Nokian kaupunki hankkii rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun Tiera Cityn

Esri Finland toimittaa Nokian kaupungin Kuntien Tieralta hankkiman rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun


21. helmikuuta 2023

Nokian kaupunki on valinnut rakennetun ympäristön kokonaisratkaisuksi Tiera Cityn. Pilvipohjainen Tiera City on tietomallipohjainen ja prosessiohjattu kuntien rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu, joka yhdistää keskeiset kaupunkisuunnittelun toiminnot ja niiden tiedonhallinnan yhden kokonaisjärjestelmän alle. Esri Finland toimittaa ratkaisun SaaS-palveluna.

Nokian kaupungin hankintapäätös kattaa kaikki Tiera Cityn osakokonaisuudet, ulkoisia integraatioita, käyttöönottoprojektin, tiedonsiirrot nykyjärjestelmistä sekä pääkäyttäjien koulutukset. Keskeisiä rakennetun ympäristön prosesseja ja toimintoja ohjataan Tiera City -kokonaisratkaisuissa toiminnanohjauksella, mikä parantaa tehokkuutta, ohjaa toimintaa ja parantaa läpinäkyvyyttä. Tietomallipohjainen maankäyttötietojen hallinta mahdollistaa siirtymisen tietosiiloista ja -saarekkeista yhtenäiseen kaupunkimallipohjaiseen tiedonhallintaan, niin kaksi- kuin kolmiulotteisesti. Uudella rakennetun ympäristön kokonaisratkaisulla Nokian kaupunki vauhdittaa kaupunkikehityspalveluiden palvelualueen digitalisaatiota ja parantaa myös viranomaisyhteistyötä sekä kaupungin asiakaspalvelua kuntalaisille.

Järjestelmän käyttöönottoprojektin suunnittelu alkaa maaliskuussa 2023. Ensimmäinen osakokonaisuus kattaa tiedonhallinnan, prosessiohjauksen ja kiinteistömuodostuksen, ja sen on tavoitteena olla tuotantokäytössä kuluvan vuoden kesän loppupuolella. Seuraavissa vaiheissa otetaan käyttöön kaavoitus, ajantasakaavat ja lupahallinta. Kokonaisuudessaan käyttöönottoprojekti kestää noin puolitoista vuotta.

Keväällä 2021 Kuntien Tiera järjesti avoimen kilpailutuksen SaaS-pohjaisesta rakennetun ympäristön toimialan kokonaisjärjestelmästä, joka kehitettiin ratkaisemaan suomalaisten kuntien toiveita ja tarpeita. Nokian kaupunki oli mukana ratkaisun määrittelytyötä ja kilpailutusta valmistelleessa edelläkävikuntaryhmittymässä.

”Olen innoissani Nokian kaupungin hankintapäätöksestä, sillä heillä on ollut aktiivinen rooli Tiera Cityn kehittämisessä. Nokian kaupungin päätös ottaa ratkaisu koko laajuudessaan käyttöön tulee tuomaan kaupungille mittavia hyötyjä nopeasti. Aloitamme innostuneena Nokian kaupungin Tiera City -ratkaisun toimittamisen. Asiantuntijamme ovat Nokian kaupungin tukena niin käyttöönoton eri vaiheissa kuin jatkuvan palvelun aikanakin”,  kommentoi Antti Myllynen, kuntaliiketoiminnan johtaja, Esri Finland.

Lisätietoja:

Tiera City – rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu

Kuntien Tiera, Vesa Raulos, kehityspäällikkö, puh. 040 544 6137, vesa.raulos@tiera.fi

Esri Finland, Antti Myllynen, kuntaliiketoiminnan johtaja, puh. 040 085 2100, antti.myllynen@esri.fi

 

Kuntien Tiera Oy  
Kuntien Tiera Oy on valtakunnallinen, kuntaorganisaatioiden omistama yhtiö ja kuntatoimijoiden ICT-kumppani, joka tarjoaa laadukkaita ja tuotteistettuja ICT-palveluita ja digiratkaisuja asiakkaiden sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi. Tieran omistaja-asiakkaina on 240 kuntaa, 55 kuntayhtymää, 45 kuntaomisteista osakeyhtiötä, 3 säätiötä ja Kuntaliitto.  
Lisätietoja: www.tiera.fi

Esri Finland Oy  
Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS-paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin asiantuntijoita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla. 
Lisätietoja: www.esri.fi