Esrin SAG-palkinto 2014 Suomen metsäkeskukselle

Esrin SAG-palkinto 2014 Suomen metsäkeskukselle


22. syyskuuta 2014

Suomen metsäkeskus on yksityisiä metsänomistajia sekä koko metsäalaa palveleva organisaatio, joka kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Esrin kanssa solmimansa ELA (Enterprise License Agreement) -sopimuksen myötä metsäkeskuksella on käytössään kattava valikoima Esrin ArcGIS-tuotteita niin työasema-, palvelin- kuin online-ympäristössä, ja niitä hyödynnetään metsäkeskuksen eri yksiköissä varsin laajasti ja monin eri tavoin.

Metsävaratietoa kerätään, tuotetaan, hallinnoidaan ja katsellaan Suomen metsäkeskuksessa ArcGIS-pohjaisella Aarni-metsävaratietojärjestelmällä, joka kattaa kaikki metsäninventointiprosessin vaatimat toiminnot. Pääosa metsävaratiedosta kerätään kaukokartoituksena. Maastossa suoritettavaa kohdennettua maastoinventointia tehostamaan metsäkeskuksessa on kehitetty ArcGIS-työkaluilla kustannuspinta-analyysiin perustuva reitinoptimointisovellus, joka auttaa työntekijöitä suunnittelemaan reittinsä tehokkaammin vaihtelevassa maastossa. 

Metsäkeskuksella on monipuolisten ArcGIS-ohjelmistojensa ansiosta mahdollisuudet suorittaa monia muitakin metsävaratietoon perustuvia paikkatietoanalyyseja tarpeen mukaan. Metsäkeskus on myös alkanut jakaa metsävaratietoa sekä metsänomistajien että kaikkien metsien käytöstä kiinnostuneiden käyttöön ArcGIS Online -pohjaisen Metsäkarttapalvelun kautta. 

Suomen metsäkeskus on omaksunut Esrin ArcGIS-tuotteiden tarjoamat mahdollisuudet varsin hyvin ja innovatiivisesti lähtenyt kehittämään asiakkaittensa tarpeita palvelevia paikkatietoratkaisuja. 

”Arvostamme tätä huomionosoitusta suuresti. Olemme hyödyntäneet Esrin teknologiaa jo pitkään yksityismetsien metsävaratietojen ylläpidossa. Olemme myös aloittaneet yhteenvetotietojen julkaisemisen ArcGIS Online -teknologialla. Sen osalta meillä on vielä paljon mahdollisuuksia ja kehitettävää”, Metsäkeskuksen metsätietopäällikkö Jorma Jyrkilä sanoo.