Skip to Content

THL:n oirekartta täydentää kokonaiskuvaa koronatilanteesta

Sovelluksen on tuottanut Esri Finland.

Lue alkuperäinen tiedote 26. toukokuuta 2020

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n kokoama kokonaiskuva koronatilanteesta täydentyy ihmisten itse ilmoittamilla oiretiedoilla. THL avasi oirekartan, joka on koronakarttasovelluksen rinnalla toimiva erillinen karttasovellus. THL:n julkaisemat koronakartta- ja oirekarttasovellukset on tuotettu yhteistyössä Esri Finland Oy:n kanssa.

Oirekartta löytyy:
- suomeksi osoitteesta www.thl.fi/oirekartta
- ruotsiksi osoitteesta www.thl.fi/symtomkartan
- englanniksi osoitteesta www.thl.fi/symptomsmap

”Kansalaisten itse ilmoittamat oiretiedot lisäävät ymmärrystämme epidemian etenemisestä.  Oirearvioihin perustuvat ilmoitukset voivat ennakoida tulevaa koronatapausten määrää ja hoidon tarvetta”, kertoo THL:n asiantuntijalääkäri Sanna Isosomppi.

Oiretiedot on saatu Omaolo.fi -palvelun koronavirustaudin oirearviosta kansalaisten itse ilmoittamien perusteella. 

Omaolon oirearvio on ensisijaisesti tarkoitettu koronavirustartunnan todennäköisyyden arviointiin sekä tarvittaessa ohjaamaan sujuvasti terveydenhuoltoon.  Oirekarttaan mukaan otetut tiedot on rajattu niihin oirearvioihin, joiden mukaan Omaolo-palvelu on suositellut käyttäjälle hakeutumista terveydenhuoltoon käyttäjän kirjaamien oireiden perusteella.

Oirekartalla näytetään oirearvioiden lukumäärä 100 000:ta asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain. Lisäksi koko maasta tai valitsemastaan sairaanhoitopiiristä voi tarkastella viimeisen 14 vuorokauden ajalta oirearvioiden ikäryhmäjakaumaa ja oirearvioiden päiväkohtaisia kokonaismääriä.

Yksittäisten ihmisten ilmoittamia tietoja ei voi aineistosta tunnistaa. Tietosuojasyistä kunnista ei näytetä tietoja, jos ilmoituksia on alle viisi.

Oirekartan tiedot päivitetään joka päivä klo 12.

Omaolo.fi:n koronavirustaudin oirearvio on toteutettu yhteistyössä SoteDigi Oy:n, Kustannus Oy Duodecimin ja THL:n kanssa. Omaolo-palvelun sovelluskehittäjä- ja analytiikkakumppanina toimivat Solita Oy ja Mediconsult Oy.

Koronaoirearvio on CE-merkitty lääkinnällinen laite. 

Myös oirekartan data tarjolla tiedon jatkojalostajille avoimena datana

Oirekartan pohjana oleva data on haettavissa avoimen rajapinnan linkin kautta. Linkki avaa rajapintakoodin, josta dataa voi ladata omiin sovelluksiin.
Avoimen datan kuvaus ja rajapinnan osoite

Oirekarttasovelluksen tietosisältöä ja ominaisuuksia kehitetään. Omaolon oirearvio koronasta on tähän mennessä täytetty noin 500 000 kertaa.

THL:n julkaisema karttasovellus on tuotettu yhteistyössä Esri Finland Oy:n kanssa.

Aiheesta lisää

Koronakartalle on koottu tiedot muun muassa laboratoriossa varmistetuista koronavirustapauksista (COVID-19). Koronakartan tiedot perustuvat tartuntatautirekisteriin ilmoitettuihin tapauksiin.
Siirry koronakartalle

Lisätietoja: Sanna Isosomppi, asiantuntijalääkäri, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL, puh. 029 524 7487, etunimi.sukunimi@thl.fi

Oirekartta: Itse ilmoitetut koronaoireet
Oirekartta: Avoimen datan kuvaus ja rajapinnan osoite

Palautetta ja mahdolliset kysymykset koronakartasta ja oirekartasta voit lähettää osoitteeseen info(at)tartuntatautirekisteri.fi.