Paikkatieto-osaamista kouluihin

Paikkatieto-osaamista kouluissa kehitetään Maanmittauslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Opetushallituksen ja Esri Finlandin yhteishankkeena


6. helmikuuta 2018

Maanmittauslaitos, Suomen ympäristökeskus SYKE, Opetushallitus ja Esri Finland julkistivat 31.1.2018 Helsingissä yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on paikkatieto-osaamisen kehittäminen perus- ja toisen asteen koulutuksessa Suomessa. Hanke on suunnattu tukemaan perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteissa (2014 ja 2015) käyttöön otetun geomedian opetusta. 

Yhteistyönä toteutettava hanke alkaa keväällä 2018. Ensimmäisessä vaiheessa mukana on 10 koulua. Koulut saavat opetuksen tueksi suomalaista paikkatieto-osaamista ja aineistoja Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen ammattilaisilta. Esri Finland tarjoaa kouluille ilmaisen käyttöoikeuden selainpohjaiseen ArcGIS Online pilvipalveluun, jossa paikkatietoja voidaan käsitellä ja jakaa. Esrin avoin ArcGIS Online tarjoaa kouluille myös pääsyn globaaleihin aineistoihin. Hanke laajenee kevät lukukauden jälkeen kaikille perus- ja toisen asteen kouluille. 

”Me luomme paikkatietoa ja edistämme sen käyttöä yhteiskunnassa. Haluamme ehdottomasti olla mukana hankkeessa, jossa pääsemme jakamaan osaamistamme ja varmistamaan suomalaisille nuorille perustiedot paikkatietojen hyödyntämisestä”, kertoo pääjohtaja Arvo Kokkonen Maanmittauslaitokselta. 

”Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä Paikkatietopoliittinen selonteko (PTPs) saatetaan eduskunnan käsittelyyn helmikuussa 2018. Selonteon osaselvityksissä nousee hyvin esiin tarve osaamisen kehittämiseen Suomessa sekä paikkatiedon mahdollisuuksien tietoisuuden kasvattaminen”, jatkaa Maanmittauslaitoksen ylijohtaja Irma Lähetkangas.

”Suomen ympäristökeskuksella (SYKE) on pitkät perinteet ja paljon osaamista paikkatiedon ja paikkatietoteknologioiden hyödyntämisestä ympäristöön liittyvässä tutkimuksessa ja ympäristötiedon tuottamisessa, jakamisessa ja visualisoinnissa. Hienoa olla mukana tässä yhteisessä paikkatieto-osaamisen kehittämishankkeessa tarjoamalla SYKEn avoimen tiedon aineistot ja rajapintapalvelut hankkeelle. Tämä hanke tukee hyvin myös Opetushallituksen ja SYKEn Ihan Pihalla -yhteishanketta”, kertoo SYKEn tietokeskuksen johtaja Jukka Santala.

Opetushallituksessa on paikkatieto-osaamisen merkitys tiedostettu ja hankkeita paikkatiedon perustaitoihin on tehty aiemminkin. Vuosina 2014-2017 syntyi OPH:n rahoittamana hankkeena Paikkatiedon avoin oppimisympäristö PaikkaOppi.fi. 

”Uskomme, että digitalisaation myötä reaaliaikaisen ja luotettavan tiedon merkitys korostuu entisestään. Dataa on kyettävä analysoimaan tehokkaasti ja esittämään se helposti ymmärrettävässä muodossa. Paikkatieto on tässä kehityksessä avain asemassa ja sen merkitys kasvaa yhteiskunnassa laajemminkin.  Haluamme tarjota valmiuksia paikkatiedon ja geomedian perustaitoihin kaikille Suomen koululaisille”, sanoo opetusneuvos Jukka Tulivuori Opetushallituksesta. 

”Suomessa on vahvaa paikkatietoteknologiaan ja -palveluihin keskittyvää osaamista. Haluamme omalta osaltamme varmistaa, että pysymme alan kansainvälisessä kasvussa mukana ja varmistamme uusien innovaatioiden syntymisen Suomeen. Nopea teknologinen kehitys edellyttää, että mahdollisimman moni on kehityksessä mukana jo hyvin nuorena. Modernit pilvipohjaiset välineemme ja kansainväliset aineistomme tarjoavat kouluille ratkaisun monialaiseen, osallistavaan oppimiseen. Uskomme, että muutaman vuoden kuluttua alan osaaminen on uudella tasolla ja työelämään siirtyy yhä enemmän paikkatiedon merkityksen ymmärtäviä henkilöitä", kertoo Esri Finland Oy:n toimitusjohtaja Janne Honkonen.

Taustaa: 

Lisätietoja: 

Maanmittauslaitos: pääjohtaja Arvo Kokkonen, p. 040 028 0875, arvo.kokkonen@maanmittauslaitos.fi sekä ylijohtaja Irma Lähetkangas, p. 029 531 6850, irma.lahetkangas@maanmittauslaitos.fi
Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksia, esimerkiksi lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden yhteiskäyttöä. Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen lainhuutoja ja kiinnityksiä sekä muita kiinteistöjen tietoja rekistereissään. Keskeisiä tehtäviä ovat myös paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen sekä tietojärjestelmien kehittämistehtävät. Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 37 paikkakunnalla ympäri Suomen, Maarianhaminasta Ivaloon. Työntekijöitä on yhteensä noin 1760. Lisätietoja: www.maanmittauslaitos.fi

Suomen ympäristökeskus: Tietohallintojohtaja Jukka Santala, p 050 340 2335, jukka.santala@ymparisto.fisekä ryhmäpäällikkö Kaisu Harju, p. 040 014 8735, kaisu.harju@ymparisto.fi 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta julkiseen ja yksityiseen päätöksentekoon tarpeellista tietoa, monitieteistä osaamista sekä asiantuntevaa palvelua. Suomen ympäristökeskuksen toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Joensuussa ja Oulussa.  Suomen ympäristökeskuksen noin 580 osaavaa asiantuntijaa ja tutkijaa työskentelevät kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa tiiviissä ja innostavassa yhteistyössä. Lisätietoja: www.syke.fi

Opetushallitus: opetusneuvos Jukka Tulivuori, p. 029 533 1260, jukka.tulivuori@oph.fi
Opetushallitus vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämisestä ja kansainvälisyyden edistämisestä. Opetushallituksessa työskentelee noin 370 asiantuntijaa. Lisätietoja: www.oph.fi

Esri Finland Oy: toimitusjohtaja Janne Honkonen, p. 0400 494 492, janne.honkonen@esri.fi, oppilaitosyhteistyövastaava Suvi Valkama, p. 040 546 5866, suvi.valkama@esri.fi
Esri Finland Oy tarjoaa maailman johtavia paikkatietoratkaisuja sekä paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntijapalveluja. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa liittyvät maantieteelliset vaikutukset ja tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin ArcGIS-paikkatietoalustan avulla paikkatietoa voidaan löytää, käyttää, tuottaa ja jakaa visuaalisesti kartalla helposti ymmärrettävässä muodossa – missä, milloin ja millä laitteella tahansa. Yli 350 000 organisaatioasiakasta maailmanlaajuisesti luottaa Esrin tuotteisiin ja tuottaa niillä arvokasta tietoa toimintansa tueksi. Esrin tuotteita käyttää yli 75 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä julkishallinto laajalti ympäri maailman. Suomessa kanssamme menestymässä ovat muun muassa Puolustusvoimat, Fingrid, Maanmittauslaitos, Metsähallitus, Liikennevirasto, VR ja Hangon Satama. Lisätietoja: www.esri.fi