanssamme menestymässä ovat muun muassa Puolustusvoimat, Fingrid, Maanmittauslaitos, Metsähallitus, Liikennevirasto ja SOK. Lisätietoja: www.esri.fi

M-Files Oy

M-Files tarjoaa älykkäitä ja tehokkaita ratkaisuja tiedon- ja laadunhallintaan, joiden avulla organisaatiot saavuttavat merkittäviä liiketoimintaetuja tehostamalla toimintaansa, prosessienhallintaa sekä integroimalla eri järjestelmien tuottaman tiedon yhteen. M-Files-ohjelmistot edustavat uutta lähestymistapaa tiedonhallintaan, jossa tietoa hallitaan sisällön, kontekstin ja metatietojen avulla. Tämän ansiosta käyttäjät löytävät nopeasti oikean tiedon laitteesta, ajasta ja paikasta riippumatta. Maailman johtavat markkinatutkimuslaitokset, kuten GartnerForrester ja Nucleus Research, ovat nostaneet M-Filesin maailman johtavien toimijoiden joukkoon. M-Filesin tiedonhallintaratkaisu valittiin myös Vuoden 2015 tietotekniikkatuotteeksi.

Tuhannet yritykset yli 100 maassa käyttävät M-Filesia parantaakseen tietotyön laatua ja tuottavuutta sekä täyttääkseen tiedonhallintaan liittyviä standardeja ja vaatimuksia. M-Files on käytössä yli 1 000 organisaatiossa Suomessa. Asiakkaita ovat muun muassa SSAB, Nokian Renkaat, Caverion, Finavia, Technopolis, Patria, R-Kioski ja Liikennevirasto. Lisätietoja: www.m-files.fi