MaaVero-hankkeelle Esrin SAG 2020 -palkinto

Maapohjien arvostamisjärjestelmän uudistamishankkeelle paikkatietoalan huomionosoitus


Esri, maailman johtava paikkatietoanalytiikan ja -ratkaisujen toimittaja, luovutti MaaVero-hankkeelle vuoden 2020 Special Achievement in GIS (SAG) -palkinnon. Esrin SAG-palkinto antaa tunnustusta organisaatioille ja hankkeille, jotka esimerkillisellä tavalla hyödyntävät paikkatietoteknologiaa yhteiskunnan hyväksi. Palkinto myönnetään vuosittain noin 180 organisaatiolle maailmanlaajuisesti yli 300.000 ehdokkaan joukosta.

Palkinnot jaetaan vuotuisen Esrin kansainvälisen käyttäjäkonferenssin yhteydessä San Diegossa. Koronapandemian vuoksi Esri User Conference toteutettiin heinäkuussa 2020 täysin virtuaalisena.

Valtiovarainministeriön asettamien maapohjien arvostamisjärjestelmän uudistamishankkeen sekä rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistamishankkeen tavoitteena on luoda edellytykset vuonna 2023 voimaan tulevalle kiinteistöverouudistukselle. Rakennusten ja maapohjien arvostamisjärjestelmän uudistus toteutetaan, koska verotusarvot ovat Suomessa jääneet jälkeen yleisestä kustannus- ja hintakehityksestä. Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat entistä paremmin alueellista hintatasoa ja rakentamiskustannuksia.

Maapohjien arvostamisjärjestelmän uudistamishanketta kutsutaan nimellä MaaVero-hanke ja siinä ovat mukana Valtiovarainministeriö, Maanmittauslaitos, Kuntaliitto, Verohallinto sekä Maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi hinta-aluekartta maapohjien verotusarvojen määrittämistä varten koko maan kattavasti. Yhtenäisen hinnan alueet perustuvat markkinahintoihin eli toteutuneisiin kiinteistöjen ja osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Tavoitteena on, että kiinteistöille voidaan laskea maapohjan verotusarvo uutta hinta-aluekarttaa hyödyntämällä siten, että jokaiselle kiinteistölle saadaan yksilöivällä kiinteistötunnuksella sijaintia vastaava arvo. Maapohjien hinta-aluekarttaa päivitetään uudistuksen jälkeisinä vuosina alueellista hintakehitystä mittaavia indeksejä soveltaen. Hinnat lasketaan kokonaan uudestaan joka kolmas vuosi.

Koko maan kattavasta hinta-aluekartasta valmistui ensimmäinen versio keväällä 2020. Hinta-alueet tuotettiin kustannustehokkaasti käyttämällä ArcGIS-paikkatietoalustaa ja arvostukseen kehitettyä menetelmää. Kymmenen ammattilaisen tiimi arvioi noin kahden miljoonan kiinteistön maa-arvon vain vajaassa vuodessa. Keväällä 2021 hinta-aluekartan laskenta toteutetaan uudelleen viimeisimmillä tiedoilla.

 

 

”Meistä on hienoa, että MaaVero-hanke on saanut tämän kansainvälisen ja arvostetun SAG-palkinnon. Se on tunnustus innovatiivisestä työstä, jota pieni tiimi on tehnyt kiinteistöverotuksen uudistamista varten. Esri tarjoaa edistyksellisiä ratkaisuja juuri tällaisten sijaintielementin sisältämien tietojen käsittelyyn, analysointiin ja hyödyntämiseen. Moni Suomessa tunnistettu kehitystarve voidaan ratkaista tehokkaasti ja helposti valmiilla Esrin ratkaisuilla, ja tämä MaaVero-hankkeen maapohjien arvostamisjärjestelmä on hieno esimerkki tästä”, toteaa Esri Finland Oy:n toimitusjohtaja Laura Valojärvi

SAG-palkinnon MaaVero-hankkeelle luovutti Esrin pääjohtaja Jack Dangermond.  

SAG-palkitun projektin lyhyt kuvaus (engl.)

Heinäkuussa 2020 virtuaalisena toteutetussa Esrin kansainvälisessä käyttäjäkonferenssissa Maanmittauslaitoksen asiantuntija Arthur Kreivi esitteli MaaVero-hanketta ja sitä, miten ns. hinta-alueet tuotetaan ArcGISin avulla.  Katso Arthur Kreivin esitys Esri User Conferencessa 2020.