Skip to Content
Kuvituskuva, missä on torilla myynnissä mansikoita

Mäntsälän kunta sujuvoittaa maankäytön suunnittelun prosesseja

26. huhtikuuta 2023

Rakennustoiminta on vilkasta 21 000 asukkaan Mäntsälän kunnassa. Nyt kunnassa on otettu käyttöön uusi kokonaisratkaisu, mikä yhdistää rakennetun ympäristön ja maankäytön suunnittelun kaikki keskeiset toiminnot ja tiedonhallinnan sekä nopeuttaa prosesseja.

Mäntsälän kunnassa oli 2020-luvulle tultaessa tilanne, jossa rakennetun ympäristön ja maankäytön suunnittelun sekä tiedonhallinnon toiminnot olivat pirstaloituneet eri järjestelmiin, jotka eivät enää vastanneet ajan tarpeisiin.

Käytössämme olleet järjestelmät eivät keskustelleet keskenään ja asiantuntijamme joutuivat tekemään paljon ylimääräistä työtä siirtäessään tietoja manuaalisesti järjestelmästä toiseen. Koska ohjelmat eivät tukeneet siirtoja, osa kaavatiedoista hävisi tietoja siirrettäessä. Tilanne turhautti ja halusimme siihen muutoksen”, muistelee Mäntsälän paikkatietoinsinööri Janet Nordman

Pohdimme käytössä olevien järjestelmien uusimista, mutta aikaa tai osaamista vaativaan järjestelmärakennustyöhön ei meidän kokoisestamme kunnasta löytynyt riittävästi. Tiesimme, että tilanne on sama monessa muussa kunnassa. Verkostoiduimme ja yhdistimme osaamisemme Järvenpään, Naantalin ja Nokian kaupungin sekä Kempeleen kunnan kanssa. Yhdessä Kuntien Tieran kanssa määrittelimme tarpeet ja osallistuimme rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun kilpailutukseen”, jatkaa Nordman.

Kuntayhteistyö kannatti, sillä jokainen yhteistyöhön osallistunut toi mukanaan omaa erikoisosaamistaan, joka mahdollisti erinomaisen lopputuloksen. Saimme kaipaamamme yhden, yhtenäisen kokonaisratkaisun, joka korvaa monta vanhaa ohjelmistoa. Moderni kokonaisuus kehittyy koko ajan ja pystyy mukautumaan myös tuleviin lainsäädännön vaatimuksiin”, jatkaa Mäntsälän rakennustarkastaja Susanna Pyhälä.

Kuntien välinen yhteistyö on kehittänyt jokaisen siihen osallistuneen osaamista ja innostanut oppimaan lisää. Käytössämme on nyt järjestelmäkokonaisuus, joka on kehitetty tarpeitamme kuunnellen ja ne huomioiden. Pilvipohjaisuus helpotti käyttöönottoa, eikä meidän tarvitse itse osata ylläpitoasioita. Nyt pystymme palvelemaan kuntalaisia entistä paremmin, kun uusi järjestelmä varmistaa, että käytössä on aina ajantasainen tieto”, sanoo Nordman.

Vaikka uusi kokonaisratkaisu on ollut käytössä vasta vähän aikaa, niin hyötyjä siitä on saatu nopeasti. Käsin tehtävän työn määrä on vähentynyt ja vapauttanut aikaa hoitaa tärkeitä asioita. Kun esimerkiksi hakemus saapuu Lupapisteeseen, siirtyvät kaikki tiedot siitä kerralla oikein myös taustajärjestelmiin. Tiedot löytyvät nopeasti ja kaikki tarpeellinen on kerralla nähtävissä", Pyhälä kertoo.

Uusi kokonaisratkaisu on tietojärjestelmämuutoksen lisäksi tuonut myös toimintamallimuutoksen. Uusia palveluja voi kokonaisuuteen ottaa lisää tarpeen mukaan ja avoimien rajapintojen ansiosta siihen voidaan myös integroida muita ratkaisuja.

Työn mielekkyys on parantunut, kun välineet ovat kunnossa. Vähemmällä tekemisellä saa nyt aikaan enemmän”, summaavat Pyhälä ja Nordman.

Lisätietoja:

https://tiera.fi/asiakkaamme-kertovat/tiera-city-sujuvoittaa-maankayton-suunnittelun-prosesseja-mantsalassa/