Skip to main content

Uusi karttapalvelu kuvaa lihavuuden kasvun seurauksia

Palvelu auttaa alueita lihavuuden ennaltaehkäisyssä

Kuva: Näyttökuva Lihavuuteen liittyvä sairastuvuus -karttapalvelusta

THL:n uusi karttapalvelu kuvaa lihavuuden lisääntymisen seurauksia


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut uuden karttapalvelun, josta voi tarkastella ennusteita väestön sairastumisesta lihavuuteen liittyviin sairauksiin seuraavan kymmenen vuoden aikana (2022–2032). Päättäjille suunnattu Lihavuuteen liittyvä sairastuvuus -karttapalvelun kehittämisessä on hyödynnetty THL:n laajoja väestötutkimusaineistoja sekä hoitoilmoitusjärjestelmän ja KELA:n lääkerekisterin tietoja.

Lihavuuteen liittyvä -sairastavuus -karttapalvelu havainnollistaa ennusteen avulla sen, kuinka monta uutta sairaustapausta kunnissa ja maakunnissa todetaan kymmenen seuraavan vuoden ajanjaksolla, jos lihomiskehitys jatkuu kuten 20 viime vuoden aikana. Palvelussa tarkasteltavia sairauksia ovat tyypin 2 diabetes, sepelvaltimotauti, polvi- tai lonkkanivelrikko, astma, kihti ja sappikivitauti. Sairastuvien lukumäärä on laskettu uusina diagnosoituina tapauksina kunkin sairauden suhteen terveestä väestöstä ja prosenttiosuus koko väestöstä. Karttapalvelussa voi tarkastella ennusteita lihavuuden yleisyydessä tapahtuvista muutoksista maakunnittain seuraavien viiden ja kymmenen vuoden aikana. Karttapalvelu tekee näkyväksi lihavuuden yleisyydessä ilmeneviä alueellisia eroja.

Kunta- ja aluetason päättäjät voivat hyödyntää palvelun tarjoamia tietoja terveyden edistämisen toimien suunnitteluun ja sairastuvuudesta aiheutuvan terveydenhoidon lisätarpeen arviointiin. 

Palvelun on toteuttanut Aapeli Leminen sovellusten ja verkkosivujen luomiseen tarkoitetulla ArcGIS Experience Builder -tuotteella.  

Aiheesta lisää: